x close

30 ค่าเทอมอนุบาล กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564

          ค่าเทอมอนุบาล กรุงเทพฯ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกใกล้ถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนแล้ว รีบมาอัปเดตกันได้เลย วันนี้เรารวบรวม 30 โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพฯ พร้อมค่าเทอมอนุบาล 2564 มาให้พิจารณากันแล้ว

โรงเรียนอนุบาล

          เมื่อลูกน้อยถึงวัยที่จะต้องเข้ารับการศึกษา การเลือกโรงเรียนอนุบาลถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นสถานที่ที่ลูกจะต้องใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยไปกว่าบ้านเลย แต่นอกจากหลักเกณฑ์ด้านสภาพแวดล้อม พื้นที่สะดวกในการเดินทาง และหลักสูตรการศึกษาแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ค่าเทอมอนุบาล ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกโรงเรียนให้ลูกเช่นกัน

          วันนี้เราจึงรวม 30 โรงเรียนอนุบาลชื่อดังในกรุงเทพฯ พร้อมค่าเทอมอนุบาล 2564 มาอัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่กัน หวังว่าจะเป็นหนึ่งในข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการเลือกโรงเรียนสำหรับลูกสุดที่รักได้นะคะ

ค่าเทอมอนุบาล กรุงเทพ 2564

1. ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

          โรงเรียนเตรียมอนุบาลย่านพระราม 4 ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ กับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษเสริมได้

          - ค่าแรกเข้า 6,000 บาท

          - ค่าเทอม 55,800 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.kukai.ac.th


ภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ Kukai Kindergarten School

2. ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

          โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีที่ตั้ง 2 แห่ง คือ สาขาประชาชื่น และสาขาสัมมากร

          - ค่าแรกเข้า 5,000 บาท

          - ค่าเทอม 45,900 บาท/เทอม

          - ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ 69,400 บาท

          - เว็บไซต์ : www.sangsomschool.comภาพจาก : เฟซบุ๊ก อนุบาลแสงโสมสัมมากร

3. ค่าเทอม โรงเรียนรุ่งอรุณ

          โรงเรียนรุ่งอรุณจัดการศึกษาแบบองค์รวม บูรณาการการเรียนรู้สู่ชีวิต ซึ่งครู นักเรียน พ่อแม่ จะเติบโตไปด้วยกัน ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวประมาณ 50 ไร่ บริเวณชานเมืองเขตบางขุนเทียน

          - ค่าแรกเข้าและค่าเทอม เทอมแรก 60,000 บาท

          - เทอมถัดไป 38,400 บาท/เทอม (เรียน 3 เทอม)

          - English Program รวมทุกเทอม 280,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.roong-aroon.ac.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงเรียนรุ่งอรุณ Roong Aroon school

4. ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

          ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ที่ย่านเพชรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กไทย ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบูรณาการกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนหลักสูตรนานาชาตินั้นเปิดเฉพาะที่สาขาพระราม 5

          - ค่าแรกเข้า 9,000 บาท

          - หลักสูตรแบบบูรณาการ ค่าเทอม 72,000 บาท/เทอม

          - หลักสูตร English Program ค่าเทอม 98,000 บาท/เทอม

          - หลักสูตรนานาชาติ เรียน 3 เทอม ค่าเทอมปีละ 240,000 บาท (เฉพาะสาขาพระราม 5)

          - เว็บไซต์ : www.denlaschool.comภาพจาก : เฟซบุ๊ก Denla School Phetkasem

5. ค่าเทอม อนุบาลมณีรัตน์

          โรงเรียนอนุบาลชื่อดังย่านสาทร นำนวัตกรรม หลักสูตร และแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จึงมีเอกลักษณ์ที่ทำให้เด็กค้นพบทักษะความสามารถเฉพาะตัว ช่างคิด กล้าแสดงออก และมีความสุขกับการเรียน

          - ค่าแรกเข้า 9,500 บาท

          - ค่าเทอม 45,000 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.maneerut.com


6. ค่าเทอม โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

          อีกหนึ่งอนุบาลย่านสาทรที่ก่อตั้งมากว่า 40 ปี มีแนวทางว่านักเรียนคือลูกหลาน โรงเรียนจึงต้องดูแลและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน ใช้หลักสูตรบูรณาการวิชาการศึกษาปฐมวัยหลายระบบเข้าด้วยกัน รวมถึงภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูเจ้าของภาษา

          - ค่าสมัคร 1,000 บาท

          - ค่าเครื่องแบบ 6,500 บาท

          - ค่าเรียนซัมเมอร์ 13,000 บาท

          - ค่าเทอม 66,000 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ :
www.thienprasitsart.com

7. ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

          อนุบาลในฝันสำหรับลูกรัก ตั้งอยู่ย่านประชาชื่น ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการปรับปรุงวิธีการสอน ตลอดจนการจัดอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีที่สุด

          - ค่าแรกเข้า 2,250 บาท

          - ค่าเทอม เทอมแรก 25,500 บาท เทอมต่อไป 22,500 บาท

          - เว็บไซต์ : www.chatchalerm.ac.th


8. ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน

          โรงเรียนขนาดเล็กในหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ย่านเสนา ที่เน้นความเป็นบ้าน และเชื่อเสมอว่าความอบอุ่นเป็นต้นทุนสำคัญที่จะทำให้เด็กพัฒนาและเติบโตขึ้นไปอย่างแข็งแรง ทั้งกาย ใจ และความคิด

          - ค่าเทอม เทอมแรก 44,000 บาท

          - เทอมถัดไป 38,000 บาท

          - ค่าพัฒนาการศึกษา 6,000 บาท/ปี

          - เว็บไซต์ : www.baanwadfun.ac.th/index.asp


9. ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลโชคชัย ลาดพร้าว

          โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ปัจจุบันย้ายจากย่านลาดพร้าวมาตั้งอยู่บนถนนสุคนธสวัสดิ์ เปิดการเรียนการสอนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 โดยเน้นให้มีการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

          - ค่าแรกเข้า 7,200 บาท

          - ค่าเทอมปีแรก 50,200 บาท

          - ค่าปรับพื้นฐาน 20,000 บาท

          - ค่าเทอมปีต่อไป 50,200 บาท/ปี

          - เว็บไซต์ : http://chokchai.ac.th/ccs/ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อนุบาลโชคชัย ลาดพร้าว

10. ค่าเทอม อนุบาลโรจน์จิราภา

          โรงเรียนอนุบาลย่านท่าพระแห่งนี้ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เริ่มเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

          - ค่าแรกเข้า 8,900 บาท

          - ค่าเทอม 47,000/เทอม

          - เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/rojjirapa48ภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา

11. ค่าเทอม โรงเรียนเพลินพัฒนา

          โรงเรียนบนถนนสวนผักที่เป็นดั่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ เน้นให้เด็กเรียนและเล่นไปพร้อมกัน ใช้ชีวิตร่วมกับสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ที่นี่เด็ก ๆ จะใส่เครื่องแบบนักเรียนแค่ 3 วัน ชุดพละ 1 วัน และวันศุกร์ใส่ชุดผ้าไทย

          - ค่าแรกเข้า 80,000 บาท

          - ค่าเทอม 159,000 บาท/ปี

          - เว็บไซต์ : www.plearnpattana.ac.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงเรียนเพลินพัฒนา

12. ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลทับทอง


          โรงเรียนอนุบาลแถบเสนา ก่อตั้งมามากกว่า 40 ปี โดดเด่นตรงการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และให้ความรู้นักเรียนจนสามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นจำนวนมาก

          - ค่าเทอม 38,800 บาท (ช่วง COVID-19 นักเรียนใหม่ ค่าเทอมเทอมแรก ลด 12%)

          - ค่าหนังสือ อุปกรณ์ส่วนตัว 5,500 บาท

          - เว็บไซต์ : www.tubtong.ac.th 


13. ค่าเทอม โรงเรียนเลิศหล้า (เกษตร-นวมินทร์)

          โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนด้วยหลักสูตร English Program ที่ออกแบบเอง มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง โดยมีทั้งครูคนไทยและครูต่างชาติดูแล ส่วนสถานที่ตั้งของโรงเรียนก็สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เพราะตั้งอยู่บนถนนเกษตร-นวมินทร์ เลยค่ะ  

          - ค่าเทอม 71,800 บาท

          - ค่าอุปกรณ์การเรียน 25,000  บาท

          - ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 7,000-8,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.lertlah.comภาพจาก : เฟซบุ๊ก Lertlah School Kaset-Nawamin Road

14. ค่าเทอม โรงเรียนราชินีบน

          โรงเรียนหญิงล้วนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่ตึกถนนอัษฎางค์ เขตสามเสน ขึ้นชื่อเรื่องการอบรมให้นักเรียนเป็นผู้ดีที่ทันสมัย แต่คงความเป็นกุลสตรีที่งดงาม เพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน

          - ค่าแรกเข้า 3,000 บาท

          - ค่าเทอม 27,900 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ :
www.rajinibon.ac.th
 

15. ค่าเทอม โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์


          โรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกและคอนแวนต์ในเขตธนบุรี ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทที่ดี นับเป็นโรงเรียนคอนแวนต์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2449

          - ค่าแรกเข้า 35,000 บาท

          - ค่าเทอม 25,000 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.scc.in.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

16. ค่าเทอม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

          โรงเรียนชื่อดังในเขตวัฒนา เป็นโรงเรียนสตรีหญิงแห่งแรกของประเทศไทย ที่ยังคงคุณภาพทั้งด้านการศึกษาเรียนรู้และด้านกิจกรรม โดยส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสแสดงศักยภาพและใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดคุณค่าสูงสุด

          - ไม่มีค่าแรกเข้า

          - ค่าเทอมเทอมแรก 60,000 บาท ค่าเทอมเทอมสอง 40,000-50,000 บาท

          - หลักสูตร English Program 150,800 บาทต่อปี

          - เว็บไซต์ :
www.wattana.ac.th

17. ค่าเทอม โรงเรียนสาธิตบางนา

          โรงเรียนต้นแบบภาวะผู้นำระดับโลก ตั้งอยู่ย่านบางนา บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณครูคอยสนับสนุน

          - ไม่มีค่าแรกเข้า

          - เตรียมอนุบาล ค่าเทอม 23,500 บาท/เทอม

          - อนุบาล 1-3 ค่าเทอม 28,500 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.satitbangna.ac.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา

18. ค่าเทอม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

          โรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกหญิงล้วนบนถนนเจริญกรุง ในระดับอนุบาลนั้นใช้หลักสูตร Intensive English Program พร้อมด้วย Go Genius Project ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม รู้จักดำรงชีวิตแบบพอเพียง

          - หลักสูตร GGP

          - ค่าแรกเข้า 13,000 บาท ค่าเทอมเทอมแรก 23,372 บาท เทอมต่อไป 29,000 บาท

          - หลักสูตร IEP

          - ค่าแรกเข้า ค่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ 13,000 บาท ค่าเทอมเทอมแรก 17,972 บาท เทอมต่อไป 15,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.as.ac.th

19. ค่าเทอม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา


          อีกหนึ่งโรงเรียนคริสต์ที่มีประวัติยาวนาน ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ เน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกด้าน เพื่อการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป

          - ค่าเทอม 40,184 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.sls.ac.th


20. ค่าเทอม โรงเรียนจิตตเมตต์

          โรงเรียนแบบบูรณาการย่านตลิ่งชัน ที่มีแนวคิดพัฒนาทักษะของเด็กให้ครบถ้วนทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยผสมผสานนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กเป็นหลัก

          - ค่าแรกเข้า 15,000 บาท

          - หลักสูตรบูรณาการ เทอมแรก 65,100 บาท เทอมสอง 65,100 บาท

          - เว็บไซต์ : http://www.jittamett.ac.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก Jittamett Kindergarten

21. ค่าเทอม Sabai-Jai International Kindergarten School

          โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง ใช้หลักสูตรการสอนปฐมวัยจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปด้วยวิชาการต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทางร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ สอนโดยครูเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

          - หลักสูตร International เรียน 3 เทอม

          - ค่าเทอม เทอมละ 46,000-51,500 บาท

          - เว็บไซต์ : www.sbi.ac.th


22. ค่าเทอม Ekamai International School

          โรงเรียนนานาชาติย่านเอกมัย ใช้หลักสูตรอิงตามระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน นักเรียนของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทย รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก 23 ประเทศ

          - ค่าแรกเข้า 150,000 บาท

          - หลักสูตร US เรียน 2 เทอม

          - ค่าเทอม 145,200 บาท/ปี

          - เว็บไซต์ :
www.eis.ac.th

23. ค่าเทอม International Pioneer School

          โรงเรียนนานาชาติย่านเจริญนคร ใช้หลักสูตรโรงเรียนอังกฤษที่มีต้นแบบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปัจจุบันมีนักเรียนร่วม 500 คน มากกว่า 15 สัญชาติ

          - หลักสูตร UK เรียน 3 เทอม

          - เทอมแรก 59,000 บาท เทอมสอง 44,000 บาท เทอมสาม 44,000 บาท

          - ค่าอาหาร 15,900 บาท

          - เว็บไซต์ : www.ips.ac.th


24. ค่าเทอม Kevalee International School

          โรงเรียนนานาชาติย่านหทัยราษฎร์ ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่นักจึงสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึง เน้นความเรียบง่าย ส่งเสริมความพอเพียง ควบคู่คุณภาพการศึกษา ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ

          - ค่าแรกเข้า 50,000 บาท

          - หลักสูตร US เรียน 2 เทอม

          - ค่าเทอม 63,500 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.kevalee.ac.th


25. ค่าเทอม Kincaid International School

          โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ ใช้หลักสูตรจากอังกฤษ พร้อมมุ่งพัฒนาทักษะและค้นหาพรสวรรค์ของนักเรียน ทั้งยังส่งเสริมให้เด็ก ๆ นำประสบการณ์ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับโลกภายนอกได้อย่างเข้าใจและสร้างสรรค์

          - ค่าแรกเข้า 30,000 บาท

          - หลักสูตร UK (EYFS) เรียน 2 เทอม

          - ค่าเทอม 115,000-125,000 บาท/ปี

          - เว็บไซต์ : https://kincaidbangkok.com/


 26. ค่าเทอม Bangkok Patana School

          โรงเรียนนานาชาติในเขตบางนา ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดและใช้หลักสูตรของอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน มีทั้งหมด 65 สัญชาติ ร้อยละ 20 เป็นนักเรียนชาวไทย

          - ค่าแรกเข้า 250,000 บาท

          - หลักสูตร UK เรียน 3 เทอม

          - เทอมแรก 213,200 บาท เทอมสอง 148,400 บาท เทอมสาม 124,100 บาท

          - เว็บไซต์ : www.patana.ac.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก Bangkok Patana School

27. ค่าเทอม NIST International School

          โรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา เป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สอนหลักสูตร IB (International Baccalaureate) เต็มรูปแบบ เปิดสอนการเรียนภาษาต่างประเทศอันหลากหลาย และมีกิจกรรมนอกหลักสูตรกว่า 300 กิจกรรมให้นักเรียนเลือก ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนกว่า 1,500 คน จากกว่า 50 สัญชาติ

          - ค่าแรกเข้า 265,000 บาท

          - หลักสูตร IB เรียน 2 เทอม

          - ค่าเทอม 266,850 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.nist.ac.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก NIST International School

28. ค่าเทอม International School Bangkok


          โรงเรียนนานาชาติย่านปากเกร็ด ก่อตั้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2494 โดยใช้หลักสูตรของอเมริกา ปัจจุบันชื่อเสียงของโรงเรียนนี้เป็นเครื่องการันตีชั้นดีว่าทางโรงเรียนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป เพื่อความก้าวหน้าของระบบการศึกษานานาชาติของไทย

          - ค่าแรกเข้า 260,000 บาท

          - หลักสูตร US เรียน 2 เทอม

          - ค่าเทอม 276,000 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.isb.ac.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก ISB International School Bangkok

29. ค่าเทอม Shrewsbury International School

          โรงเรียนนานาชาติมาตรฐานอังกฤษ ที่มีแคมปัสทั้งย่านเจริญกรุง และใจกลางเมืองอย่างพระราม 9 โดดเด่นด้วยบรรยากาศอันร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตร National Curriculum for England จากประเทศอังกฤษ มุ่งให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม เป็นบุคคลที่รอบรู้ และเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

          - ค่าแรกเข้า 175,000 บาท

          - ค่าสมัคร 5,000 บาท

          - หลักสูตร UK เรียน 3 เทอม

          - เทอมละ 190,800-207,600 บาท

          - เว็บไซต์ : www.shrewsbury.ac.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก Shrewsbury International School Bangkok Riverside

30. ค่าเทอม Harrow International School

          โรงเรียนนานาชาติในเขตดอนเมือง ที่ใช้หลักสูตรการสอนแบบเดียวกับประเทศอังกฤษและเวลส์ทุกประการ เรียกว่ายกคุณภาพและมาตรฐานมาไว้ที่ประเทศไทยเลย โดยเน้นให้เด็กทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในชั้นเรียน มีการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ฝึกการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็ก เพื่อต่อยอดสู่อนาคตที่สดใส

          - ค่าแรกเข้า 225,000 บาท

          - ค่าสมัคร 5,000 บาท

          - หลักสูตร UK เรียน 3 เทอม

          - Pre nursery ค่าเทอม 499,000 บาท/ปี

          - Nursery ค่าเทอม 609,000 บาท/ปี

          - Reception ค่าเทอม 624,500 บาท/ปี

          - เว็บไซต์ : www.harrowschool.ac.thภาพจาก : เฟซบุ๊ก Harrow International School Bangkok

          ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อมูลค่าเทอมข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง คุณพ่อคุณแม่สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากโรงเรียนแต่ละแห่งที่ท่านสนใจได้ด้วยตัวเอง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
30 ค่าเทอมอนุบาล กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 อัปเดตล่าสุด 6 เมษายน 2564 เวลา 09:03:31 227,537 อ่าน
TOP