x close

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์ อยากให้ความหมายดี ช่วยเสริมมงคล ตั้งชื่ออะไรดี ?

          ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อจริงเพราะ ๆ ความหมายดี ควรมีตัวอักษรอะไรบ้าง สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากตั้งชื่อลูกตามวันเกิด มาดูกัน
ตั้งชื่อลูก

          สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะเตรียมความพร้อมก่อนลูกน้อยลืมตาดูโลกก็คือการตั้งชื่อลูก โดยเฉพาะเมื่อทราบเพศของลูกแล้วก็มักจะหาชื่อจริง ความหมายดี ๆ มาเตรียมเอาไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเลยก็คือ การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เพื่อให้ตัวอักษรที่อยู่ในชื่อของลูกนั้นถูกโฉลกและเป็นสิริมงคล สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์และกำลังมองหาชื่อจริงเพราะ ๆ สำหรับลูกอยู่ละก็ กระปุกดอทคอมมีไอเดียตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์มาฝาก ไปดูกันดีกว่าว่าควรตั้งชื่ออะไรถึงจะเหมาะและเสริมความเฮงให้ลูก

หลักการตั้งชื่อจริงลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์

          การตั้งชื่อลูกสำหรับเด็กที่เกิดวันอาทิตย์นั้นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรกาลกิณีทั้งหมด 6 ตัวด้วยกัน คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เนื่องจากตามความเชื่อ คือ จะทำให้ชีวิตอาภัพ เจอแต่ความถ่วง มีความล้มเหลว และมีอุปสรรคมากมาย ทั้งนี้ การตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์ตามหลักทักษาปกรณ์ ควรดูตามตัวอักษร ดังนี้

  • (บริวาร) อ และสระ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • (อายุ) ก ข ค ฆ ง ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน
  • (เดช) จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้
  • (ศรี) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา
  • (มูละ) ด ต ถ ท ธ น ส่งเสริม แก้ไข เรื่องทรัพย์สินเงินทอง หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
  • (อุตสาหะ) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่งเสริม แก้ไข เรื่องความขยันหมั่นเพียรให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม มีแรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม
  • (มนตรี) ย ร ล ว ส่งเสริม แก้ไข เรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบใฝ่รู้
  • (กาลกิณี) ศ ษ ส ห ฬ ฮ จะทำให้โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

          เมื่อทราบกันแล้วว่าชื่อจริงของลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์ควรตั้งชื่อด้วยตัวอักษรใด และตัวอักษรใดที่ควรเลี่ยง คราวนี้เรามาดูกันดีกว่า ว่าชื่อจริงของลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์ควรมีชื่ออย่างไรดี ที่ทั้งเพราะและมีความหมายดี
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กัณฑโชค กัน-ทะ-โชก ว่าด้วยเรื่องโชค, บทหรือตอนที่เกี่ยวกับโชค
กนต์ดนัย กน-ดะ-ไน ลูกชายผู้น่ารัก
กวินนาถ กะ-วิน-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กันต์นภนต์ กัน-นะ-พน สุดขอบฟ้าอันงดงาม
กัญจน์อมร กัน-อะ-มอน เปรียบประดุจทองที่ยั่งยืน
ขจรกิตติ์ ขะ-จอน-กิด ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือกระจายไปทั่ว
ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด ผู้มีฤทธิ์รู้กันแพร่หลาย
ขวัญขจร ขวัน-ขะ-จอน สิ่งมงคลที่ฟุ้งไปไกล
ขวัณนนท์ ขวัน-นะ-นน ผู้ยินดีในความเป็นมงคล
ขวัญวรัชญ์ ขวัน-วะ-รัด ผู้มีความรู้อันประเสริฐและเป็นมงคล
คุณวรรธน์ คุน-นะ-วัด เจริญด้วยความดี
คณภัทร คะ-นะ-พัด ผู้เป็นที่รักของหมู่คณะ, คณะความดีงาม
คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรม, ผู้รู้ความดี
คมน์วรัตม์ คม-วะ-รัด หนทางแห่งความเป็นผู้ประเสริฐสุด
ฆนนาท คะ-นะ-นาด เสียงฟ้าร้อง
ฆนาคม คะ-นา-คม คราวที่เมฆมารวมตัวกัน หมายถึงฤดูฝน
ฆนรุจ คะ-นะ-รุด ผู้ฉายแสดงเหนือเมฆ คือพระอาทิตย์
จิตริน จิด-ตริน ศิลปิน
จีรณะ จี-ระ-นะ ประพฤติแล้ว
จิรปาณ จิ-ระ-ปาน ผู้มีอายุยืน
จิณณ์ณณัช จิน-นะ-นัด    ผู้ที่ก่อให้เกิดความรู้
จิตตวีร์ จิด-ตะ-วี ผู้มีจิตใจกล้าหาญ
จันตฤณ จัน-ตริน ต้นหญ้าบนดวงจันทร์
จินต์ดนัย จิน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีความคิดสร้างสรรค์
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ฉัตรชนก ฉัด-ชะ-นก ผู้ให้ความร่มเย็นเหมือนพ่อ
ฉันทีชย์ ฉัน-ทีด ผู้เป็นเลิศในวิชาความรู้
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด การสร้างความพอใจ
ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก ลูกชายที่เหมือนบิดา
ฉันทวัฒน์ ฉัน-ทะ-วัด ผู้เจริญด้วยความสรรเสริญ
ชคัตตรัย ชะ-คัด-ไตร สามโลก
ชคัตนนท์ ชะ-คัด-นน ผู้เป็นที่ยินดีของมหาชน
ชญตว์ ชะ-ยด ผู้ฉลาด, ผู้มีปัญญา
ชนัญญู ชะ-นัน-ยู ผู้รู้จักคน
ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ญณัฐ ยะ-นัด ผู้หยั่งรู้
ญาณธร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ผู้งามพร้อมด้วยความรู้
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด
ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ฐปกร ถะ-ปะ-กอน สร้างขึ้นด้วยมือ
ฐปนรรฆ์ ถะ-ปะ-นัน ผู้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า
ฐาชนันท์ ถา-ชะ-นัน ผู้ยินดีที่มีฐานะอันพอใจ
ฐานทัต ถา-นะ-ทัด ผู้ให้หลักแหล่งมั่นคง
ฐิดายุ ถิ-ดา-ยุ ผู้มีอายุยืนยาว
ณชรัฐ นะ-ชะ-รัด ผู้เกิดมาให้ความรู้ประเทศ
ณฐพัชร์ นะ-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้แข็งแกร่ง
ณฐาภพ นะ-ถา-พบ ผู้ซึ่งมีความมั่นคงและอำนาจ
ณภัค นะ-พัก มีความรู้เป็นโชค
ณัชธร นัด-ชะ-ทอน ผู้ที่ก่อเกิดความรู้
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ดนัยพฤทธิ์ ดะ-ไน-พรึด ลูกชายผู้มั่งคั่ง
ดนุชชน ดะ-นุด-ชน ผู้เป็นลูกชาย
ดนุชาญ ดะ-นุ-ชาน มีความเชี่ยวชาญเป็นของตน
ดนุวิช ดะ-นุ-วิด มีความรู้เป็นของตน
ดรณ์ ดอน ผู้ข้ามพ้นจากความทุกข์
ตนุเมธ ตะ-นุ-เมด รู้ด้วยตนเอง
ตันติกร ตัน-ติ-กอน ผู้สร้างแบบแผน
ตีรณ ตี-รน ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตุลานนท์ ตุ-ลา-นน ยินดีในความยุติธรรม
ตโมนุท ตะ-โม-นุด ผู้ขจัดความมืด - พระอาทิตย์หรือพระจันทร์
ถนิมภัทร ถะ-หนิม-พัด ผู้มีเครื่องประดับอันประเสริฐ
ถามวัต ถา-มะ-วัด มีกำลัง แข็งแรง
ถิรชัย ถิ-ระ-ไช มีชัยชนะและมั่นคง
ถิรพันธุ์ ถิ-ระ-พัน ผู้มีความมั่นคงมาสู่เผ่าพันธุ์
ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด ผู้มีความรู้อย่างมั่นคง
ทรงภูมิ ซง-พูม ผู้มีความสง่างาม
ทรัพยณิช ซับ-พะ-ยะ-นิด มีเงินตราที่บริสุทธิ์
ทรัพย์อนันท์ ซับ-อะ-นัน ผู้ปลาบปลื้มมีเงินตรา
ทวีบูรณ์ ทะ-วี-บูน มากมายเต็มเปี่ยม
ทัชช ทัด ผู้ให้ในสิ่งที่ดี
ธณัฏฐ์ ทะ-นัด นักปราชญ์ผู้มั่นคง
ธนชัญ ทะ-นะ-ชัน ผู้ร่ำรวยที่ประเสริฐ
ธนบูรณ์ ทะ-นะ-บูน ผู้มีทรัพย์บริบูรณ์
ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์สิน, มีทรัพย์
ธนัญชาญ ทะ-นัน-ชาน ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและร่ำรวย
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นพกรณ์ นบ-พะ-กอน ผู้มีมือเก้ามือ
นพดนย์ นบ-พะ-ดน ลูกชายคนใหม่
นพรัญชน์ นบ-พะ-รัน ผู้มีความยินดีใหม่
นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า
บรรณวัชร บัน-นะ-วัด เพชรคือหนังสือ
บวรนันท์ บอ-วอน-นัน ผู้มีความสุขล้ำเลิศ
บัญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
ปกรณ์กิตติ์ ปะ-กอน-กิด ผู้มีพร้อมทั้งชื่อเสียงและเกียรติยศ
ปฐวี ปะ-ถะ-วี แผ่นดิน
ปณัท ปะ-นัด มีความเมตตา
ผณินทร ผะ-นิน-ทอน นาคราช
ผโลทัย ผะ-โล-ไท ลาภ, กำไร, ความปีติ
พจีพัฒน์ พะ-จี-พัด ผู้มีคำพูดที่สร้างสรรค์
พณิชาญ พะ-นิ-ชาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า
ภณพรรธน์ พน-พัด ผู้เจริญในการพูด
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน เป็นที่ยินดีของชาวโลก
มงคลทิวัตถ์ มง-คน-ทิ-วัด ผู้มีความสำเร็จ ความเจริญ
มณฑารพ มน-ทา-รบ ชื่อต้นไม้ในสวรรค์
ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
ยุวนนท์ ยุ-วะ-นน ชายหนุ่มผู้มีความสนุกสนาน
รฐนนท์ ระ-ถะ-นน เป็นที่ยินดีของบ้านเมือง
รณการ รน-นะ-กาน ผู้ทำการรบ
วณิกเกียรติ์ วะ-นิก-เกียด ผู้เลื่องชื่อในการค้า
วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
ตั้งชื่อลูก

          ทั้ง 100 ชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะกับลูกชายเกิดวันอาทิตย์ คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกชื่อถูกใจ พร้อมความหมายดี ๆ นำไปตั้งชื่อลูกกันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : mongkolname.com, theluckyname.com, thaigoodname.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์ อยากให้ความหมายดี ช่วยเสริมมงคล ตั้งชื่ออะไรดี ? อัปเดตล่าสุด 19 กันยายน 2565 เวลา 15:07:26 82,098 อ่าน
TOP