x close

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ เปิดตำราชื่อจริงความหมายดี เสริมมงคล

          ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ว่าอะไรดี สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายเกิดวันศุกร์ และกำลังมองหาการตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ให้เพราะ ความหมายดี และเป็นสิริมงคล มาดูไอเดียกัน
ตั้งชื่อลูก

          การตั้งชื่อลูกตามความเชื่อของคนไทย ย่อมต้องดูฤกษ์ ดูวันเกิด เพื่อหาชื่อมงคลที่ความหมายดีให้กับลูก อีกทั้งยังต้องไม่มีตัวอักษรกาลกิณีที่ไม่เป็นมงคลในชื่อด้วย สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายเกิดวันศุกร์และอยากตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ควรจะตั้งว่าอะไร มีหลักการยังไง กระปุกดอทคอมมีไอเดียตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์มาฝาก มาดูกันเลยว่าชื่อเพราะ ๆ ที่เป็นสิริมงคลกับลูกจะมีชื่อไหนบ้าง

หลักการตั้งชื่อจริงลูกชายที่เกิดวันศุกร์

          การตั้งชื่อลูกสำหรับเด็กที่เกิดวันศุกร์นั้นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรกาลกิณีทั้งหมด 4 ตัวด้วยกัน คือ ย ร ล ว เนื่องจากตามความเชื่อคือ จะทำให้ชีวิตอาภัพ เจอแต่ความถ่วง มีความล้มเหลว และมีอุปสรรคมากมาย ทั้งนี้ การตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดีตามหลักทักษาปกรณ์ ควรดูตามตัวอักษร ดังนี้
 

  • (บริวาร) ศ ษ ส ห ฬ ฮ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • (อายุ) อ และสระ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน
  • (เดช) ก ข ค ฆ ง ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้
  • (ศรี) จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา
  • (มูละ) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องทรัพย์สินเงินทอง หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
  • (อุตสาหะ) ด ต ถ ท ธ น ส่งเสริม แก้ไข เรื่องความขยันหมั่นเพียรให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม มีแรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม
  • (มนตรี) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่งเสริม แก้ไข เรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบใฝ่รู้
  • (กาลกิณี) ย ร ล ว จะทำให้โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

          ทราบตัวอักษรต่าง ๆ ที่เป็นมงคลในชื่อของลูกแล้ว มาดูกันดีกว่าว่าจะมีชื่อไหนบ้างที่เพราะและน่าสนใจ
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กฤษฎิ์ฉันทัช กริด-ฉัน-ทัด ผู้มีความเฉลียวฉลาด
กาญจน์พศ    กาน-พด มีความกล้าดั่งแสงทอง
กฤษฏ์จินต์    กริด-จิน ผู้ไตร่ตรองจนสำเร็จ
กังสชิต กัง-สะ-ชิด พระกฤษณะ
กิตติเชษฐ์ กิด-ติ-เชด เป็นพี่ชายที่ควรสรรเสริญ
กษิดิ์เดช กะ-สิ-เดด ผู้มีอำนาจในแผ่นดิน
ขคบดี ขะ-คะ-บอ-ดี พญานก
ฆนนาท คะ-นะ-นาด เสียงฟ้าร้อง
จินตศักดิ์ จิน-ตะ-สัก มีความสามารถในการคิด
จินต์ธนัช จิน-ทะ-นัด ผู้ร่ำรวยดั่งใจคิด
จิตตพงศ์ จิด-ตะ-พง จิตใจของเชื้อสาย
จาคเจตน์ จา-คะ-เจด มีความตั้งใจแบ่งปัน
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด การสร้างความพอใจ
ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก ลูกชายที่เหมือนบิดา
ฉันทพัชญ์ ฉัน-ทะ-พัด ผู้มีความรู้อันพอใจ
ชคัตนนท์ ชะ-คัด-นน ผู้เป็นที่ยินดีของมหาชน
ชนกชาญ ชะ-นก-ชาน ผู้มีความสามารถเหมือนพ่อ
ชิณกฤช ชิน-นะ-กริด ผู้มีชัยชนะเป็นอาวุธ
ชัชฤทธิ์ ชัด-ชะ-ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
ชิษณพงศ์ ชิด-สะ-นะ-พง เผ่าพันธ์ุผู้ชนะ
ญาณกิตต์ ยา-นะ-กิด ปราชญ์ผู้โด่งดัง
ญาณทัต ยา-นะ-ทัด ผู้ให้ปัญญา
ฐานพงศ์ ถา-นะ-พง วงศ์ตระกูลที่มีฐานะมั่นคง
ฐานเชษฐ์ ถา-นะ-เชด ผู้เป็นใหญ่ มีฐานะดี
ฐานิน ถา-นิน ผู้เป็นใหญ่และมีฐานะ
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณัฐภัค นัด-ถะ-พัก นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ
ณัฐทพงศ์ นัด-ทะ-พง ผู้สืบเชื้อสายนักปราชญ์
ณัทคุณ นัด-ทะ-คุน ผู้ให้ความรู้มีคุณธรรม
ณัฐชนนท์ นัด-ชะ-นน ผู้เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ณัฐฐาพันธุ์ นัด-ถา-พัน เป็นเผ่าพันธุ์ของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ดนุช นัด-ดะ-นุด ลูกชายผู้ฉลาด
ณัฐธัญพงศ์ นัด-ทัน-ยะ-พง ตระกูลนักปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฏฐภพ นัด-ถะ-พบ ผู้เกิดมามีความฉลาด
ดนุสิทธิ์ ดะ-นุ-สิด สร้างความสำเร็จด้วยตนเอง
ดนุชพันธุ์ ดะ-นุด-พัน ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย
ดิชพงศ์ ดิด-ชะ-พง วงศ์ตระกูลที่มีความเพียร
ดิฐาพงศ์ ดิ-ถา-พง ผู้ทำให้วงศ์ตระกูลมีความมั่นคง
ดิฐาศักดิ์ ดิ-ถา-สัก มีอำนาจ/เกียรติ/ฐานะที่มั่งคง
ตนุนันท์ ตะ-นุ-นัน เป็นผู้น่ายินดี
ตนุภัค ตะ-นุ-พัก ผู้มีแต่ความโชคดี
ตฤกษ์ ตรึก สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์
ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ทัพพ์เทพ ทับ-เทบ ผู้มีทรัพย์ดั่งเทวดา
ทัศภูมิ ทัด-สะ-พูม ผู้มีความสง่างามชวนมอง
ทักษพจน์ ทัก-สะ-พด ฉลาดในการพูด
ทัตพงษ์ ทัด-ตะ-พง ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ทิพนนท์ ทิ-พะ-นน ยิ่งดีในสิ่งวิเศษ
ทินกฤต ทิน-นะ-กริด พระอาทิตย์
ทิพาพัฒน์ ทิ-พา-พัด ความเจริญที่วิเศษ
ทีฆชนม์ ที-คะ-ชน มีอายุยืนยาว
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ธกฤต ทะ-กริด ผู้มีความตั้งมั่น
ธณัฏฐ์ ทะ-นัด นักปราชญ์ผู้มั่นคง
ธนกฤษ ทะ-นะ-กริด ผู้มีทรัพย์และปัญญา
ธนธัช ทะ-นะ-ทัด ผู้มีทรัพย์เป็นหลัก
ธนสิษฐ์ ทะ-นะ-สิด ผู้มั่นคงด้วยทรัพย์
ธนัชทัศน์ ทะ-นัด-ทัด ผู้เห็นทรัพย์
ธนัญกิตติพิชญ์ ทะ-นัน-กิด-ติ-พิด นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ
ธนัญชาญ ทะ-นัน-ชาน ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและร่ำรวย
ธัชทฤต ทัด-ทะ-ริด ธงแห่งความตั้งมั่น
ธาม ทาม ยศศักดิ์
นาถชนา นาด-ชะ-นา เป็นที่พึ่งของผู้คน
นิธิธาดา นิ-ทิ-ทา-ดา ผู้มั่งมีขุมทรัพย์
นิษฐนนท์ นิด-ถะ-นน ผู้มีความสุขสมบูรณ์
นพนันท์ นบ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นฤเบศ นะ-รึ-เบด ยอดชาย
นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขจัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก
นฤดม นะ-รึ-ดม คนที่เป็นเลิศ
บัญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
บัณฑุนาค บัน-ทุ-นาก ช้างเผือก
บุญญานนท์ บุน-ยา-นน ผู้ยินดีในบุญ
บูชิต บู-ชิด บูชาแล้ว
ปฏิพน ปะ-ติ-พน ผู้มีความรู้ความสามารถ
ปพนภัค ปะ-พน-พัก มีเกียรติอันบริสุทธิ์
ปีติชา ปี-ติ-ชา ก่อให้เกิดปีติ
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ปทิต ปะ-ทิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ปัจจุสะ ปัด-จุ-สะ ใกล้รุ่ง
ปีติพัทธ์ ปี-ติ-พัด ผูกพันอยู่กับความปลื้มใจ
ปัณณาพงษ์ ปัน-นา-พง สายสกุลของผู้มีความรู้
ปัญญาภฤศ ปัน-ยา-พรึด ผู้มีความรู้กล้าหาญ
ปุณมนัส ปุน-มะ-นัด มีใจสะอาด
พงศ์ปณต พง-ปะ-นด   เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พจน์พันธุ์ พด-พัน มีเชื้อสายเป็นนักพูด
พณิชพันธุ์ พะ-นิด-พัน เผ่าพันธุ์ของพ่อค้า
พบพฤทธ์ พบ-พรึด ผู้พบความเจริญ
พฤทธ์พณิช พรึด-พะ-นิด พ่อค้าผู้ฉลาด
พฤนท์เดช พรึน-เดช มีอำนาจทางทหาร
ภาชิต พา-ชิด ผู้มีชัยชนะเหนือใครบนแผ่นดิน
ภัคดิภพ พัก-ดิ-พบ ผู้เกิดมามีคนนับถือ
ภพนิพิฐ พบ-นิ-พิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
มนต์ณัฏ มน-นัด มนต์ของนักปราชญ์
มนัสพันธ์ มะ-นัด-สะ-พัน ผูกมัดจิตใจ
ศักดิ์สุชาญ สัก-สุ-ชาน ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจ
ศุทธิกิตติ์ สุด-ทิ-กิด ผู้มีเกียรติอันบริสุทธิ์
สธนะชนม์ สะ-ทะ-นะ-ชน ผู้เกิดมาร่ำรวย
สฤษฏ์ภัค สะ-หริด-พัก ผู้สร้างเกียรติ
หัฎฐะ หัด-ถะ ความสบายใจ
หัตถพันธ์ หัด-ถะ-พัน สร้อยข้อมือ
อธิน อะ-ทิน เชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย
อธิกันต์ อะ-ทิ-กัน ผู้น่ารักยิ่ง
ตั้งชื่อลูก

          ทั้ง 100 ชื่อนี้ถือว่าเป็นชื่อที่ไพเราะ อีกทั้งยังความหมายดี ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีในชื่อ เหมาะสำหรับตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์มาก ๆ คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกชื่อที่ถูกใจกันดูนะคะ
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : hifamilyclub.com, mahamodo.com, 79hora.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ เปิดตำราชื่อจริงความหมายดี เสริมมงคล อัปเดตล่าสุด 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00:27 126,862 อ่าน
TOP