x close

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ 100 ไอเดียชื่อจริง ความหมายดี เสริมดวงให้ลูกรัก

          ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ บ้านไหนกำลังคิดตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด วันเสาร์ อยู่ละก็ เรารวบรวมรายชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี สำหรับการตั้งชื่อจริงลูกสาวมาให้เลือกกันแล้ว
ตั้งชื่อลูก

          การตั้งชื่อลูกเป็นศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน โดยชื่อที่ดีควรมีทั้งความสละสลวยของภาษาและความหมายที่เป็นสิริมงคลต่อตัวเด็ก เพื่อเสริมให้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันนั้น ๆ พบเจอแต่ความสำเร็จ ทำอะไรก็ราบรื่น มีผู้เกื้อหนุน ร่ำรวย ฉลาดเฉลียว มีแต่คนเอ็นดู ชื่อมงคลสำหรับการตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด จึงเป็นเรื่องที่ครอบครัวไม่ว่ายุคไหนก็ให้ความสำคัญ

          ดังนั้นเพื่อเป็นตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการตั้งชื่อลูกสาวให้ถูกโฉลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวม 100 รายชื่อคนเกิดวันเสาร์ พร้อมคำอ่านและความหมาย มาให้ได้เลือกชื่อจริงที่ถูกใจกันแล้ว

การตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

          หลักการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์นั้น ชื่อบุคคลจะต้องประกอบไปด้วยความหมายของทักษาที่ดีและยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรี เท่านั้น หากจะให้ดีควรมีความยาว 2-4 พยางค์ เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  • บริวาร : ด, ต, ถ, ท, ธ, น ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • อายุ : บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
  • เดช : ย, ร, ล, ว ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ
  • ศรี : ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์
  • มูละ : อ และสระทั้งหมด ส่งเสริม แก้ไข เรื่องทรัพย์สินเงินทอง ความมั่นคง
  • อุตสาหะ : ก, ข, ค, ฆ, ง ส่งเสริม แก้ไข เรื่องความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ
  • มนตรี : จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชู ผู้ใหญ่ ครอบครัว
  • กาลกิณี : ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ โชคร้าย อัปมงคล ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันเสาร์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กชนันท์ กด-ชะ-นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว
กวินธิดา กะ-วิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
กัลชนา กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ
กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
ขวัญชนา ขวัน-ชะ-นา ผู้เป็นที่รักของมวลชน
คชารี คะ-ชา-รี สิงโต
คีตกานท์ คี-ตะ-กาน บทกลอนที่ขับร้อง
คุลิกา คุ-ลิ-กา ไข่มุก
จริวดี จะ-ริ-วะ-ดี หญิงสาวมีความประพฤติดีงาม
จารุนิภา จา-รุ-นิ-พา งามดุจทองคำ
จิตต์ชญา จิด-ชะ-ยา ผู้รู้ใจ
จินต์ประกาย จิน-ประ-กาย แสงแห่งความคิด
ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่, ยิ่งใหญ่
ชุติภา ชุ-ติ-พา รัศมีรุ่งโรจน์
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้
ดนุดา ดะ-นุ-ดา ความแบบบาง ละเอียดอ่อน
ดนุตริน ดะ-นุ-ตะ-ริน สวมเกราะ
ดปนีย์ ดะ-ปะ-นี ทองคำบริสุทธิ์
ดมิศรา ดะ-มิด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือความมืด พระจันทร์
ดุลยาธาร ดุน-ยา-ทาน ทรงความเที่ยงธรรม
ตมิศวรา ตะ-มิด-วะ-รา พระจันทร์
ตุลยาธาร ตุน-ยา-ทาน ทรงความเที่ยงธรรม
ไตติลา ไต-ติ-ลา เทพเจ้า
ถาวรีย์ ถา-วะ-รี ความมั่นคง นิรันดร
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ถิรดา ถิ-ระ-ดา ความมั่นคงสถาพร
ทยานิธิ ทะ-ยา-นิ-ทิ คนมีใจเมตตาอย่างยิ่ง
ทินประภา ทิน-นะ-ประ-พา แสงแห่งวัน แสงแดด
ทินสิรี ทิน-สิ-รี มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
ทีนาร์ ที-นา เหรียญทอง
เทียนกัลยาภัค เทียน-กัน-ละ-ยา-พัก หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธัญรดา ทัน-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ
ธมปภาญา ทม-ปะ-พา-ยา ความรู้ยิ่งใหญ่และเจริญ
นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ
นวิยา นะ-วิ-ยา สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
นันทัชพร นัน-ทัด-ชะ-พอน คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
นมัสยา นะ-มัด-สะ-ยา ยกย่อง
บุษปรดา บุด-สะ-ปะ-ระ-ดา ดอกไม้ที่น่ายินดี
เบญญากวี เบน-ยา-กะ-วี กวีผู้มีปัญญา
ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
ปราญชลี ปราน-ชะ-ลี กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
ปริยฉัตร ปะ-ริ-ยะ-ฉัด ฉัตรเป็นที่รัก
ปัทม์ปวรินทร์ ปัด-ปะ-วะ-ริน ดอกบัวอันประเสริฐยิ่ง
ปุญญรัสมิ์ ปุน-ยะ-รัด รัศมีแห่งบุญ
พรลภัส พอน-ละ-พัด มีลาภอันประเสริฐ
พิธุธารี พิ-ทุ-ทา-รี ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ดุจแสงจันทร์
พิมพ์ภัทรพร พิม-พัด-ทะ-ระ-พอน แบบแห่งความดีงามและสิริมงคล
พิร์จรัลยา พิ-จะ-รัน-ยา ก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
พีราวดี พี-รา-วะ-ดี มีความกล้าหาญ
เพลินภัทร เพลิน-พัด เพลิดเพลินและเจริญ
เพียรพัชริน เพียน-พัด-ชะ-ริน มีความเพียรดั่งเพชร
ภัครดา พัก-ระ-ดา ผู้โชคดีมีสุข
ภาธิศา พา-ทิ-สา เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
ภิญญ์นารา พิน-นา-รา มีปัญญาและความรุ่งเรือง
ภิสรินธันญ์ พิด-สะ-ริน-ทัน ร่ำรวยและเป็นใหญ่เหนือผู้อื่น
มนท์วรัทชา มน-วะ-รัด-ชา การสดุดีในสิ่งประเสริฐ
มนัสชิตา มะ-นัด-ชิ-ตา ชนะใจ
มาริษา มา-ริ-สา ควรบูชา
มิรา มิ-รา มหาสมุทร
ยลรดี ยน-ระ-ดี มองแล้วเกิดความยินดี
รัมภ์รดา รัม-ระ-ดา ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
รัญชนา รัน-ชะ-นา น่ายินดี น่ารัก
เรืองชญารัตน์ เรือง-ชะ-ยา-รัด ความรู้รุ่งเรืองประเสริฐดั่งรัตนะ
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
ลักษมณ ลัก-สะ-มน มีโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง
วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน
วิมลณัฐ วิ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
วิมลสรากร วิ-มน-สะ-รา-กอน สร้างความดีงามและไร้มลทิน
ศจีนรา สะ-จี-นะ-รา คนที่ชำนาญ สามารถในการพูด
ศรัจจันทร์ สะ-รัด-จัน พระจันทร์ ฤดูเก็บเกี่ยว
ศริยา สะ-ริ-ยา รุ่งเรือง
ศรุตยา สะ-รุด-ตะ-ยา มีการกระทำรุ่งโรจน์
ศิรสถา สิ-ระ-สะ-ถา เชิดชู เหนือเกล้า
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ศิลป์ศุภา สิน-สุ-พา ศิลปะงดงาม งามอย่างศิลป์
ศิลินี สิ-ลิ-นี ผู้มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม
ศุจินธรา สุ-จิน-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุภารมย์ สุ-พา-รม งามและน่ารื่นรมย์
ศุศุกวัน สุ-สุ-กะ-วัน เฉิดฉาย
สิรินดา สิ-หริ-นะ-ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
สุธีมนต์ สุ-ที-มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุนทรัตร์ สุน-ทะ-รัด ดีกว่า งามน่ารักกว่า
สุนันทินี สุ-นัน-ทิ-นี ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีอย่างยิ่ง
สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง
สุภ์ชญาสินี สุ-ชะ-ยา-สิ-นี ดีงามมีความรู้และสวยงาม
สุภนิดา สุ-พะ-นิ-ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สุภัทราธัญ สุ-พัด-ทรา-ทัน ดีงามและมีโชค
สุรัญชนา สุ-รัน-ชะ-นา มีเสน่ห์ งามยิ่ง
แสงตะวัน แสง-ตะ-วัน แสงอาทิตย์
หัทยาพร หัด-ถะ-ยา-พอน มีใจงาม
หรรษรัตน์ หัน-สะ-รัด รัตนะแห่งความสุข ความร่าเริงยินดี
หรรษิดา หัน-สิ-ดา ความเบิกบาน
อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง
อตินุช อะ-ติ-นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อชิรชญา อะ-ชิ-ระ-ชะ-ยา ฉลาดว่องไว
อัจฉร์อุษา อัด-ฉะ-อุ-สา นางฟ้าผู้ส่องแสงเงินแสงทอง
อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
อิกษณา อิก-สะ-นา เห็นประจักษ์
อิชยธร อิด-ชะ-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งการบูชา
ตั้งชื่อลูก

          ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันเสาร์ ทั้งความหมายดี ฟังแล้วน่ารัก เป็นมงคลแบบนี้ ถ้าชอบชื่อไหนก็ลองนำไปเป็นไอเดียตั้งเสริมดวงให้ลูกสาวตัวน้อยกันได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : theluckyname.com, mongkolname.com, hifamilyclub.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ 100 ไอเดียชื่อจริง ความหมายดี เสริมดวงให้ลูกรัก อัปเดตล่าสุด 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:14:38 154,119 อ่าน
TOP