x close

เตือนอันตรายจากของเล่นเด็ก


แม่และเด็ก


ปภ.เตือนอันตรายจากของเล่นเด็ก (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุปัจจุบันเด็กมีแนวโน้มได้รับอันตรายจากของเล่นเด็กเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองเลือกซื้อของเล่นให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กเลี่ยงการซื้อของเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะของเล่นที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก มีเหลี่ยมมุมแหลมคมมีเชือกหรือสายลากจูง เลียนแบบอาวุธ  มีล้อ และมีลักษณะเป็นรู เพื่อความปลอดภัย ผู้ปกครองควรดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้ช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสอนให้เด็กเรียนรู้ทักษะการป้องกันและการช่วยเหลือตัวเองอย่างปลอดภัย

           นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าแม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาของเล่นเด็กให้มีรูปทรงและวิธีการเล่นให้ทันสมัยมากขึ้น แต่ผู้ผลิตกลับมิได้ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยเท่าที่ควรส่งผลให้สถิติเด็กได้รับอันตรายจากของเล่นเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละกว่า 12,000 ราย เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีเลือกซื้อของเล่นให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ดังนี้ผู้ปกครองไม่ควรเลือกซื้อ ของเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็ก ดังนี้

           ของเล่นที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือถอดแยกชิ้นส่วนได้ ไม่ควรซื้อให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบเพราะเด็กวัยนี้มักชอบหยิบของใส่ปากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเล่นเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจ ส่งผลให้เสียชีวิตได้

           ของเล่นที่มีเหลี่ยมมุมแหลมคม หรือแตกหักง่าย เพราะเด็กอาจถูกของเล่นทิ่มแทง ทำให้เกิดบาดแผลตามร่างกายและเป็นอันตรายต่ออวัยวะต่าง ๆ

           ของเล่นที่มีเชือกหรือสายลากจูงความยาวเกินกว่า 7 นิ้ว เพราะอาจรัดหรือพันคอเด็กทำให้เด็กหายใจไม่ออกเสียชีวิต ของเล่นที่มีลักษณะเลียนแบบอาวุธ แหลมคมหรือมีลูกกระสุนสำหรับยิง เช่น  ธนู ลูกดอก ปืนอัดลม ปืนแก๊ป เป็นต้นหากพลาดพลั้งอาจเกิดอันตรายตั้งแต่รอยฟกช้ำดำเขียวตามผิวหนังถึงขั้นตาบอดได้ อีกทั้งเด็กไม่สามารถแยกแยะระหว่างของเล่นกับของจริงได้หากเด็กนำของจริงมาเล่น จะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

           ของเล่นที่มีล้อเช่น สกู๊ตเตอร์ รองเท้าสเก็ต รถจักรยานยนต์เพราะเด็กมีการทรงตัวและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ดีนักหากเด็กนำไปเล่นบริเวณพื้นลาด หรือริมข้างถนนจะก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงมากขึ้นได้

           ของเล่นที่มีลักษณะเป็นรู ซึ่งเด็กสามารถสอดนิ้วเข้าไปได้ เพราะเด็กอาจนำนิ้วไปแหย่บริเวณข้อต่อของเล่น ทำให้เกิดอันตรายได้

           นายวิบูลย์ กล่าวแนะการเลือกซื้อของเล่นเด็ก ด้วยว่า ผู้ปกครองควรเลือกของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ทักษะและจินตนาการของเด็ก มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.685-2540) รวมถึงเหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุของเด็ก เช่น เลโก้ตัวต่อไม้รูปทรงต่างๆ โดมิโน เกมเศรษฐี หมากฮอสส์ เป็นต้น

           และที่สำคัญผู้ปกครองควรรู้ว่าของเล่นสามารถก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กได้จึงต้องดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสอนให้เด็กเรียนรู้ถึงอันตรายจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัทักษะการป้องกัน และการช่วยเหลือตัวเองอย่างปลอดภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉิน     


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตือนอันตรายจากของเล่นเด็ก อัปเดตล่าสุด 19 มีนาคม 2554 เวลา 13:34:28
TOP