x close

อัปเดต 30 ค่าเทอมอนุบาล กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2563

          ค่าเทอมอนุบาล กรุงเทพฯ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกใกล้ถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนแล้ว รีบมาอัปเดตกันได้เลย วันนี้กระปุกดอทคอมรวบรวม 30 โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพฯ พร้อมค่าเทอมอนุบาลปีการศึกษาล่าสุด มาให้พิจารณากันแล้ว

โรงเรียนอนุบาล

          เมื่อลูกน้อยถึงวัยที่จะต้องเข้ารับการศึกษา การเลือกโรงเรียนอนุบาลถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นสถานที่ที่ลูกจะต้องใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยไปกว่าบ้านเลย แต่นอกจากหลักเกณฑ์ด้านสภาพแวดล้อม พื้นที่สะดวกในการเดินทาง และหลักสูตรการศึกษาแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ค่าเทอมอนุบาล ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกโรงเรียนให้ลูกเช่นกัน

          วันนี้เราจึงรวม 30 โรงเรียนอนุบาลชื่อดังในกรุงเทพฯ พร้อมค่าเทอมอนุบาล 2563 มาอัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่กัน หวังว่าจะเป็นหนึ่งในข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการเลือกโรงเรียนสำหรับลูกสุดที่รักได้นะคะ

1. โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

          โรงเรียนเตรียมอนุบาล ย่านพระราม 4 ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ กับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษเสริมได้

          - ค่าแรกเข้า 6,000 บาท

          - ค่าเทอม 54,300 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.kukai.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ Kukai Kindergarten School

2. โรงเรียนอนุบาลแสงโสม


          โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีที่ตั้ง 2 แห่ง คือ สาขาประชาชื่นและสาขาสัมมากร

          - ค่าแรกเข้า 5,000 บาท

          - ค่าเทอม
เทอมแรก 43,900 บาท ค่าเทอมเทอมสอง 43,400 บาท

          - ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ 69,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.sangsomschool.com


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : kindergartensammakorn.sangsomschool.com

3. โรงเรียนรุ่งอรุณ

          โรงเรียนรุ่งอรุณจัดการศึกษาแบบองค์รวม บูรณาการการเรียนรู้สู่ชีวิต ซึ่งครู นักเรียน พ่อแม่ จะเติบโตไปด้วยกัน ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวประมาณ 50 ไร่ บริเวณชานเมืองเขตบางขุนเทียน

          - ค่าแรกเข้าและค่าเทอม เทอมแรก 70,000 บาท

          - เทอมถัดไป 38,400 บาท/เทอม (เรียน 3 เทอม)

          - เว็บไซต์ : www.roong-aroon.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : .roong-aroon.ac.th

4. โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

          ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ที่เพชรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กไทย ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบูรณาการกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนหลักสูตรนานาชาตินั้นเปิดเฉพาะที่สาขาพระราม 5

          - ค่าแรกเข้า 9,000 บาท

          - หลักสูตรแบบบูรณาการ ค่าเทอม 72,000 บาท/เทอม

          - หลักสูตร English Program ค่าเทอม 98,000 บาท/เทอม

          - หลักสูตรนานาชาติ เรียน 3 เทอม ค่าเทอมปีละ 240,000 บาท (เฉพาะสาขา พระราม 5)

          - เว็บไซต์ : www.denlaschool.com


5. อนุบาลมณีรัตน์

          โรงเรียนอนุบาลชื่อดังย่านสาทร นำนวัตกรรม หลักสูตร และแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จึงมีเอกลักษณ์ที่ทำให้เด็กค้นพบทักษะความสามารถเฉพาะตัว ช่างคิด กล้าแสดงออก และมีความสุขกับการเรียน

          - ค่าแรกเข้า 9,500  บาท

          - ค่าเทอม 45,000 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.maneerut.com


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : maneerut.com

6. โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

          อีกหนึ่งอนุบาลย่านสาทร ที่ก่อตั้งมากว่า 40 ปี มีแนวทางว่านักเรียนคือลูกหลาน โรงเรียนจึงต้องดูแลและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน ใช้หลักสูตรบูรณาการวิชาการศึกษาปฐมวัยหลายระบบเข้าด้วยกัน รวมถึงภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูเจ้าของภาษา

          - ค่าสมัคร 1,000 บาท

          - ค่าเครื่องแบบ 6,500 บาท

          - ค่าเรียนซัมเมอร์ 13,000 บาท

          - ค่าเทอม 66,000 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.thienprasitsart.com


7. โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

          อนุบาลในฝันสำหรับลูกรัก ตั้งอยู่ย่านประชาชื่น ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการปรับปรุงวิธีการสอน ตลอดจนการจัดอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีที่สุด

          - ค่าแรกเข้า พร้อมค่าเทอมแรก 63,000 บาท

          - เทอมต่อไป 40,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.chatchalerm.ac.th


8. โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน


          โรงเรียนขนาดเล็ก ในหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ย่านเสนา ที่เน้นความเป็นบ้าน และเชื่อเสมอว่าความอบอุ่นเป็นต้นทุนสำคัญที่จะทำให้เด็กพัฒนาและเติบโตขึ้นไปอย่างแข็งแรง ทั้งกาย ใจ และความคิด

          - ค่าเทอม เทอมแรก 44,000 บาท

          - เทอมถัดไป 38,000 บาท

          - ค่าพัฒนาการศึกษา 6,000 บาทต่อปี

          - เว็บไซต์ : www.baanwadfun.ac.th/index.asp

9. โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (ครูเกียว) ลาดพร้าว

          โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ปัจจุบันย้ายจากย่านลาดพร้าวมาตั้งอยู่บนถนนสุคนธสวัสดิ์ เปิดการเรียนการสอนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 โดยเน้นให้มีการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

          - ค่าแรกเข้า 7,200 บาท

          - ค่าเทอมปีแรก 50,200 บาท

          - ค่าปรับพื้นฐาน 20,000 บาท

          - ค่าเทอมปีต่อไป 50,200 บาท/ปี

          - เว็บไซต์ : http://chokchai.ac.th/ccs/

โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อนุบาลโชคชัย ลาดพร้าว

10. อนุบาลโรจน์จิราภา

          โรงเรียนอนุบาลย่านท่าพระแห่งนี้ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เริ่มเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

          - ค่าแรกเข้า 7,900 บาท

          - ค่าเทอม 47,000/เทอม

          - เว็บไซต์ : http://www.rojjirapa.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา

11. โรงเรียนเพลินพัฒนา
     
          โรงเรียนบนถนนสวนผักที่เป็นดั่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ เน้นให้เด็กเรียนและเล่นไปพร้อมกัน ใช้ชีวิตร่วมกับสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ที่นี่เด็ก ๆ จะใส่เครื่องแบบนักเรียนแค่ 3 วัน ชุดพละ 1 วัน และวันศุกร์ใส่ชุดผ้าไทย

          - ค่าแรกเข้า 65,000 บาท

          - ค่าเทอม 130,000 บาท/ปี (ไม่รวมค่าเครื่องแบบ)

          - เว็บไซต์ : www.plearnpattana.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก  โรงเรียนเพลินพัฒนา

12.  โรงเรียนอนุบาลทับทอง


          โรงเรียนอนุบาลแถบเสนา ก่อตั้งมามากกว่า 40 ปี โดดเด่นตรงการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและให้ความรู้นักเรียน จนสามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นจำนวนมาก

          - ค่าเทอม 36,000 บาท

          - ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ 14,500 บาท

          - เว็บไซต์ : www.tubtong.ac.th

13.  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

          โรงเรียนย่านสามวาที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเนิร์สเซอรีถึงมัธยม ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในเรียน มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรอินเตอร์ โดยมุ่งเน้นคุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน

          - ค่าเทอม พร้อมค่าแรกเข้า 22,500 บาท (รวมค่าปรับพื้นฐาน 3,000 บาท)

          - เทอมต่อไป 18,500 บาท

          - เว็บไซต์ : www.swm.ac.th

14.  โรงเรียนราชินีบน

          โรงเรียนหญิงล้วนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่ตึกถนนอัษฎางค์ เขตสามเสน ขึ้นชื่อเรื่องการอบรมให้นักเรียนเป็นผู้ดีที่ทันสมัย แต่คงความเป็นกุลสตรีที่งดงาม เพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน

          - ค่าแรกเข้า 3,000 บาท

          - ค่าเทอม 27,900 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.rajinibon.ac.th

15.  โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

          โรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกและคอนแวนต์ในเขตธนบุรี ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทที่ดี นับเป็นโรงเรียนคอนแวนต์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2449

          - ค่าแรกเข้า 35,000 บาท

          - ค่าเทอม 25,000 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.scc.in.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : scc.in.th

16.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

          โรงเรียนชื่อดังในเขตวัฒนา เป็นโรงเรียนสตรีหญิงแห่งแรกของประเทศไทย ที่ยังคงคุณภาพทั้งด้านการศึกษาเรียนรู้และด้านกิจกรรม โดยส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสแสดงศักยภาพและใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดคุณค่าสูงสุด

          - ไม่มีค่าแรกเข้า

          - ค่าเทอม
เทอมแรก 60,000 บาท ค่าเทอมเทอมสอง 40,000-50,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.wattana.ac.th

17. โรงเรียนสาธิตบางนา

          โรงเรียนต้นแบบภาวะผู้นำระดับโลก ตั้งอยู่ย่านบางนา บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณครูคอยสนับสนุน

          - ไม่มีค่าแรกเข้า

          - เตรียมอนุบาล ค่าเทอม 21,000 บาท/เทอม

          - อนุบาล 1-3 ค่าเทอม 26,000 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.satitbangna.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก  Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา

18.  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

          โรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกหญิงล้วนบนถนนเจริญกรุง ในระดับอนุบาลนั้นใช้หลักสูตร Intensive English Program พร้อมด้วย Go Genius Project ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม รู้จักดำรงชีวิตแบบพอเพียง

          - หลักสูตร GGP

          - ค่าแรกเข้า 13,000 บาท ค่าเทอม
เทอมแรก 23,372 บาท เทอมต่อไป 29,000 บาท

          - หลักสูตร IEP

          - ค่าแรกเข้า ค่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ 13,000 บาท ค่าเทอม
เทอมแรก 17,972 บาท เทอมต่อไป 15,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.as.ac.th


19. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

          อีกหนึ่งโรงเรียนคริสต์ที่มีประวัติยาวนาน ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ เน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกด้าน เพื่อการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป

          - ค่าเทอม 40,184 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.sls.ac.th


20. โรงเรียนจิตตเมตต์

          โรงเรียนแบบบูรณาการย่านตลิ่งชัน ที่มีแนวคิดพัฒนาทักษะของเด็กให้ครบถ้วนทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยผสมผสานนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กเป็นหลัก

          - ค่าแรกเข้า 15,000 บาท

          - หลักสูตรบูรณาการ เทอมแรก 65,100 บาท เทอมสอง 65,100 บาท

          - เว็บไซต์ : http://www.jittamett.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : jittamett.ac.th

21. Sabai-Jai International Kindergarten School


         โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง ใช้หลักสูตรการสอนปฐมวัยจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปด้วยวิชาการต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทางร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ สอนโดยครูเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

          - หลักสูตร International เรียน 3 เทอม

          - เทอมแรก 58,000 บาท เทอมสอง 58,000 บาท เทอมสาม 58,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.sbi.ac.th/


22. Ekamai International School

 
          โรงเรียนนานาชาติย่านเอกมัย ใช้หลักสูตรอิงตามระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน นักเรียนของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทย รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก 23 ประเทศ

          - ค่าแรกเข้า 126,000 บาท

          - หลักสูตร US เรียน 2 เทอม

          - เทอมแรก 74,500 บาท เทอมสอง 74,500 บาท

          - เว็บไซต์ : www.eis.ac.th


23. International Pioneer School

          โรงเรียนนานาชาติย่านเจริญนคร ใช้หลักสูตรโรงเรียนอังกฤษที่มีต้นแบบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปัจจุบันมีนักเรียนร่วม 500 คน มากกว่า 15 สัญชาติ

          - ค่าแรกเข้า 50,000 บาท

          - หลักสูตร UK เรียน 3 เทอม

          - เทอมแรก 52,000 บาท เทอมสอง 39,000 บาท  เทอมสาม 39,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.ips.ac.th/


24. Kevalee International School

          โรงเรียนนานาชาติย่านหทัยราษฎร์ ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่นักจึงสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึง เน้นความเรียบง่าย ส่งเสริมความพอเพียง ควบคู่คุณภาพการศึกษา ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ

          - ค่าแรกเข้า 50,000 บาท

          - หลักสูตร US  เรียน 2 เทอม

          - เทอมแรก 63,000 บาท เทอมสอง 63,000 บาท

          - เว็บไซต์ : www.kevalee.ac.th


25.  Kincaid International School

          โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ ใช้หลักสูตรจากอังกฤษ พร้อมมุ่งพัฒนาทักษะและค้นหาพรสวรรค์ของนักเรียน ทั้งยังส่งเสริมให้เด็ก ๆ นำประสบการณ์ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับโลกภายนอกได้อย่างเข้าใจและสร้างสรรค์

          - ค่าแรกเข้า 30,000 บาท

          - หลักสูตร UK (EYFS) เรียน 2 เทอม

          - เทอมแรก 60,000 บาท เทอมสอง 55,000 บาท

          - เว็บไซต์ : kincaidbangkok.com


26.  Bangkok Patana School

          โรงเรียนนานาชาติในเขตบางนา ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดและใช้หลักสูตรของอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน มีทั้งหมด 65 สัญชาติ ร้อยละ 20 เป็นนักเรียนชาวไทย

          - ค่าแรกเข้า 250,000 บาท

          - หลักสูตร UK เรียน 3 เทอม

          - เทอมแรก 202,700 บาท เทอมสอง 158,000 บาท เทอมสาม 113,200 บาท

          - เว็บไซต์ : www.patana.ac.th


27.  NIST International School

          โรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา เป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สอนหลักสูตร IB (International Baccalaureate) เต็มรูปแบบ เปิดสอนการเรียนภาษาต่างประเทศอันหลากหลาย และมีกิจกรรมนอกหลักสูตรกว่า 300 กิจกรรมให้นักเรียนเลือก ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนกว่า 1,500 คน จากกว่า 50 สัญชาติ

          - ค่าแรกเข้า 265,000 บาท

          - หลักสูตร IB เรียน 2 เทอม

          - ค่าเทอม 257,800 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.nist.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก NIST International School

28. International School Bangkok

          โรงเรียนนานาชาติย่านปากเกร็ด ก่อตั้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2494 โดยใช้หลักสูตรของอเมริกา ปัจจุบันชื่อเสียงของโรงเรียนนี้เป็นเครื่องการันตีชั้นดีว่า ทางโรงเรียนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป เพื่อความก้าวหน้าของระบบการศึกษานานาชาติของไทย

          - ค่าแรกเข้า 22,000 บาท

          - หลักสูตร US เรียน 2 เทอม

          - ค่าเทอม 276,000 บาท/เทอม

          - เว็บไซต์ : www.isb.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ISB International School Bangkok

29. Shrewsbury International School


          โรงเรียนนานาชาติมาตรฐานอังกฤษ ที่มีแคมปัสทั้งย่านเจริญกรุงและใจกลางเมืองอย่างพระราม 9 โดดเด่นด้วยบรรยากาศอันร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตร National Curriculum for England จากประเทศอังกฤษ มุ่งให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม เป็นบุคคลที่รอบรู้ และเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

          - ค่าแรกเข้า 175,000 บาท

          - หลักสูตร UK เรียน 3 เทอม

          - เทอมแรก 184,300 บาท เทอมสอง 184,300 บาท เทอมสาม 184,300 บาท

          - เว็บไซต์ : www.shrewsbury.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : shrewsbury.ac.th

30. Harrow International School

          โรงเรียนนานาชาติในเขตดอนเมือง ที่ใช้หลักสูตรการสอนแบบเดียวกับประเทศอังกฤษและเวลส์ทุกประการ เนียกว่ายกคุณภาพและมาตรฐานมาไว้ที่ประเทศไทยเลย โดยเน้นให้เด็กทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในชั้นเรียน มีการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ฝึกการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็ก เพื่อต่อยอดสู่อนาคตที่สดใส

          - ค่าแรกเข้า 225,000 บาท

          - ค่าสมัคร 5,000 บาท

          - หลักสูตร UK เรียน 3 เทอม

          - Pre nursery ค่าเทอม 499,000 บาท/ปี

          - Nursery ค่าเทอม 609,000 บาท/ปี

          - Reception ค่าเทอม 624,500 บาท/ปี

          - เว็บไซต์ : www.harrowschool.ac.th


โรงเรียนอนุบาล
ภาพจาก : international-schools.org

          ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อมูลค่าเทอมข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง คุณพ่อคุณแม่สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากโรงเรียนแต่ละแห่งที่ท่านสนใจได้ด้วยตัวเอง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัปเดต 30 ค่าเทอมอนุบาล กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2563 อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2563 เวลา 18:34:34 117,714 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP