x close

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อไหนเหมาะ ช่วยเสริมสิริมงคล

          ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายคงเตรียมหาชื่อจริงเพราะ ๆ ไว้ให้ลูก แต่คิดไม่ตกว่าลูกเกิดวันจันทร์ จะตั้งชื่อลูกชายว่าอะไรดี มาดูตัวอย่างชื่อจริงคนเกิดวันจันทร์กัน
ตั้งชื่อลูก

          สิ่งสำคัญที่สุดที่จะระบุตัวตนของคนคนหนึ่งได้ก็คือชื่อ โดยเฉพาะชื่อจริงที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งชื่อจริงที่ถูกตามหลักการตั้งชื่อมงคลก็จะยิ่งส่งเสริมให้ลูกเจริญรุ่งเรือง สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายที่เกิดวันจันทร์ แล้วยังคิดไม่ตกว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดี กระปุกดอทคอมมีตัวอย่างการตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์มาฝาก เป็นชื่อเพราะ ๆ แถมมีความหมายดีอีกด้วย

หลักการตั้งชื่อจริงลูกชายที่เกิดวันจันทร์

          การตั้งชื่อลูกสำหรับเด็กที่เกิดวันจันทร์นั้นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ ตัวอักษร อ และ สระ (ยกเว้นวรรณยุกต์ สามารถอนุโลมการันต์และไม้หันอากาศได้) หากมีตัว อ หรือสระในชื่อแล้ว ตามความเชื่อคือจะทำให้ชีวิตอาภัพ เจอแต่ความถ่วง มีความล้มเหลว และมีอุปสรรคมากมาย การตั้งชื่อลูกจึงควรดูอักษรตามหลักทักษาปกรณ์ ดังนี้
 

  • (บริวาร) ก ข ค ฆ ง  ส่งเสริม แก้ไขเรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • (อายุ) จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่งเสริม แก้ไขเรื่องสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน
  • (เดช) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ส่งเสริม แก้ไขเรื่องบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้
  • (ศรี) ด ต ถ ท ธ น ส่งเสริมแก้ไขเรื่องสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา
  • (มูละ) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่งเสริมแก้ไขเรื่องทรัพย์สินเงินทอง หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
  • (อุตสาหะ) ย ร ล ว ส่งเสริมแก้ไขเรื่องความขยันหมั่นเพียรให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย  มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม มีแรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม
  • (มนตรี) ศ ษ ส ห ฬ ฮ ส่งเสริมแก้ไขเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบไฝ่รู้
  • (กาลกิณี) อ และสระทั้งหมด โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค  วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

          เมื่อทราบหลักการตั้งชื่อแล้ว ก็มาดูกันดีกว่าว่าชื่อจริงลูกชายที่เกิดวันจันทร์ มีชื่ออะไรเพราะ ๆ น่าสนใจ และเป็นมงคลบ้าง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ก.ไก่

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กมนทัต กะ-มน-ทัด ที่ให้ตามปรารถนา
กนล กะ-นน ที่ส่องแสงแจ่มจ้าย
กรกวรรษ กะ-หรก-วัด ฝนลูกเห็บ
กรณ์ กอน การกระทำ
กรทักษ์ กอ-ระ-ทัก ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
กรฤต กอ-ระ-ริด สุกสว่างด้วยรัศมี
กรดล กอ-ระ-ดน ฝ่ามือ
กฤตชัย กริด-ไช กระทำชนะแล้ว
กฤตนัน กริด-ตะ-นัน ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
กฤศ กริด เล็ก บาง น้อย
กษม กะ-สม อดทน
กัณตภณ กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
กัปปน์ กัปป์ ความดำริ การจัดแจง
กัมพล กำ-พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์
กัลปพฤกษ์ กัน-ละ-ปะ-พรึก ต้นสารพัดนึก
กอบชนม์ กอบ-ชน ยืนนาน
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ข.ไข่

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ขจรัส ขะ-จะ-หรัด พระอาทิตย์ เมฆ ดาว
ขมนัส ขะ-มะ-นัด มีความอดทน
ขวัญพัฒน์ ขวัน-พัด เจริญก้าวหน้า
ขรรค์ ขัน อาวุธคล้ายหอกมีคมสองด้าน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ค.ควาย

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ
คมน์ คม ไป ดำเนินไป

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด จ.จาน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จรณ์ จอน ความประพฤติดี
จักรพงศ์ จัก-กะ-พง ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
จักรพันธ์ จัก-กะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
จักรภพ จัก-กะ-พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข
จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ช.ช้าง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ชญตว์ ชะ-ยด ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
ชยพล ชะ-ยะ-พล มีพลังคือชัยชนะ
ชรัณ ชะ-รัน การต่อสู้ที่มีชัย
ชลทรัพย์ ชน-ละ-ซับ ไข่มุก
ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
ชัยกร ไช-ยะ-กอน การทำให้มีชัยชนะ
ชัยกฤต ไช-ยะ-กริด ประกอบชัยชนะ
ชัยสงค์ ไช-ยะ-สง แวดล้อมด้วยชัยชนะ
ชยันต์ ชะ-ยัน ผู้ชนะ
ชนมพันธ์ ชน-มะ-พัน ความผูกพัน
ชนรพ ชน-นะ-รบ เป็นที่กล่าวขวัญของคน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ณ.เณร

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณฐ นด ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยความเฉียบคมประดุจนักปราชญ์
ณปภัช นะ-ปะ-พัด ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยทรัพย์สิน ดีงามอันมั่งคั่งมิ่งมงคล
ณัท นัด ให้ความรู้
ณรงค์ นะ-รง การรบ
ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน ผู้ชื่นชมยินดีในความรู้
ณัฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐชัย นัด-ถะ-ชัย ความชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐพล นัด-ถะ-พล พลังของนักปราชญ์
ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ด.เด็ก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ดนวัต ดน-นะ-วัด ที่มีการแพร่ขยาย สืบสายกันไป
ดรัสพงศ์ ดะ-รัด-พง วงศ์อันเข้มแข็ง มีความก้าวหน้า
ดัมพ์รงค์ ดำ-รง สีแดง
ดนตร์ ดน ดนตรี
ดนัทธ์ ดะ-นัด ผูกพันไว้ด้วยคุณธรรม

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ต.เต่า

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
ทักษกร ทัก-สะ-กอน ผู้ชำนาญ
ทรรศนันท์ ทัด-สะ-นัน ผู้มีความสุขสมบูรณ์
ทัชชภร ทัด-ชะ-พอน ผู้ซึ่งมีพลังทำให้สิ่งที่หวังสำเร็จผล
ทรงรัฐ ซง-รัด ครองเมือง
ทรงกฤต ซง-กริด การสร้าง
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ธ.ธง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ธชรัฐ ทะ-ชะ-รัด เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
ธนกฤต ทะ-นะ-กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ
ธนพล ทะ-นะ-พน มีกำลังเป็นทรัพย์
ธนวัน ทะ-นะ-วัน รุ้งกินน้ำ
ธนพ ทะ-นบ ที่มั่งมี
ธนัช ทะ-นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
ธนัยนันท์ ทะ-ไน-นัน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
ธรณัส ทะ-ระ-นัด เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ
ธรรมภณ ทำ-พน ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
ธยศ ทะ-ยด มีความรู้เป็นยศ
ธรรศ ทัด ความกล้าหาญ ความอหังการ
ธัชชัย ทัด-ไช ธงชัย
ธัชธรรม์ ทัด-ชะ-ทัน ธงของคุณความดี

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด น.หนู

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
นภวัต นบ-พะ-วัด เยาว์วัย ลม
นภัทร นะ-พัด มีความรู้เป็นศิริมงคล
นภัสดล นะ-พัด-สะ-ดน พื้นท้องฟ้า
นภัสศัย นะ-พัด-ไส อยู่ในท้องฟ้า เทวดา
นพดร นบ-พะ-ดอน ใหม่กว่า
นรชัย นอ-ระ-ไช ชัยชนะของคน
นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ
นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด บ.ใบไม้

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
บรรพต บัน-พด ภูเขา
บรรยวัสถ์ บัน-ยะ-วัด มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง ๆ
บวรนันท์ บอ-วอน-นัน มีความสุขอันประเสริฐ
บวรวงศ์ บอ-วอน-วง ตระกูลอันประเสริฐ
บัณทัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ป.ปลา

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความ วิธีประพันธ์
ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์
ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปรัตถ์ ปะ-รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปวัตร ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์
ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้
ปณต ปะ-นด น้อมไหว้
ปรพล ปอ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น
ปรภต ปอ-ระ-พด นกดุเหว่า
ปณรรฆ ปะ-นัก มีค่า

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ผ.ผึ้ง / ฝ.ฝา

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ผลภฤต ผน-ละ-พรึด ให้ผล
ผลวัต ผะ-ละ-วัด เกิดผล
ผดล ผะ-ดน อุดหนุนให้ถึงที่สุด
ฝนธรรม ฝน-ทำ หยาดน้ำหยดจากฟ้า
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด พ.พาน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
พงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พงศ์ภวัน พง-พะ-วัน การกำเนิดในวงศ์สกุล
พฤกษ์ พรึก ต้นไม้
พงศพัศ พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ
พรต พรด การบำเพ็ญพรต ข้อวัตรปฏิบัติ
พชร พะ-ชะ-ระ เพชร
พชรดนัย พะ-ชะ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี
พรดรัล พอน-ดะ-รัน รัตนะอันประเสริฐ
พรยศ พอน-ยด มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
พนันดร พะ-นัน-ดอน ภายในป่า
พงศธร พง-สะ-ทอน บรรพบุรุษ
พฤธ พรึด เข้มแข็ง เพิ่มพูน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ภ.สำเภา

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ภัทรวรรธน์ พัด-ทะ-ระ-วัด เจริญด้วยสิริมงคล
ภควัต พะ-คะ-วัด ผู้มีโชค
ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ
ภัคพล พัก-คะ-พน มีโชคเป็นพลัง

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ม.ม้า

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
มนวรรธน์ มน-นะ-วัด เจริญด้วยจิตใจ
มงคลชัย มง-คน-ไช ชัยชนะที่ดีงาม
มงคลกรณ์ มง-คน-กอน การภาวนาเพื่อสิริ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ย.ยักษ์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ยศพนธ์ ยด-สะ-พน ผู้มียศได้รับการสรรเสริญ
ยวมนต์ ยะ-วะ-มน ผู้มีความเจริญด้วยความสมบูรณ์
ยศวันต์ ยด-สะ-วัน มีชื่อเสียง มียศ
ยงยศ ยง-ยด มียศยืนนาน
ยชญ์ ยด การบูชา

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ร.เรือ / ล.ลิง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
รัฐนันท์ รัด-ทะ-นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
รฐนนท์ ระ-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
รมย์ รม น่ารื่นรมย์
ร่มธรรม ร่ม-ทำ ร่มเงาแห่งความดี
รมัย ระ-ไม มีเสน่ห์
ลักษณ์วัต ลัก-สะ-วัด มีลักษณะดี มงคลยิ่ง
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ว.แหวน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
วงศวัฒน์ วง-สะ-วัด เพิ่มพูนผู้สืบสกุล
วรรธนันท์ วัด-ทะ-นัน ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง
วัชสัณห์ วัด-ชะ-สัน มีคำพูดไพเราะ
วัยวัฒน์ ไว-ยะ-วัด ผู้มีอายุยืนยาว
วรถ วะ-รด ไม้ค้ำ
วลัช วะ-ลัด ปลา
วัทน์ วัด การพูด
วรบรรณ วอ-ระ-บัน ผู้ฉลาด

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ศ.ศาลา

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ศรวัสย์ สอ-ระ-วัด ผู้ได้รับการสรรเสริญ
ศักรนันทน์ สัก-กะ-ระ-นัน โอรสของพระอินทร์
ศักรภพ สัก-กะ-ระ-พบ สวรรค์
ศักรภพน์ สัก-กะ-ระ-พบ สวรรค์
ศัจนันท์ สัด-จะ-นัน ยินดีในการพูดและมีความร่ำรวย
ศัศอรรธ สัด-สะ-อัด ผู้มีความสุกสว่างดั่งจันทรา

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ หมวด ส.เสือ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
สกนธ์พล สะ-กน-พน มีกำลังมาก
สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ
สนันตน์ สะ-นัน นิรันดร ยิ่งยืนยาว
สพล สะ-พน มีพลัง แข็งแรง
สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีพลัง
สนทรรศน์ สน-ทัด ผู้มีวิสัยทัศน์มองไกล
สัจสนธ์ สัด-จะ-สน ผู้มีความมั่นคงดีงาม
สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถ
สรรพวัต สับ-วัด มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ
สหัสวัต สะ-หัด-สะ-วัด ผู้เรืองอำนาจ

          ชื่อจริงของลูกชายเกิดวันจันทร์ที่เรานำมาแนะนำนี้ ทั้งถูกโฉลกและความหมายดี ช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับลูกอย่างแน่นอน ลองเลือกชื่อที่ถูกใจไปตั้งชื่อลูกกันได้เลยนะคะ
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : theluckyname.com, thaigoodname.com, hifamilyclub.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อไหนเหมาะ ช่วยเสริมสิริมงคล อัปเดตล่าสุด 22 เมษายน 2565 เวลา 13:55:22 201,778 อ่าน
TOP