x close

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลผู้หญิง เสริมดวงร่ำรวย ฉลาด มีแต่คนรัก

          ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ใครที่มองหาชื่อจริงลูกสาวน่ารัก ๆ อยู่ วันนี้เรามีรายชื่อมงคล ช่วยเสริมดวง ความหมายดี สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์มาฝากกัน
ตั้งชื่อลูก

          การตั้งชื่อลูกสาว โดยเฉพาะชื่อจริงที่มีความหมายดี ไพเราะ และเหมาะสมตามวันเกิด เพื่อช่วยเสริมดวงชะตาให้บุตรหลานมีชื่อมงคลติดตัวไปตลอดชีวิตนั้นดูเหมือนจะง่าย แต่เอาเข้าจริงกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะมีเรื่องของหลักทักษาปกรณ์ และฤกษ์ยามตามวันและเวลาเกิดมาเกี่ยวข้องด้วย แต่คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการตั้งชื่อจริงลูกสาวเกิดวันศุกร์ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้น กระปุกดอทคอมได้ลิสต์ชื่อมงคลเพราะ ๆ สำหรับ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ มาให้แบบจุใจถึง 100 รายชื่อ พร้อมหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิดด้วย ลองนำไปเป็นไอเดียกันได้เลย

การตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

          การตั้งชื่อคนเกิดวันศุกร์ ผู้หญิงนิยมใช้ วรรคศรี ได้แก่ ตัว จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ นอกจากวรรคศรีแล้ว พ่อแม่สามารถเลือกดูตัวอักษรตามวรรคต่าง ๆ ที่อยากให้มีในชื่อลูกสาว เพื่อช่วยเสริมดวงด้านอื่น ๆ ได้ ดังนี้

  • บริวาร : ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • อายุ : อ และสระทั้งหมด ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
  • เดช : ก ข ค ฆ ง ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ
  • ศรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ เมตตา
  • มูละ : ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครอบครัว
  • อุตสาหะ : ด ต ถ ท ธ น ส่งเสริม แก้ไข เรื่องความขยันหมั่นเพียร มีมานะอุตสาหะ
  • มนตรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่งเสริม แก้ไข เรื่องทรัพย์สินเงินทอง ความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น
  • กาลกิณี : ย ร ล ว ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันศุกร์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กชมน กด-ชะ-มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กัญญชุดา กัน–ยะ–ชุ –ดา หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
กัญญธนัฏฐ์ กัน–ยะ–ทะ–นัด หญิงผู้ร่ำรวย
กัญญปภา กัน–ยะ-ปะ–พา หญิงผู้รุ่งเรือง
กาญจน์ณัฏฐา กาน–นัด–ถา ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
กานต์พิชชา กาน–พิช–ชา มีความรู้เป็นที่รัก
เกตน์นิภา เกด-นิ-พา เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
กันติชา กัน-ติ-ชา เกิดมาด้วยความรัก
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
จันตฤณ จัน-ติน ต้นหญ้าบนดวงจันทร์
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันศกานต์ จัน-สะ-กาน ผู้เจิดจ้าดั่งพระจันทร์
จิณณ์ณณัช จิน-นะ-นัด    ผู้ที่ก่อให้เกิดความรู้
จิณณพัต จิน-นะ-พัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณ์ปณตดา จิน-ปะ-นด-ดา หญิงสาวผู้อ่อนน้อม
จิณห์จุฑา จิน-จุ-ทา เครื่องหมายสูงสุด
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิดาภา จิ-ดา-พา รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จินตกัญญา จิน-ตะ-กัน-ยา หญิงผู้มีความคิดดี
ฉันทนัทธ์ ฉัน-ทะ-นัน ความรัก และ ผูกพัน
ฉันทนิษฐ์ ฉัน-ทะ-นิด มีความมั่นคงความพอใจ
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ทำให้พ่อมีความยินดี
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด การสร้างความพอใจ
ฉันท์มาดา ฉัน-มา-ดา ผู้เป็นที่รักของแม่
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ฉันท์สุชา ฉัน-สุ-ชา ผู้พึงพอใจในสกุล
ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชญาณ์พิมพ์ ชะ–ยา–พิม ต้นแบบแห่งความรู้
ชญานิษฐ์ ชะ–ยา–นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชนัญชิดา ชะ–นัน–ธิ–ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชญานี ชะ–ยา–นี ผู้มีความรู้
ชนันญภัค ชะ–นัน–ยะ–พัก คนผู้มีความรู้และมีความโชคดี
ชัญญาภัส ชัน–ยา–พัด รุ่งเรื่องและมีความรู้
ชาญณญา ชาน–นะ–ยา มีความรู้ความชำนาญ
ชนม์นิภา ชน-นิ-พา เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
ชนิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา ให้เกิดรัศมี
ชนธัญ ชน-นะ-ทัน คนผู้มีโชค
ชนนิญาดา ชน-นิ-ยา-ดา ผู้มีความรู้เหมือนแม่
ญาณิศา ยา–นิ–สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาดา ยา–ดา ผู้รู้นักปราชญ์
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ญาณปัทม์ ยา-นะ-ปัด ผู้มีปัญญาดุจดั่งดอกบัว
ญาณปิติ ยาน-ปิ-ติ ความอิ่มเอิบใจอันเกิดจากปัญญา
ฐิติชญา ถิ–ติ–ชะ–ยา ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต
ฐิติกาญจน์ ถิ-ติ-กาน ผู้มีทองเป็นความมั่นคง
ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต
ณัชชนม์ นัด-ชน มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
ณัฐกฤตา นัด–กริ–ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐณิชา นัด–นิ–ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณัทกาญจน์ นัด–ถา–กาน ความรู้มีค่าดั่งทองคำ
ณิชกานต์ นิด-ชะ-กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทิพปภา พิบ–ปะ–พา รุ่งเรืองดียิ่ง
ธนัญชญา ทะ-นัน-ชะ-ยา เป็นผู้รู้เรื่องทรัพย์
ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนิดา ทะ-นิ-ดา หนักแน่น
ธมนต์ ทะ-มน กำจัดมลทิน
ธัญพิชชา ทัน-พิด-ชา มีความรู้ยิ่งดี
ธนัฐศุภา ทะ-นัด-สุ-พา ร่ำรวยและมีความดีงามรุ่งเรือง
ธนินี ทะ-นิ-นี ผู้มีความมั่งคั่ง
นนทิกาญจน์ นน-ทิ-กาน ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์
นภัสนันท์ นะ-พัด-สะ-นัน ท้องฟ้าที่สดใส
นัทธพัชญ์ นัด-ทะ-พัด ผู้พูกพันกับเพชร
นัทธ์ชนันดา นัน-ชะ-นัน-ดา เป็นที่รักของผู้คน
นันทิญา นัน-ทิ-ยา ผู้ใฝ่หาความรู้
นันท์นภิศ นัน-นะ-พิด ผู้ยิ่งใหญ่ยินดี
นิชชิตา นิด-ชิ-ตา ผู้ชนะ
บัณฑิตา บัน-ทิ-ตา ผู้มีความรู้ดี
บุญญปัญญ์ บุน-ยะ-ปัน มีปัญญาคือบุญกุศล
บุญญิสา บุน-ยิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความดี
บุณณดา บุน-นะ-ดา ความบริบูรณ์, ความสำเร็จ
บุษบาบัณ บุด-สะ-บา-บัน ตลาดดอกไม้
บูชิตา บู-ชิ-ตา บูชาแล้ว
ปญาดา ปะ-ยา-ดา ยอดนักปราชญ์
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ปณิตา ปะ-นิ-ตา ประณีต, เรียบร้อย
ปทิตตา ปะ-ทิด-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภินดา ปะ-พิน-ดา หญิงงาม
ปัญชิกา ปัน-ชิ-กา ปุยฝ้าย
ปัญญากัญญ์ ปัน-ยา-กัน หญิงสาวผู้มีความรู้
ปุณญภัส ปุน-ยะ-พัด ผู้มีแสงสว่างอันดีงาม
พนิตพิชา พะ-นิด-พิ-ชา มีความรู้เป็นที่รัก
พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ
พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
ภณิดา พะ-นิ-ดา ผู้บอกเล่า
ภัตติมา พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์
ภาสินี พา-สิ-นี มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ
ภูษิตา พู-สิ-ตา ประดับประดาแล้ว
ศุภิดา สุ-พิ-ดา ความงาม
ศุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศศินัดดา สะ-สิ-นัด-ดา หลานของพระจันทร์
อณิษฐา อนิด-ถา เล็กที่สุด
อณุภา อะ-นุ-พา ฟ้าแลบ
อดิภา อะ-ดิ-พา สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
อาทิมา อา-ทิ-มา ลูกสาวคนแรก
อติญา อะ-ติ-ยา พิเศษ
อธิชา อะ-ทิ-ชา เกิดมายิ่งใหญ่
อุษณิษา อุ-สะ-นิ-สา มงกุฎ

          ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันศุกร์ คัดมาแล้วว่ามีความหมายเป็นมงคล ช่วยเสริมดวงให้ลูกร่ำรวย มีแต่คนเอ็นดู แถมฟังแล้วทันสมัยอีกด้วย ถูกใจชื่อไหนก็ลองเอาไปตั้งให้ลูกสาวสุดที่รักกันดูนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaigoodname.com, theluckyname.com, mongkolname.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลผู้หญิง เสริมดวงร่ำรวย ฉลาด มีแต่คนรัก อัปเดตล่าสุด 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17:17:53 234,538 อ่าน
TOP