x close

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงความหมายดี ถูกโฉลก พร้อมเสริมสิริมงคล

          ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่อลูกว่าอะไรดี ? สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายเกิดวันเสาร์ และอยากตั้งชื่อตามวันเกิดให้เพราะ ๆ ความหมายดี มาดูกันว่าชื่อจริงลูกชายเกิดวันเสาร์ มีอะไรบ้าง
ตั้งชื่อลูก

          การตั้งชื่อลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะตามความเชื่อของคนไทยนั้นจะมีตัวอักษรในชื่อที่ช่วยส่งเสริมดวงและเพิ่มความเป็นสิริมงคลในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีตัวอักษรต้องห้ามที่จะเป็นกาลกิณีอีกด้วย จึงต้องดูให้ดีว่าเกิดวันไหนเพื่อที่จะได้ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดได้ถูก สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายเกิดวันเสาร์ และอยากได้ชื่อจริงเพราะ ๆ ให้กับลูก จะตั้งชื่อว่าอะไรดี กระปุกดอทคอมมีไอเดียตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์มาฝาก มาดูกันเลยว่าชื่อไหนจะถูกใจและถูกโฉลกกับลูกบ้าง

หลักการตั้งชื่อจริงลูกชายที่เกิดวันเสาร์

         การตั้งชื่อลูกสำหรับเด็กที่เกิดวันเสาร์นั้นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรกาลกิณีทั้งหมด 5 ตัวด้วยกัน คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เนื่องจากตามความเชื่อคือ จะทำให้ชีวิตอาภัพ เจอแต่ความถ่วง มีความล้มเหลว และมีอุปสรรคมากมาย ทั้งนี้ การตั้งชื่อลูกชายเกิดเสาร์ตามหลักทักษาปกรณ์ ควรดูตามตัวอักษร ดังนี้

  • (บริวาร) ด ต ถ ท ธ น ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • (อายุ) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน
  • (เดช) ย ร ล ว ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้
  • (ศรี) ศ ษ ส ห ฬ ฮ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา
  • (มูละ) อ และสระ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องทรัพย์สินเงินทอง หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
  • (อุตสาหะ) ก ข ค ฆ ง ส่งเสริม แก้ไข เรื่องความขยันหมั่นเพียรให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย  มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม มีแรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม
  • (มนตรี) จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบใฝ่รู้
  • (กาลกิณี) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จะทำให้โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

          เมื่อทราบตัวอักษรต่าง ๆ ที่ควรอยู่ในชื่อลูก และตัวอักษรกาลกิณีที่ไม่ควรมีในชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์แล้ว ก็มาดูกันดีกว่าว่าจะมีชื่อไหนบ้างที่เหมาะสม ความหมายดี และน่าสนใจ
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กษิดินทร์ กะ-สิ-ดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กุลเมธ กุน-ละ-เมด วงศ์ตระกูลนักปราชญ์
กรทักษ์ กอ-ระ-ทัก ถนัดมือ, ทำการคล่องแคล่ว
กันต์ชยุต กัน-ชะ-ยุด ผู้รุ่งเรืองและน่ารัก
กฤตภาส กริด-ตะ-พาด ผู้ทำให้เกิดความรุ่งเรือง-แสงสว่าง
กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คน, ผู้มีความกตัญญู
กมลสวัสดิ์ กะ-มน-สะ-หวัด ผู้มีจิตใจดีงาม
ขจรกฤดิ ขะ-จอน-กริด ผู้มีเกียรติเป็นที่เลื่องลือ
ขวัญวิชญ์ ขวัน-วิด ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ขวัญพนัส ขวัน-พะ-นัด ผู้ชื่นชอบป่า
คุปต์ คุบ ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง
คุปต์ชนนท์ คุบ-ชะ-นน ผู้ยินดีจะปกป้อง
คุปตรัช คุบ-ตะ-รัด ผู้ปกป้องให้เป็นใหญ่
คชาภัทร คะ-ชา-พัด ช้างที่ประเสริฐ
คทาธร คะ-ทา-ทอน ผู้มีกระบองเป็นอาวุธ
ฆนรุจ คะ-นะ-รุด ผู้ฉายแสดงเหนือเมฆ คือ พระอาทิตย์
ฆนาศัย คะ-นา-ไส ท้องฟ้า, ที่อยู่ของเมฆ
ฆเนศวร์ คะ-เนด เจ้าแห่งเมฆ
จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความรู้ตลอดกาลนาน, มีความฉลาดนาน
จิรสิน จิ-ระ-สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
จรรยธรรศ จัน-ยะ-ทัด ผู้มีจริยธรรมงามกล้าหาญ
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ มีความรุ่งเรืองตลอดกาล
จิตติ์ธนัตถ์ จิด-ทะ-นัด ผู้สำเร็จ, ผู้มั่งคั่งด้วยปัญญา
จีรัชญ์ จี-รัด ผู้รู้ได้อย่างยาวนาน
จารุกุล จา-รุ-กุน วงศ์ตระกูลที่งดงาม
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความสุข
ฉันทวิชญ์ ฉัน-ทะ-วิด ผู้รู้ผู้พอใจ
ฉัตรพิศุทธิ์ ฉัด-พิ-สุด ดุจร่มฉัตรอันบริสุทธิ์
ฉมาดล ฉะ-มา-ดน พื้นโลก, พื้นแผ่นดิน
ฉันทพัชญ์ ฉัน-ทะ-พัด ผู้มีความรู้อันพอใจ
ชนเกริก ชะ-นะ-เกริก คนที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
ชนัตร ชะ-นัด ร่ม, ร่มกันแดด
ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ที่พึ่งแห่งตนคือพระราชา
ชนม์วริศร์ ชน-วะ-ริด ผู้เกิดมาเพื่อเป็นใหญ่
ชลัมพล ชะ-ลำ-พน ลำธาร
ชวัลบูร ชะ-วัน-บูน เมืองที่เจริญรุ่งเรือง
ชวินบุตร ชะ-วิน-บุด    ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
ชัยประสิทธิ์ ไช-ประ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ
ชโยธิป ชะ-โย-ทิบ มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
ชลธิศ ชน-ละ-ทิด ทะเล, มหาสมุทร
ฌัลล์ ชัน นักต่อสู้ผู้กล้าแกร่ง
ฌานทิพย์ ชาน-ทิบ ความสงบอันวิเศษ
ฌานภัทร์ ชาน-นะ-พัด สมาธิอันประเสริฐ
ฌานวิทย์ ชาน-วิด ผู้หยั่งรู้ในสมาธิ
ญานธร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาโนภาส ยา-โน-พาด คำสอนที่ประกอบด้วยความรู้
ดนุชพัชร์ ดะ-นุด-พัด    ลูกชายผู้แข็งแกร่ง
ดนัยกิตติ์ ดะ-ไน-กิด ลูกชายผู้มีเกียรติ
ดนัยพฤทธิ์ ดะ-ไน-พรึด ลูกชายผู้มั่งคั่ง
ดนัยรัชต์ ดะ-ไน-รัด ลูกชายผู้มีเงิน
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ดบัสวิน ดะ-บัด-สะ-วิน ผู้ประพฤติความเพียร
ดลฤทธิ์ ดน-ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ตนุนันท์ ตะ-นุ-นัน เป็นผู้น่ายินดี
ตรีโลจน์ ตรี-โลด พระศิวะ
ตนุวร ตะ-นุ-วอน ผู้เกิดมาพร้อมด้วยความดีงาม
ตนุเมธ ตะ-นุ-เมด รู้ด้วยตนเอง
ตระกล ตระ-กน มีมาก, งาม
ตรัสตรัย ตรัด-ไตร สว่างยิ่ง
ตฤกษ์ ตรึก สร้างสรรค์, ผู้สร้างสรรค์
ตัถย์ ตัด ความจริง
ถกลเกียรติ ถะ-กน-เกียด ผู้มีเกียรติอันดีงาม
ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจด มีเจตนามั่นคง
ถิรายุส์ ถิ-รา-ยุ มีอายุยืน
ทพัทธ์ ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข
ทรรศิน ทัด-สิน การสังเกต, การรู้เห็น
ทรัพยสิทธิ ซับ-พะ-ยะ-สิด มีสิทธิ์เหนือทรัพย์ทั้งปวง
ทัชชวร ทัด-ชะ-วอน ให้เป็นเลิศ
ทัตพล ทัด-ตะ-พน ได้รับพลังที่ให้มาแล้ว
ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชนะด้วยทรัพย์
ธนัชชัย ทะ-นัด-ไช ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
ธนานพ ทะ-นา-นบ มีทรัพย์ใหม่
ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นนทิยุต นน-ทิ-ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
นพรัญชน์ นบ-พะ-รัน ผู้มีความยินดีใหม่
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
นพัตธร นะ-พัด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสร้างสรรค์
บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง
บริธาน บอ-ริ-ทาน เครื่องแต่งตัว
บวรวัจน์ บอ-วอน-วัด มีคำพูดยอดเยี่ยม
บัญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
บุญธัช บุน-ทัด ธงแห่งความดี
ปกรณัม ปะ-กอน-นำ หนังสือ
ปถพิน ปะ-ถะ-พิน แผ่นดิน
ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปภากิจ ปะ-พา-กิด มีการงานที่รุ่งเรือง
ผจงชัย ผะ-จง-ไช มุ่งมั่นสู่ชัยชนะ
ผดาพร ผะ-ดา-พอน มีผู้ค้ำชูอย่างประเสริฐ
ผนินทร ผะ-นิน-ทอน พญานาค
พงศ์ชยุต พง-ชะ-ยุด ตระกูลที่มีชัยชนะอันประเสริฐ
พงศ์นาถ พง-นาด เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูล
พนธิตร พน-ทิด ความรัก, ความสนิทสนม
ภฤศ พรึด มาก, กล้า, ชัดเจน
ภฤศชลิต พรึด-ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองด้วยความกล้า
มนุชาธิป มะ-นุ-ชา-ทิบ พระเจ้าแผ่นดิน
มรุเดช มะ-รุ-เดด มีอำนาจดุจเทวดา
ลภัสกร ละ-พัด-สะ-กอน เจริญด้วยทรัพย์
ลภัสวรรธน์ ละ-พัด-สะ-วัด ผู้เจริญด้วยทรัพย์
สงวนรัชต์ สะ-หงวน-รัด ผู้รักษาเงิน
สถิรพงศ์ สะ-ถิ-ระ-พง เผ่าพันธุ์ที่มั่นคง
อชรายุ อะ-ชะ-รา-ยุ ผู้มีอายุยืน, ไม่แก่

          ทั้ง 100 ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีความหมายดี อีกทั้งตัวอักษรต่าง ๆ ยังเป็นมงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์อีกด้วย คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกไปตั้งชื่อลูกชายกันได้เลยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : mongkolname.com, thaigoodname.com, 79hora.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงความหมายดี ถูกโฉลก พร้อมเสริมสิริมงคล อัปเดตล่าสุด 7 กันยายน 2565 เวลา 15:03:38 82,675 อ่าน
TOP