x close

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ รวมชื่อมงคล ทั้งเก๋และความหมายดี

          ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ไอเดียตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด คุณพ่อคุณแม่ที่อยากตั้งชื่อจริงลูกสาวเกิดวันจันทร์ ให้มีความหมายดี ไพเราะ และไม่เชย เราคัดชื่อน่ารัก ๆ มาให้แล้ว
ตั้งชื่อลูก

          ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปกี่ยุคสมัย แต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็ยังอยากจะตั้งชื่อลูกตามวันเกิดให้มีความเป็นมงคล เพื่อเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้ลูกในอนาคต โดยเฉพาะการตั้งชื่อจริงให้ลูกสาว จะต้องดูน่ารัก อ่อนหวาน และความหมายดีด้วย สำหรับหลักการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ต้องคำนึงทั้งความถูกต้องตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล รวมไปถึงอิงตามหลักโหราศาสตร์ โดยเลือกใช้ตัวอักษรและทักษาที่ดีตามวันเกิด สิ่งสำคัญคือห้ามมีสระ
 

          วันนี้กระปุกดอทคอมเลยมีไอเดียการตั้งชื่อลูกสาววันจันทร์มาฝากกันค่ะ มาดูกันว่าชื่อมงคลแบบไหนที่ทั้งเก๋ ไม่เชย และได้ความหมายที่ดีด้วย

การตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

          สำหรับเพศหญิงที่เกิดวันจันทร์ จะนิยมใช้อักขระวรรคศรี (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระต่าง ๆ สำหรับคนเกิดวันจันทร์ มีดังนี้

  • บริวาร : ก, ข, ค, ฆ, ง ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
  • อายุ : จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
  • เดช : ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ
  • ศรี : ด, ต, ถ, ท, ธ, น ส่งเสริม แก้ไข เรื่องสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ เมตตา
  • มูละ : บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ส่งเสริม แก้ไข เรื่องทรัพย์สินเงินทอง ความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น
  • อุตสาหะ : ย, ร, ล, ว ส่งเสริม แก้ไข เรื่องความขยันหมั่นเพียร มีมานะอุตสาหะ
  • มนตรี : ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ ส่งเสริม แก้ไข เรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครอบครัว
  • กาลกิณี : อ และสระทั้งหมด (ยกเว้น ไม้หันอากาศ และการันต์) ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ

ชื่อจริงลูกสาว เกิดวันจันทร์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กชพร กด-ชะ-พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว
กนกพร กะ-หนก-พอน ทองประเสริฐ
กนกพรรณ กะ-หนก-พัน ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ
กชพรรณ กด-ชะ-พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กรวรรณ กอ-ระ-วัน มีผิวพรรณงดงาม
กรภัทร์ กอ-ระ-พัด มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
กัลยวรรธน์ กัน-ยะ-วัด เจริญด้วยสิริมงคล
กันยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
กันต์ฤทัย กัน-รึ-ทัย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันต์กมล กัน-กะ-มน มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
กัญญพชร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญชพร กัน-ชะ-พอน ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กันตพร กัน-ตะ-พอน น่ารักและประเสริฐ
คคนัมพร คะ-คะ-นำ-พอน ท้องฟ้า
คณภัทร คะ-นะ-พัด ผู้เป็นที่รักของหมู่คณะ ความดีงาม
คณสรณ์ คะ-นะ-สอน เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ เป็นคนของประชาชน
คณสนันท์ คะ-นะ-สะ-นัน ผู้ให้ความเพลิดเพลินแก่หมู่คณะ
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน
จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จรรยมณฑน์ จัน-ยะ-มน ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
จรสพรรณ จะ-หรด-พัน แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่างดั่งทองคำ
จรรยวรรธ จัน-ยะ-วัด เจริญด้วยความประพฤติดี
ชนมน ชะ-นะ-มน ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชนวรรณ ชะ-นะ-วัน ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม
ชมชนก ชม-ชะ-นก เกิดจากพ่อ
ชลธร ชน-ละ-ทอน ทะเล
ชนนน ชะ-นะ-นน การสืบเชื้อสาย
การสืบเชื้อสาย ชัด-ชะ-รัน นักสู้ผู้มีความรู้
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
นรมน นอ-ระ-มน  เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
นรกมล นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
นลพรรณ นน-ละ-พัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
นันทนัช นัน-ทะ-นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด รัตนะน่ายินดี
นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
นภสสร นะ-พัด-สอน แสงจากท้องฟ้า
นวพร นะ-วะ-พอน พรเก้าประการ
นวสรณ์ นะ-วะ-สอน ผู้เป็นที่พึ่ง
ทักษพร ทัก-สะ-พอน ผู้ฉลาดและประเสริฐ
ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน  มีผิวพรรณสวยงาม
ธมนันท์ ทะ-มะ-นัน   สวยเหมือนพระจันทร์
ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน มั่งมี
ธรรศสรัล ทัด-สะ-รัน ผู้มีความซื่อตรงและกล้าหาญ
ธนวรันญ์ ทะ-นะ-วะ-รัน ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ธัญญธร ทัน-ยะ-ทอน ผู้มีโชคดีตลอดกาล
ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์
ณหทัย นะ-หะ-ไท หัวใจแห่งความรู้ว
ณฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ
ดลพร ดน-ละ-พอน บันดาลพร
ดลปพร ดน-ปะ-พอน บันดาลให้เกิดสิริมงคล
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
บงกช บง-กด ดอกบัว
ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง
ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
ปัณณพร  ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ
ปัทมวรรณ ปัด-ทะ-มะ-วัน ผิวงามดั่งดอกบัว
ปรรณพัชร ปัน-นะ-พัด หนังสือเปรียบดังเพชร
ปวรพักตร์ ปะ-วอน-พัก ผู้มีใบหน้างามเลิศ
ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน  มีผิวพรรณที่ประเสริฐ
พชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน เพชรอันประเสริฐ
พชรมน พัด-ชะ-ระ- มน หัวใจเพชร
พรรณกร พัน-นะ-กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
พรรณธร พัน-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
พบพร พบ-พอน ประสบกับสิ่งประเสริฐ
พรลภัส  พอน-ละ-พัด  มีลาภอันประเสริฐ
 พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี
พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน ผู้มีความมั่นคงและมีความสุข
ภคพร พะ-คะ-พอน  มีโชคเป็นพร
ภรณ์ชนก พอน-ชะ-นก การเลี้ยงดูบิดา
ภรภัทร พร-พัด  ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
ภวรัญ พะ-วะ-รัน เป็นที่ยินดี
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
มลธน มน-ทะ-นะ ผู้มีทรัพย์
มณฑรจ มน-ทะ-รด งามดุจเครื่องประดับ
มนธกัญ มน-ทะ-กัน  ดาวพระเสาร์อันเป็นที่รัก
 มนตธร มน-ตะ-ทอน  ทรงไว้ซึ่งมนตร์อันศักดิ์สิทธิ์
มรกต มอ-ระ-กด แก้วสีเขียวใบไม้
รมณ ระ-มน ยินดี รื่นเริง ความสุข
รรรรรร ระ-รัน-รอน ผู้ที่ได้รับความรักจากครอบครัว
รัญชน์  รัน ความยินดี
รจนกร รด-จะ-นะ-กอน ผู้เรียบเรียงเรื่อง
วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
วลัยกร วะ-ไล-กอน  กำไลข้อมือ
วรัมพร วะ-รำ-พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ 
วรณวรรณ วอ-ระ-นะ-วัน ผู้ที่มีผู้ปกปักษ์รักษา
หทัยภัทร  หะ-ไท-พัด   จิตใจที่ดีงาม
หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด แก้วใจ
ศศธร สะ-สะ-ทอน ดวงจันทร์
ศตมน สะ-ตะ-มน    ผู้มีใจร้อยดวง
ศตนันทน์ สะ-ตะ-นัน ผู้มีความสุขยั่งยืนร้อยปี
ศมพร สะ-มะ-พอน ผู้มีความประเสริฐอันสงบ

          หวังว่าจะมีชื่อที่ถูกใจ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์กันบ้างนะคะ หรือใครมีชื่อเก๋ ๆ เพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์แบ่งปันได้เลย
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : mongkolname.com, theluckyname.com, thaigoodname.com, horoscope.thaiorc.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ รวมชื่อมงคล ทั้งเก๋และความหมายดี อัปเดตล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:23:24 365,978 อ่าน
TOP