วิธีตั้งชื่อทำอย่างไร

ตั้งชื่อ

วิธีตั้งชื่อทำอย่างไร (snowbrand)

          การตั้งฉายาหรือชื่อพระ กับตั้งชื่อฆราวาสไม่เหมือนกัน คือ ฉายาพระใช้ อักษรวรรคบริวาร นำหน้า สำหรับฆราวาส ถ้าเป็นชายใช้ อักษรวรรคเดชนำหน้าชื่อ หญิงใช้ อักษรวรรคศรี นำหน้าชื่อเพื่อความเข้าใจโปรดดูแผนภูมิข้างล่างนี้

           หมายเลข ๑ เป็นเครื่องหมายแทนวันอาทิตย์


           หมายเลข ๒ แทนวันจันทร์

           หมายเลข ๓ แทนวันอังคาร

           หมายเลข ๔ แทนวันพุธกลางวัน

           หมายเลข ๕ แทนวันพฤหัสบดี

           หมายเลข ๖ แทนวันศุกร์

           หมายเลข ๗ แทนวันเสาร์

           หมายเลข ๘ แทนวันราหูวันพุธกลางคืน 
ลำดับของทักษาประจำวัน

           บริวาร
           อายุ
           เดช
           ศรี
           มูละ
           อุตสาพะ
           มนตรี
           กาลกิณี


ตามแผนนี้จะเห็นได้ว่า


           คนเกิดวันอาทิตย์ (๑) สระทั้งหมดเป็นบริวาร

           คนเกิดวันจันทร์ (๒) ก ข ค ฆ ง เป็นบริวาร

           คนเกิดวันอังคาร  (๓) จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นบริวาร

           คนเกิดวันพุธกลางวัน (๔) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นบริวาร

           คนเกิดวันพฤหัสบดี (๕) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นบริวาร

           คนเกิดวันศุกร์ (๖) ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร

           คนเกิดวันเสาร์ (๗) ด ต ถ ท ธ น เป็นบริวาร

           คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืน (๘) ย ร ล ว เป็นบริวาร


         
ถ้าอยากรู้ว่าตัวอักษรไหนเป็นอายุ เป็นเดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ก็ให้นับบริวารที่ช่องวันเกิด เช่น เกิดวันอาทิตย์ให้นับบริวารที่หมายเลข ๑ แล้วเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ไปตามลำดับดังนี้ บริวาร (๑) อายุ (๒) เดช (๓) ฯลฯ กาลกิณี (๖) ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีให้นับบริวารช่องหมายเลข (๕) อายุ (๘) เดช (๖) ศรี (๑) ฯลฯ กาลกิณี (๗) เป็นต้น


อักษรที่ห้ามนำมาใช้ตั้งชื่อ คือ อักษรช่องกาลกิณี จากตารางนี้จะรู้ได้ทันทีว่า


           คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามตัวอักษรช่อง ๖ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ)

           คนเกิดวันจันทร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๑ (สระทั้งหมด)

           คนเกิดวันอังคารห้ามตัวอักษรช่อง ๒ (ก ข ค ฆ ง)

           คนเกิดวันพุธกลางวันห้ามตัวอักษรช่อง ๓ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ)

           คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามตัวอักษรช่อง ๗ (ด ต ถ ท ธ น)

           คนเกิดวันศุกร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๘ (ย ร ล ว)

           คนเกิดวันเสาร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๔ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ)
          
           คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืนห้ามตัวอักษรช่อง ๕ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม)


         
เวลาตั้งชื่อ ถ้าตั้งชื่อพระ (ฉายา) ท่านให้เอาอักษรวรรคบริวารขึ้นต้น ถ้าเกิดวันจันทร์ก็ขึ้นต้นด้วย ก ข ค ฆ ง ตัวใดตัวหนึ่ง เช่นกมโลขันติปาโล เป็นต้น ถ้าเกิดวันอังคารขึ้นต้นด้วยตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น จันททวโร ฉันทธัมโม เป็นต้น


         
ถ้าตั้งชื่อฆราวาสหรือชาวบ้านทั่วไปต้องตามเพศ เพศชายให้เอาตัวอักษรวรรคเดชตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ เพศหญิงให้เอาตัวอักษรวรรคศรีตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ ยกตัวอย่างชายเกิดวันอาทิตย์ อํกษรช่องที่ ๓ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) เป็นเดช ห้ามใช้ตัวอักษรช่อง ๖ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) ชื่อเป็นมงคลอาทิ จิตรดิลก ฉันทกร ชยุตม์ เป็นต้น หญิง เกิดวันอาทิตย์อักษรช่องที่ ๔ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) เป็นศรี ห้ามอักษรช่อง ๖ เช่นเดียวกัน ชื่อที่เป็นมงคลอาทิ ฐิติมา ณัฐกฤตา เป็นต้น


          จะไม่ถือเดชถือศรี ใช้อักษรใด สำหรับผู้เกิดวันใดก็ได้ ยกเว้น อักษรกาลกิณี แม่และเด็ก การตั้งครรภ์ อาหารเด็ก นิทาน ตั้งชื่อลูก เรื่องน่ารู้คุณแม่ คลิกเลย          


        คลิกอ่านความคิดเห็นของ เพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ         

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

snowbrand.co.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีตั้งชื่อทำอย่างไร โพสต์เมื่อ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 14:14:53 19,767 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP