x close

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลผู้หญิงน่ารัก ๆ เสริมดวงเพิ่มความเฮง

          ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี คุณพ่อคุณแม่ที่อยากตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อมงคลผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี จะใช้ชื่อไหนดี เพื่อเสริมดวงเพิ่มความเฮง ลองมาดูไว้เป็นไอเดียกัน
ตั้งชื่อลูก

          ศาสตร์การตั้งชื่อลูก เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมานับร้อยนับพันปี โดยเชื่อกันว่าชื่อมงคลจะช่วยชักนำสิ่งดี ๆ เข้ามาให้เจ้าของชื่อ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทั้งการงาน ครอบครัว อำนาจบารมี ชื่อเสียงเกียรติยศ แต่ถ้าใช้ชื่อที่ไม่ถูกโฉลกกับตัวเองก็อาจส่งผลให้ชีวิตมีอุปสรรคตามมาได้ ดังนั้นการตั้งชื่อลูกตามวันเกิด จึงเป็นธรรมเนียมที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้

          สำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียในการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี โดยเฉพาะการตั้งชื่อจริงลูกสาว วันนี้เราก็มีชื่อมงคลผู้หญิงมาฝากกันค่ะ ชื่อที่เหมาะกับลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องใช้ชื่อไหนถึงจะดี และต้องเลี่ยงตัวอักษรตัวไหน ตามมาดูกันเลย

การตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

          สำหรับการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ตามตำราโบราณ ชื่อบุคคลนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความหมายของทักษาที่ดีและยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรี เท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้

  • บริวาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • อายุ : ย ร ล ว ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
  • เดช : ศ ษ ส ห ฬ ฮ  ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ
  • ศรี : อ สระ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ เมตตา
  • มนตรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องทรัพย์สินเงินทอง ความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น
  • อุตสาหะ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องความขยันหมั่นเพียร มีมานะอุตสาหะ
  • มูละ : ก ข ค ฆ ง ส่งเสริม แก้ไข เรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครอบครัว
  • กาลกิณี : ด ต ถ ท ธ น ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อมงคล
คนเกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์
กษิรา กะ-สิ-รา น้ำนม
กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
กัญชพร กัน-ชะ-พอน ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
กัณญิกา กัน-ยิ-กา สร้อยคอ
กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก
โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
ครองใจ ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
จิณณา จิน-นา ประพฤติแล้ว
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
เจลกา เจ-ละ-กา กระต่าย
ชวารี ชะ-วา-รี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
ชัชชญา ชัด-ชะ-ยา รู้รวดเร็ว รอบรู้
ชาคริยา ชา-คริ-ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ชามา ชา-มา ลูกสาว
ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา เกิดจากผู้ชนะ
ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม
ญาณวีร์ ยา-นะ-วี กล้าหาญและหยั่งรู้
ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ฐิรกัลย์ ถิ-ระ-กัน ตั้งอยู่บนความมั่นคง
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ฐิรญา ถิ-ระ-ยา มีความรู้ยั่งยืน
ฑิมพิกา ทิม-พิ-กา ไพลน้ำ ฟองน้ำ
ฌาลิศา ชา-ลิ-สา ชื่อเฉพาะบุคคล
ณภาภัช นะ-ภา-พัด ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงาม
ณัชชาพัชร์ นัด-ชา-พัด นักปราชญ์ที่น่ารัก
ณัจฉรียา นัด-ฉะ-รี-ยา ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณิชกุล นิด-ชะ-กุน ตระกูลที่บริสุทธิ์
ณิชารีย์ นิ-ชา-รี บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณิศวรา นิด-สะ-วะ-รา ผู้เป็นใหญ่ทางความรู้
บาลิกา บา-ลิ-กา ผู้ดูแล (เพศหญิง)
บูรณิมา บู-ระ-นิ-มา เพ็ญเต็มดวง
เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ
ประณัยยา ประ-ไน-ยา เป็นที่รัก มีค่า
ปฏีรา ปะ-ตี-รา ไม้จันทน์หอม
ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
ปรีณาภา ปรี-นา-พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
ปวีณอร ปะ-วีน-ออน หญิงผู้ฉลาด
ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
ปุษยา ปุด-สะ-ยา สะอาด บริสุทธิ์
ปูชิกา ปู-ชิ-กา ผู้บูชา
พจณิชา พด-จะ-นิ-ชา มีคำพูดบริสุทธิ์
พชิรา พะ-ชิ-รา เพชร
พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
พาขวัญ พา-ขวัน นำสิริมงคลมาให้
พาณิภัค พา-นิ-พัก มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล
พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
แพรใจ แพร-ใจ จิตใจงาม
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค
ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ
มณิการ์ มะ-นิ-กา ช่างแก้ว
มสารัศม์ มะ-สา-รัด มรกต
มัณยาภา มัน-ยา-พา แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว
มายาวี มา-ยา-วี ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
เมษราศี เมด-รา-สี เกิดราศีเมษ  
มีสิริ มี-สิ-หริ มีความเป็นมงคล มีความสง่า
ยมลญา ยะ-มน-ยา คู่ที่มีความรู้
ยุวพิชญ์ ยุ-วะ-พิด หญิงสาวผู้ที่ฉลาดเฉลียว
ยุววีร์ ยุ-วะ-วี หญิงสาวผู้ห้าวหาญ
รมัณยา ระ-มัน-ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
ลีฬฆวรรณ ลีน-คะ-วัน มีผิวพรรณงาม
ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด
วชิรญาณ์ วะ-ชิ-ระ-ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา
วริษฐา วะ-ริด-ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
วิโรษณา วิ-โร-สะ-นา ไม่มีความโกรธ
วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
ศลิษา สะ-ลิ-สา การกอดรัด
ศศิพิมพ์ สะ-สิ-พิม เปรียบเหมือนพระจันทร์
ศิวปรียา สิ-วะ-ปรี-ยา แก้วผนึก
ศิศิรา สิ-สิ-รา น้ำค้าง
โศศิษฐา โส-สิด-ถา ผู้งามยิ่ง
สรพัศ สอ-ระ-พัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง
สริลพร สะ-ริน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
สิรามล สิ-รา-มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
สิริอาภา สิ-หริ-อา-พา ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
สุชารี สุ-ชา-รี หญิงที่รัก
สุภัควี สุ-พัก-คะ-วี ผู้มีโชค
อคิราห์ อะ-คิ-รา แสงอาทิตย์ สวยเด่น
อณิมา อะ-นิ-มา เล็ก
อรณัส ออ-ระ-นัด คลื่น ลำธาร
อรณัญช์ ออ-ระ-นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ
อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อวัศยา อะ-วัด-สะ-ยา หมอก
อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน
อัยยา ไอ-ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
อุรัสยา อุ-รัด-สะ-ยา ลูกสาว
ไอริณ ไอ-ริน เกลือสินเธาว์
ตั้งชื่อลูก

          ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี มีหลากหลายชื่อที่ดูน่ารัก ทันสมัย ทั้งยังมีความหมายดีอีกด้วย ชอบชื่อไหนก็ลองนำไปใช้เป็นไอเดียให้ลูกสาวตัวน้อยกันได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : mongkolname.com, thaigoodname.com, hifamilyclub.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลผู้หญิงน่ารัก ๆ เสริมดวงเพิ่มความเฮง อัปเดตล่าสุด 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:31:25 44,955 อ่าน
TOP