x close

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร รวมชื่อมงคลความหมายดี คัดมาแล้วว่าไม่เชย

          ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันอังคาร รวมชื่อมงคล ความหมายดี สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังคิดตั้งชื่อจริงลูกสาวเกิดวันอังคาร จะมีชื่อไหนน่ารัก ๆ และทันสมัยบ้าง ลองมาดูไอเดียตั้งชื่อลูกกัน
ตั้งชื่อลูก

          ลูกสาวเกิดวันอังคาร จะตั้งชื่อจริงว่าอะไรดี ? คุณพ่อคุณแม่เตรียมกระดาษมาจดให้ไวเลย เพราะวันนี้กระปุกดอทคอมรวบรวมไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร 2565 มาฝาก ใครที่มองหา ชื่อจริงลูกสาววันอังคาร ที่ทั้งน่ารัก ทันยุคทันสมัย แถมยังความหมายดีด้วย ห้ามพลาดชื่อมงคลที่เราคัดมาไว้ให้นะคะ แต่ก่อนอื่นเรามาดูหลักการตั้งชื่อจริงลูกสาวเกิดวันอังคารกันหน่อยดีกว่า

การตั้งชื่อจริงลูกสาว

เกิดวันอังคาร

          สำหรับเพศหญิงที่เกิดวันอังคาร นิยมใช้วรรคศรี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นตัวอักษรนำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ โดยอักษรที่เหมาะสมสำหรับคนเกิดวันอังคาร มีดังนี้

  • บริวาร : จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • อายุ : ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน
  • เดช : ด, ต, ถ, ท, ธ, น ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบารมี ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง
  • ศรี : บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา
  • มูละ : ย, ร, ล, ว ส่งเสริม แก้ไข เรื่องทรัพย์สินเงินทอง ความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร
  • อุตสาหะ : ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องความขยันหมั่นเพียร มีมานะอุตสาหะ
  • มนตรี : อ และสระทั้งหมด ส่งเสริม แก้ไข เรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชู เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครอบครัว
  • กาลกิณี : ก, ข, ค, ฆ, ง โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรค วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ

ตั้งชื่อจริงลูกสาวเกิดวันอังคาร

ชื่อไหนดี ?

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จรัสทิวา จะ-หรัด-ทิ-วา สว่างไสวดุจกลางวัน
จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิงผู้มีความประพฤติดี
จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จิณณวรัญชน์ จิน-นะ-วะ-รัน ผู้มีความประพฤติดี
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชฎาภรณ์ ชะ-ดา-พอน เครื่องประดับมวยผม
ชฎารัตน์ ชะ-ดา-รัด มงกุฎแก้ว
ชญานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนิสรา ชะ-นิด-ระ-สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
ชาลิสา ชา-ลิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชุติมณฑน์ ชุ-ติ-มน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ชุติมันต์ ชุ-ติ-มัน ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
โชติมนต์ โช-ติ-มน ประเสริฐในความรู้
ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณัฐ ยา-นัด เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ญาสินี ยา-สิ-นี หญิงสาวผู้มีความรู้
ฐปนีย์ ถะ-ปะ-นี ผู้มีความตั้งมั่น
ฐปิตา ถะ-ปิ-ตา ผู้มีจุดยืนแล้ว
ฐิติพรรณ ถิ-ติ-พัน ผิวพรรณที่ยั่งยืน
ฐิติภรณ์ ถิ-ติ-พอน การเลี้ยงดูที่ยั่งยืน
ฐิติภา ถิ-ติ-พา แสงสว่าง
ฐิติรัตน์ ถิ-ติ-รัด รัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริฐ
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณฐิตา นะ-ถิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณฐินี นะ-ทิ-นี ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณฤดี นะ-รึ-ดี ยินดีในความรู้
ณัจฉรียา นัด-ฉะ-รี-ยา ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ทยาวีร์ ทะ-ยา-วี ผู้แสดงออกถึงความเมตตากรุณา
ทรรศนันทน์ ทัด-สะ-นัน น่ามอง ดูแล้วเพลิดเพลิน
ทัชชภร ทัด-ชะ-พอน ให้มีผู้ค้ำจุนที่ดี
ทิชา ทิ-ชา ผู้เกิด 2 ครั้ง
ทิพย์รดา ทิบ-ระ-ดา มีความสุขดีเลิศ
ดนุลดา ดะ-นุ-ละ-ดา ผู้มีรูปร่างงดงาม
ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดาราธิป ดา-รา-ทิบ พระจันทร์ พระพฤหัสบดี
ดาราวลี ดา-รา-วะ-ลี กลุ่มแห่งดาว
ดิษย์พิชา ดิด-พิ-ชา มีความรู้เป็นมงคล
ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา     มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนัตพร ทะ-นัด-พอน มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนาภรณ์ ทะ-นา-พอน มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ
ธวัลพร ทะ-วัน-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธวัลยา ทะ-วัน-ยา บริสุทธิ์
ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
ธัชพรรณ ทัด-ชะ-พัน มีผิวพรรณเด่น มีผิวพรรณเป็นธงชัย
ธัญจิรา ทัน-จิ-รา มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธันยธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
นภาลัย นะ-พา-ลัย ฟากฟ้า
นภาวดี นะ-พา-วะ-ดี หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า
นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ
นราวรรณ นะ-รา-วัน วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง
นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา
นรีนุช นะ-รี-นุด น้องหญิง
นรียา นะ-รี-ยา สตรี
นวินดา นะ-วิน-ดา ความใหม่ ความสดชื่น
นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
นันทิชา นัน-ทิ-ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นิชาภัทร นิ-ชา-พัด เป็นของตัวเองและดีงาม
นิชาภา นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์
นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน
นิจสิรี นิด-สิ-รี มีมิ่งขวัญเป็นนิจ
นิรชา นิ-ระ-ชา ปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง
นิรัชพร นิ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลส
นิวาริน นิ-วา-ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์
นิษฐา นิด-ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
บัณฑิตา บัน-ทิ-ตา ผู้มีความรู้ดี
บุญญปัญญ์ บุน-ยะ-ปัน มีปัญญาคือบุญกุศล
บุญญารัศมิ์ บุน-ยา-รัด รัศมีแห่งบุญ ความรุ่งเรืองแห่งบุญ
บุญนิสา บุน-นิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุษปภัทร บุด-สะ-ปะ-พัด ดอกไม้ที่เป็นสิริมงคล
บุษยมาส บุด-สะ-ยะ-มาด เดือนที่มีพระจันทร์เพ็ญสวย
บูรณี บู-ระ-นี เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง
ปณาลี ปะ-นา-ลี สายน้ำ
ปณิดา ปะ-นิ-ดา ผู้ได้รับการสรรเสริญ
ปทิตตา ปะ-ทิด-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ปนัสยา ปะ-นัด-สะ-ยา ชมเชย ชื่นชอบ
ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภาดา ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว
ปภิณญาภรณ์ ปะ-พิน-ยา-พอน ผู้ประดับด้วยความรู้อันแตกฉาน
ปราณปริยา ปราน-ปริ-ยา ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
ปราณิสา ปรา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
ปริณดา ปะ-ริ-นะ-ดา เจริญเต็มที่แล้ว สมบูรณ์เต็มที่แล้ว
ปรีณาภา ปรี-นา-พา มีรัศมีผุดผ่องน่าพอใจ
ปรีย์ปวีณ ปรี-ปะ-วีน ผู้ฉลาดและเป็นที่รัก
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
พชิรภัสสร พะ-ชิ-ระ-พัด-สอน ตระกูลเพชร
พนิตชนัน พะ-นิด-ชะ-นัน ผู้เป็นที่รัก
พรณภัทร์ พอน-นะ-พัด มีความรู้ดีงาม
พรนัชชา พอน-นัด-ชา สายน้ำที่ประเสริฐ
พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี    ฉลาดดีเลิศ
พรลาภิณ พอน-ลา-พิน ลาภอันประเสริฐ
พราวพิมล พราว-พิ-มน ผู้มีความแวววาวเลื่อมพราย
พรินพร พะ-ริน-พอน ผู้มีพรเป็นพลัง
พริบดาว พริบ-ดาว ดวงดาวที่กะพริบแสง
พิชญดา พิด-ชะ-ยะ-ดา ผู้ฉลาด
พิมพิชา พิม-พิ-ชา ผู้มีปราชญ์เป็นแบบอย่าง
พิรัลญดา พิ-รัน-ยะ-ดา งดงามและมีความรู้ดี
ภรภัทร พร-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม
ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา ผู้มีลาภและความสุข
ภัททิยา พัด-ทิ-ยา ผู้มีความเจริญ
ภัทรารวีย์ พัด-ทรา-ระ-วี ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
ภัทร์สินี พัด-สิ-นี หญิงสาวที่ประเสริฐ
ภาณิตภัทร พา-นิด-พัด เจริญด้วยคำพูด
ภาริษา พา-ริ-สา เจริญด้วยความดี
ภูชิดา พู-ชิ-ดา ผู้มีชัยชนะในแผ่นดิน
ภูริชชญา พู-ริด-ชะ-ยา เป็นนักปราชญ์ของแผ่นดิน
มณิสรา มะ-นิ-สะ-รา สร้อยคอ พวงไข่มุก
มนรดา มน-ระ-ดา ผู้มีใจอันยินดี
มธุรดา มะ-ทุ-ระ-ดา ความหวาน
มนัสชนัญ มะ-นัด-ชะ-นัน ผู้ชนะใจ ผู้รู้ใจ
มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี ผู้มีความตั้งใจ
มรีจิภา มะ-รี-จิ-พา พยับแดด
มัชฌิมา มัด-ชิ-มา ความเป็นกลาง
มัญชุพร มัน-ชุ-พอน งามและประเสริฐ
มาลาตี มา-ลา-ตี มะลิชนิดหนึ่ง
มุตตา มุด-ตา ไข่มุก
มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์
มุนินทร์ธรณ์ มุ-นิน-ทอน เป็นผู้รู้ในแผ่นดิน
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
รติมา ระ-ติ-มา มีความรัก มีความสุข
รัมภาพัชร์ รัม-พา-พัด งามดั่งเพชรของนางฟ้า
รุจรดา รุด-ระ-ดา ผู้รุ่งเรืองและรื่นรมย์
ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ผู้ยินดีในทรัพย์
ลีนมน ลี-นะ-มน ผู้มีใจผูกพันและภักดี
วนัชพร วะ-นัด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
วรณัน วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ การพรรณนา
วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
วรวรรณ วอ-ระ-วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรภัสสร์พิชชา วอ-ระ-พัด-พิด-ชา พรอันเป็นแสงสว่างของความรู้
วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม
ศรัณย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
หฤทย์ชญาณ์ หะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รู้ใจ
อนัญพร อะ-นัน-ยะ-พอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง

          ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันอังคาร ทั้งฟังดูไพเราะ แถมความหมายเป็นมงคล นอกจากจะเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งใจสรรหาแล้ว ยังเสริมดวงให้ลูกรักอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : theluckyname.com, mongkolname.com, thaigoodname.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร รวมชื่อมงคลความหมายดี คัดมาแล้วว่าไม่เชย อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14:25:57 171,003 อ่าน
TOP