x close

ตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอังคาร ชื่อไหนดี ช่วยเสริมมงคล

          ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายเกิดวันอังคาร และอยากตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ลองมาดูการตั้งชื่อจริงลูกชายที่เกิดวันอังคารกัน ว่าชื่อไหนจะเพราะและช่วยเสริมมงคลให้ลูก
ตั้งชื่อลูก

          การที่จะเลือกตั้งชื่อลูกให้เหมาะสม เป็นเอกลักษณ์ นอกจากจะอิงจากชื่อจริงของพ่อแม่แล้ว การตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิดก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเช่นเดียวกัน เพราะวิธีเลือกตัวอักษรแต่ละตัวมาตั้งนั้นจะช่วยเสริมสิริมงคลให้ลูกในด้านต่าง ๆ ได้ และสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังนึกไม่ออกว่าถ้าลูกชายเกิดวันอังคารควรจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดี กระปุกดอทคอมมีไอเดียตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคารมาฝาก เป็นชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี รับรองว่าคุณพ่อ คุณแม่ และลูกชายต้องปลื้ม

หลักการตั้งชื่อจริงลูกชายที่เกิดวันอังคาร

          การตั้งชื่อลูกสำหรับเด็กที่เกิดวันอังคารนั้นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ ตัวอักษรกาลกิณีทั้งหมด 5 ตัวด้วยกัน คือ  ก ข ค ฆ ง เนื่องจากตามความเชื่อคือจะทำให้ชีวิตอาภัพ เจอแต่ความถ่วง มีความล้มเหลว และมีอุปสรรคมากมาย ทั้งนี้การตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคารตามหลักทักษาปกรณ์ ควรดูตามตัวอักษร ดังนี้
 

  • (บริวาร) จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่งเสริม แก้ไขเรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • (อายุ) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ส่งเสริม แก้ไขเรื่องสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน
  • (เดช) ด ต ถ ท ธ น ส่งเสริม แก้ไขเรื่องบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้
  • (ศรี) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่งเสริมแก้ไขเรื่องสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา
  • (มูละ) ย ร ล ว ส่งเสริมแก้ไขเรื่องทรัพย์สินเงินทอง หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
  • (อุตสาหะ) ศ ษ ส ห ฬ ฮ ส่งเสริมแก้ไขเรื่องความขยันหมั่นเพียรให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย  มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม มีแรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม
  • (มนตรี) อ และสระ ส่งเสริมแก้ไขเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบไฝ่รู้
  • (กาลกิณี) ก ข ค ฆ ง จะทำให้โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค  วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

          ทราบหลักการตั้งชื่อจริงลูกชายที่เกิดวันอังคารไปแล้ว มาดูกันดีกว่าว่ามีชื่อจริงอะไรบ้างที่เหมาะกับลูก ๆ ของคุณ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด จ.จาน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จรณ์ จอน ความประพฤติดี
จิณณะ จิน-นะ ประพฤติแล้ว
จิณณะมนัส จิน-นะ-มะ-นัด ผู้ปฏิบัติได้ดั่งใจ
จิณพรต จิน-พะ-รด ประพฤติดี
จิตรภณ จิด-ตระ-พน พูดดี พูดไพเราะ
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาล
จิรัฏฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
เจษน์สฤษฏิ์ เจด-สะ-หริด สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
เจตนะ เจด-ตะ-นะ ผู้มีความตั้งมั่น

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ฉ.ฉิ่ง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
เฉลิมพล ฉะ-เหลิม-พน เพิ่มกำลัง
ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
ฉันท์สุธีร์ ฉัน-สุ-ที ผู้เป็นที่พอใจของปราชญ์
ฉัตรธร ฉัด-ตระ-ทอน ผู้ถือร่ม (กลด)
ฉันทศรณ์ ฉัน-ทะ-สอน ผู้เป็นที่พึ่ง ที่ยินดี
ฉินนรณ ฉิน-นะ-รน ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ
ฉันตรินทร์    ฉัน-ตะ-ริน ผู้มีความสง่างามเหนือกว่าใคร
ฉันฐรัฐ ฉัน-ถะ-รัด ความพอใจในแผ่นดิน
ฉัตรฐิติวัฒน์ ฉัด-ถิ-ติ-วัด ผู้ที่มีความเจริญอย่างยั่งยืน
ฉมาบดี ฉะ-มา-บอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ช.ช้าง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ชิตวร ชิด-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ
ชินวรณ์ ชิน-นะ-วอน กำแพงแห่งชัยชนะ
ชนนนท์ ชะ-นะ-นน ยินดีในชัยชนะ
ชนม์วริศร์    ชน-วะ-ริด ผู้เกิดมาเพื่อเป็นใหญ่  
ชนม์วิรุฬห์    ชน-วิ-รุน ผู้เจริญ
ชวาลณัฎฐ์    ชะ-วาน-นัด ปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
โชติภณ โช-ติ-พน รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
ชนุดร ชะ-นุ-ดอน คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชวัลบูร ชะ-วัน-บูน เมืองที่เจริญรุ่งเรือง
ชีวธนัย ชี-วะ-ทะ-ไน ผู้มีชีวิตอันรุ่งเรือง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ฌ.เฌอ / ญ.หญิง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ฌัลล์ ชัน นักต่อสู้ผู้กล้าแกร่ง
ฌานภัทร์ ชาน-นะ-พัด สมาธิอันประเสริฐ
ฌานวิทย์ ชาน-วิด ผู้หยั่งรู้ในสมาธิ
ญาณพล ยา-นะ-พน มีพลังกำหนดรู้
ญาณทร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณธิป ยา-นะ-ทิบ ยิ่งใหญ่ในความรู้
ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญานุจจัย ยา-นุด-ใจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก
ญาติภัทร ยาด-ติ-พัด เป็นผู้ยินดีในหมู่พี่น้อง
ญณัฐ ยะ-นัด ผู้หยั่งรู้

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ฐ.ฐาน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ฐปนวัชร์ ถะ-ปะ-นะ-วัด ผู้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง
ฐานภพ ถา-นะ-พบ ผู้มีฐานะอันมั่นคงในแผ่นดิน
ฐานะพัฒน์ ถา-นะ-พัด มีฐานะเจริญแล้ว
ฐิตธีร์ ถิ-ตะ-ที นักปราชญ์ผู้มั่นคง
ฐิรดนย์ ถิ-ระ-ดน ลูกชายผู้มั่นคง
ฐิรศิลป์ ถิ-ระ-สิน ผู้มั่นคงในวิชาชีพ
ฐัชธน ทัด-ชะ-ทน เศรษฐีผู้มีทรัพย์
ฐรัฐ ถะ-รัด ดินแดนนักปราชญ์
ฐานุตม์ ถา-นุด มีตำแหน่งสูงสุด
ฐรัตน์ ถะ-รัด เมืองแห่งแก้ว

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ณ.เณร

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณัฏฐศรัณย์ นัด-ถะ-สะ-รัน นักปราชญ์ซึ่งเป็นที่พึ่ง
ณัฐอจล นัด-อะ-จน ปราชญ์ผู้ไม่หวั่นไหว
ณัชภพ นัด-ชะ-พบ ชาติกำเนิดเป็นผู้มีความรู้
ณัฏฐธัญ นัด-ถะ-ทัน ปราชญ์ผู้มีโชค
ณัชสรณ์ นัด-ชะ-สอน ก่อเกิดความรู้เพื่อเป็นที่พึ่ง
ณัฐชนนท์ นัด-ชะ-นน ผู้เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ณฐาภพ นะ-ถา-พบ ผู้ซึ่งมีความมั่นคงและอำนาจ
ณัฐวัชต์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้มีเงิน
ณัฏฐ์ดนุช นัด-ดะ-นุด ลูกชายผู้ฉลาด
ณัฏฐภพ นัด-ถะ-พบ ผู้เกิดมามีความฉลาด

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ด.เด็ก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ดิชา ดิ-ชา ผู้มีความอดทน
ดนุทรัพย์    ดะ-นุ-ซับ สมบัติที่เกิดจากตนเอง
ดนุพัฒน์    ดะ-นุ-พัด เจริญด้วยตนเอง
ดนุชชน ดะ-นุด-ชน ผู้เป็นลูกชาย
ดนุชชาติ ดะ-นุด-ชาด เกิดเป็นลูกชาย
ดนัยพัชร์ ดะ-ไน-พัด ลูกชายผู้แข็งแกร่ง
ดนัยวัชต์ ดะ-ไน-วัด ลูกชายผู้มีเงิน
ดิษย์ธนัช ดิด-ทะ-นัด เป็นมงคลให้ร่ำรวย
ดบัสวิน ดะ-บัด-สะ-วิน ผู้ประพฤติความเพียร
ดิสรณ์ ดิ-สอน สรณะ 3 ประการ
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ต.เต่า

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตชัส ตะ-ชัด ผู้มีอำนาจ
ตุลานนท์ ตุ-ลา-นน ยินดีในความยุติธรรม
ตนัย ตะ-ไน ลูกผู้ชาย
ตรัสวัต ตรัด-สะ-วัด มีความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติ
ตรัสตรัย ตรัส-ไตร สว่างยิ่ง
ตฤณจร ตริน-นะ-จอน พลอยมีค่าชนิดหนึ่ง
ตฤบดี ตริ-บอ-ดี ผู้มีความพอใจ
ตนุสรณ์ ตะ-นุ-สอน พึ่งตนเอง
ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ถ.ถุง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจด มีเจตนามั่นคง
ถิรธนา ถิ-ระ-ทะ-นา ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์สมบัติ
ถิรพล ถิ-ระ-พน มีกำลังแข็งแรง
ถิรณัฐ ถิ-ระ-นัด ผู้ให้ความรู้และมั่นคง
ถิรยุทธ ถิ-ระ-ยุด นักสู้ผู้เข้มแข็ง
ถิรวรรธน์ ถิ-ระ-วัด ผู้มีความเจริญและมั่นคง
ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ
ถิรายุส์ ถิ-รา-ยุ มีอายุยืน
ถามพัต ถาม-มะ-พัด ผู้มีพละกำลัง
ถาวรทัต ถา-วอน-ทัด ให้เกิดความยั่งยืน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ท.ทหาร

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ทัพพ์เทพ ทับ-เทบ ผู้มีทรัพย์ดั่งเทวดา
ทัพพ์ภูวิศ ทับ-พู-วิด ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดิน
ทัพพ์ธนวันต์ ทับ-ทะ-นะ-วัน ผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติ
ทีปภัทร ที-ปะ-พัด ผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ
ทินภัทร ทิน-นะ-พัด วันที่มีแต่ความเจริญ
ทินยุทธ ทิน-นะ-ยุด วันของนักสู้
ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ รักษาความดี
ทานต์ ทาน ผู้ใจดี ใจเย็น
ทนุรัฐ ทะ-นุ-รัด ผู้ดูแลรักษาแผ่นดิน
ทรัพยสิทธิ ซับ-พะ-ยะ-สิด ผู้มีสิทธิ์เหนือทรัพย์ทั้งปวง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ธ.ธง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ธนพิพัฒน์ ทะ-นะ-พิ-พัด มีความเจริญในทรัพย์สิน
ธนันท์ ทะ-นัน ยินดีในทรัพย์
ธนัสถา ทะ-นัด-ถา  มีทรัพย์มั่นคง
ธเนศพล ทะ-เนด-พน พลังที่มีด้วยทรัพย์
ธรณ์เทพ ทอน-เทบ ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมอันบริสุทธิ์
ธรรศสิต ทัด-สิด ยิ้มสู้
ธฤษณุ ทริด-สะ-นุ ผู้กล้าหาญ
ธนสิษฐ์ ทะ-นะ-สิด ผู้มั่นคงด้วยทรัพย์
ธนัตถ์นินทร์ ทะ-นัด-นิน ผู้เป็นใหญ่มั่งคั่ง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด น.หนู

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
นรินทร์ฤทธิ์ นะ-ริน-ริด ผู้เป็นใหญ่มีอำนาจ
นริศร์ดนย์ นะ-ริด-ดน ลูกชายผู้เป็นใหญ่
นรุตมา    นะ-รุด-มา ผู้อยู่สูงสุดในหมู่คน
นวนิษฐ์ นะ-วะ-นิด ผู้สดชื่นเสมอ
นันท์นรินทร์ นัน-นะ-ริน ผู้ที่มีความสุขและเป็นใหญ่
นิตย์ชาดนย์ นิด-ชา-ดน ลูกชายผู้เสมอต้นเสมอปลาย
นภธร นะ-พะ-ทอน ทรงไว้บนท้องฟ้า
นพัตธร นะ-พัด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสร้างสรรค์
นิพิฐภูมิ นิ-พิด-พูม ผู้มั่นคงด้วยความสง่างาม
นัทธ์ชวัล นัด-ชะ-วัน ผูกพันกับความรุ่งเรือง
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด บ.ใบไม้

ชื่อ อ่านว่า ความหหมาย
บุณยพัต บุน-ยะ-พัด ผู้มีบุญและคุณธรรม
บุษปรัชต์ บุด-ปะ-รัด ดอกไม้เงิน
บัญญรัฐ บัน-ยะ-รัด กฎเกณฑ์ของนักปราชญ์
บุรเศรษฐ์ บุ-ระ-เสด เป็นคนดีคู่บ้านเมือง
บุรินทร์พัฒน์ บุ-ริน-พัด ผู้เจริญและเป็นใหญ่
บุรวิช บุ-ระ-วิด ผู้มีความรู้คู่บ้านเมือง
บรรณวัชร บัน-นะ-วัด เพชรคือหนังสือ
บุริศร์ บุ-ริด เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
บูรณ์พิภพ บูน-พิ-พบ มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ป.ปลา

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ปารย์วัชร ปา-ระ-วัด-ชะ-ระ ผู้มีความสามารถดุจดั่งสายฟ้า
ปัญญ์ดนัย ปัน-ดะ-นัด ลูกชายผู้มีปัญญา
ปัญญภฤศ ปัน-ยะ-พรึด ผู้มีความรู้เก่งกล้า
ปพนวัจน์ ปะ-พน-วัด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
ปพนภพ ปะ-พน-พบ ผู้มีชาติภพงามสะอาด
ปรัชญาธรรศ ปรัด-ชะ-ยา-ทัด ผู้รู้ ผู้กล้าหาญ
ปราชญาธิป ปราด-ยา-ทิบ มีปัญญาและยิ่งใหญ่
ปีติชา ปี-ติ-ชา ก่อให้เกิดปีติ
ปพนรัตน์ ปะ-พน-รัด แก้วรัตนะอันบริสุทธิ์
ปุณพัฒน์ ปุน-นะ-พัด ผู้พร้อมด้วยความดีงาม

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ผ.ผึ้ง / ฝ.ฝา

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ผณินทร ผะ-นิน-ทอน นาคราช
ผณิศวร ผะ-นิ-สวน นาคราช
ผรัณชัย ผะ-รัน-ไช มีชัยชนะไปทั่ว
ผาติโรจน์ ผา-ติ-โรด ผู้เจริญรุ่งเรือง
ผาดี ผา-ติ ผู้มีความเจริญ
ผโลทัย ผะ-โล-ไท ลาภ กำไร ความปีติ
ผริต ผะ-ริด แผ่ออกไป
ผลินภัทร์ ผะ-ลิน-พัด มีผลดี เจริญงอกงาม
ผดาพร ผะ-ดา-พอน มีผู้ค้ำชูอย่างประเสริฐ
ฝนธรรม ฝน-ทำ หยดน้ำจากฟ้า

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด พ.พาน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
พิศุทธิ์ธรรม พิ-สุด-ทำ ธรรมอันบริสุทธิ์
พันธ์วิรา พัน-วิ-รา ผู้ผูกพันกับความกล้าหาญ
พีรณัฐ พี-ระ-นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรยช พี-ระ-ยด เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
พุฒิธาดา พุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง
พรรธน์ชน พัด-ชน ผู้เจริญ
พัชรภณ พัด-ชะ-ระ-พน คำพูดเฉียบคมดั่งเพชร
พีรวัศ พี-ระ-วัด อำนาจของผู้กล้า
พร้อมสิน พร้อม-สิน สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ
พลวริษฐ์ พน-วะ-ริด ผู้มีพลังความสำเร็จที่ดีเยี่ยม

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ภ.สำเภา

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ภฤศชลิต พรึด-ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองด้วยความกล้า
ภาสธนัช พาด-ทะ-นัด ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ภุชิสส์ พุ-ชิด เป็นไท อิสระ
ภาวสุทธิ์ พา-วะ-สุด ผู้มีความบริสุทธิ์ใจ
ภูมิสมุทร พูม-สะ-หมุด ผู้มีกำเนิดในถิ่นทะเล
ภัทริศวร์ พัด-ทะ-ริด มีความเจริญอย่างยิ่งใหญ่
ภาสวัต พาด-สะ-วัด สว่างไสวงดงาม
ภวิศ พะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภูริภาส พู-ริ-พาด แสงสว่างทางปัญญา
ภฤศพิรุฬห์    พรึด-พิ-รุน ผู้เจริญด้วยความกล้า

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ม.ม้า

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
มนัสพันธ์ มะ-นัด-สะ-พัน ผูกมัดจิตใจ
มโนเชาว์ มะ-โน-เชา มีเชาว์ปัญญาดี
มรุเดช มะ-รุ-เดด มีอำนาจดุจเทวดา
มนชิต มะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจ ผู้ชนะใจตนเอง
มนุชาธิป มะ-นุ-ชา-ทิบ พระเจ้าแผ่นดิน
มัญชุทัต มัน-ชุ-ทัด ให้มีความงดงาม
มณฑารพ มน-ทา-รบ ชื่อต้นไม้ในสววรค์
มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
มาธพ มา-ทบ นามหนึ่งของพระอิศวร
มนต์ณัฏ มน-นัด มนต์ของนักปราชญ์
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ย.ยักษ์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ยชญ์สุนทร ยด-สุน-ทอน ผู้มีเกียรติที่ดีงาม
ยศชนินทร์ ยด-ชะ-นิน มีเกียรติเป็นใหญ่
ยชญ์ชวิศ ยด-ชะ-วิด ผู้มีเกียรติและเป็นใหญ่
ยสินทร ยะ-สิน-ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
ยศธนะ ยด-ทะ-นะ เกียรติยศเป็นทรัพย์
ยชญ์ชวินทร์ ยด-ชะ-วิน ยกย่องให้เป็นใหญ่
ยชนา ยด-ชะ-นา การบูชา กราบไหว้
ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
ยชญ์ ยด การบูชา การใช้เกียรติ
ยชญ์ดนัย ยด-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีเกียรติ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ร.เรือ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
รชนิศ ระ-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน
รสวิชญ์ รด-สะ-วิด ผู้รู้ ผู้มีเสน่ห์
รุจรวิศร์ รุด-ระ-วิด ผู้รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่
รดิศ ระ-ดิด กามเทพ ความรัก
รวิสุต ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวเสาร์
รพีทัศน์ ระ-พี-ทัด ผู้มองเห็นพระอาทิตย์
รวิภาส ระ-วิ-พาด แสงอาทิตย์ หรือ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รัฐสรณ์ รัด-ถะ-สอน ผู้เป็นที่พึ่งของคนในแว่นแคว้น
รุจธร รุด-จะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
รพีชา ระ-พี-ชา เกิดจากพระอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ล.ลิง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ลัทธสิทธิ์ ลัด-ทะ-สิด ได้รับแล้วซึ่งความสำเร็จ
ลาภิศร์ ลา-พิด ยิ่งใหญ่ในเรื่องลาภ
ลภัสชวัล ละ-พัด-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ลภัสดนย์ ละ-พัด-สะ-ดน ลูกชายผู้มีทรัพย์
ลภณวิช ละ-พะ-นะ-วิด ผู้มีความรู้มีทรัพย์
ลลิตรวีฬ ละ-ลิด-ละ-วี มีเสน่ห์ดั่งพระอาทิตย์
ลีนวัต ลี-นะ-วัด ผู้มีความประพฤติอันดีงาม
ลัพธวิทย์ ลับ-ทะ-วิด ได้ความรู้แล้ว
ลัภย์ ลับ ผู้สร้างความเจริญ
ลภณพัทธ์ ละ-พะ-นะ-พัด ผูกพันด้วยทรัพย์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ว.แหวน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
วิชสิทธิ์ วิด-ชะ-สิด ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
วิรุฬห์วัจน์ วิ-รุน-วัด ผู้มีคำพูดที่สร้างสรรค์
วสุชาติ วะ-สุ-ชาด ผู้มีชาติกำเนิดมั่งมีทรัพย์
วัชริศร์ วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชร
วิศัลย์ไชย วิ-สัน-ไช เจริญโดยไม่มีทุกข์โศก
วิชญ์ภาส วิช-ชะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
วสุธรณ์ วะ-สุ-ทอน ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดิน
วสุธันย์ วะ-สุ-ทัน มีทรัพย์สินและโชค
วิศัลย์ธนา วิ-สัน-ทะ-นา ผู้ร่ำรวย ไม่มีทุกข์โศก
วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงว่ากล้าหาญ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ส.เสือ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
สถิรพัฒน์ สะ-ถิ-ระ-พัด เจริญอย่างมั่นคง
สถิรสิทธิ์ สะ-ถิ-ระ-สิด ผู้มีความสำเร็จและมั่นคง
สธนวิชญ์ สะ-ทะ-นะ-วิด ผู้รู้และร่ำรวย
สธนะวัชร สะ-ทะ-นะ-วัด ร่ำรวยด้วยเพชร
สรพันธุ์ สอ-ระ-พัน เป็นเลิศในเผ่าพันธุ์
สรรพณัฐ สับ-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้รอบรู้ทุกด้าน
สรรพธนัฐ สับ-ทะ-นัด ผู้ร่ำรวยสมบูรณ์พร้อม
สรรพวิทย์ สับ-พะ-วิด ผู้รอบรู้ทุกสิ่ง
สรรวัชญ์ สัน-วัด ผู้ฉลาดรอบรู้อย่างยิ่ง
สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด ห.หีบ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
หัตถชัย หัด-ทะ-ไช ชนะด้วยมือ
หัฏฐะ หัด-ถะ ความสบายใจ
หฤษฏ์ หะ-ริด เป็นที่น่าชื่นชม
หฤทย์ชนม์    หะ-ริด-ชน ผู้มีน้ำใจ
หิมภาณุ หิม-พา-นุ แสงพระจันทร์
หิรัณย์ หิ-รัน ทองคำ
หรรษดนย์ หัน-สะ-ดน ลูกชายผู้มีความสุข
หรรษธร หัน-สะ-ทอน ผู้มีความสุขความเบิกบาน
หรรษวัชต์ หัด-สะ-วัด ผู้มีความสุขและมีเงิน
หาญดนุช หาน-ดะ-นุด ลูกชายผู้กล้าหาญ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร หมวด อ.อ่าง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
อัจฉริยะทรรศ อัด-ชะ-ริ-ยะ-ทัด มีความกล้าหาญดีเลิศ
อชิรสิทธิ์ อะ-ชิ-ระ-สิด มีความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
อสมาพัชร์ อะ-สะ-มา-พัด เพชรชั้นเลิศ
อินทศรณ์ อิน-ทะ-สอน ผู้เป็นที่พึ่งที่ยิ่งใหญ่
อินเศรษฐ์ อิน-ทะ-เสด ดีเลิศในสิ่งที่เป็นประโยชน์
อิศรานุวัฒน์ อิด-สะ-รา-นุ-วัด เจริญอย่างยิ่งใหญ่
อติวิศว์ อะ-ติ-วิด ผู้อยู่เหนือคนทั้งปวง
อดิษฐ อะ-ดิด ผู้อยู่เหนือผู้อื่น
อศลย์ อะ-สน  ผู้ไม่มีทุกข์โศก
อภิสฤษฎิ์ อะ-พิ-สะ-หริด การสร้างที่ยิ่งใหญ่

          แต่ละชื่อ แต่ละความหมายที่เราคัดมาฝาก เรียกได้ว่าทั้งเพราะ แปลกตา และช่วยส่งเสริมให้ลูกชายเจริญรุ่งเรือง แถมเป็นสิริมงคล คราวนี้การตั้งชื่อลูกก็คงไม่ยากแล้วใช่ไหมล่ะคะ
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : mongkolname.com, theluckyname.com, thaigoodname.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอังคาร ชื่อไหนดี ช่วยเสริมมงคล โพสต์เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:01:42 135,040 อ่าน
TOP