5 ปัญหายอดฮิต เรื่องพูดของลูก5 ปัญหายอดฮิตเรื่อง “พูด” ของลูก
(Mother & Care)

          ฝึกทักษะในการสื่อสารให้ลูกเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม เพราะเด็ก ๆ ที่มีปัญหาในการใช้ภาษาบางคนพบว่าอาจมีปัญหาเรื่องความบกพร่องของสมอง หรืออวัยวะในการฟังและการพูด ต้องเข้ารับการรักษา ปัจจุบันพบว่ามีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่พัฒนาการด้านอื่นปกติดี แต่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการทางภาษา เพราะได้รับการเลี้ยงดูและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

1. ลูกไม่ยอมพูด / พูดช้า

          โดยทั่วไปแล้วเด็กจะเริ่มพูดคำที่มีความหมายเป็นคำ ๆ ได้เมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ แต่พบเด็กหลายคนที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้า แต่สามารถทำตามคำสั่งได้ เข้าใจภาษาที่แม่สื่อสาร และมีทักษะการแก้ไขปัญหาตามวัยได้ดี ในเด็กกลุ่มนี้ หากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จะเป็นกลุ่มที่สามารถพูดได้ทันเด็กวัยเดียวกันได้

คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้

          เปิดโอกาสให้เขาได้สื่อสาร บอกความต้องการของตนเองบ้าง

          เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษา เพราะลูกจะซึมซับจากคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการพูดกับลูก หรือพูดกันเองให้ลูกได้ยิน ลูกก็จะจดจำไว้

          เลือกว่าจะใช้ภาษาใดเป็นภาษาหลักในการพูด ก็ให้สื่อกับลูกด้วยภาษานั้น เพื่อให้ลูกสามารถพูดภาษานั้นได้ ส่วนภาษารอง ในขั้นต้นพ่อแม่อาจใช้สื่อสารกันเองก่อน ลูกจะได้ฟังและซึมซับภาษาที่พ่อแม่พูดไปในตัว

2. ตะ ตะ ติด อ่าง....

          พบได้บ่อยในเด็กวัยเตาะแตะ ที่กำลังเริ่มหัดพูด คำมากกว่า 2 คำขึ้นไป คือ ความคิดเริ่มแล่น อยากสื่อสาร แต่คิดคำพูดไม่ทันใจ คลังในสมองยังน้อย เลยทำให้พูดซ้ำคำเดิม เช่น หนู หนู หนู...กินนมแล้ว มีทั้งติดอ่างเล็กน้อย ซึ่งจะหายเป็นปกติได้เองในเวลาไม่นานนัก และติดอ่างมาก จนมีปัญหาในการสื่อสาร คือเริ่มจากติดอ่างน้อย จนเมื่อลูกรู้ตัวว่าตัวเองมีความผิดปกติก็ยิ่งเกิดความกังวล ระมัดระวังตัวเองในการพูดมากขึ้น เกิดความเกร็ง ทำให้ไม่มั่นใจในการพูด กลายเป็นติดอ่างมากขึ้นจนมีปัญหาในการสื่อสาร

คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้

          อย่าใช้คำถามกับลูกมากเกินไป พยายามหลีกเลี่ยงคำพูดที่เหมือนคำถาม เพราะลูกต้องคิดหาคำตอบ ทำให้ลูกติดอ่างมากขึ้น

          ทำบรรยากาศในบ้านให้สบาย ให้ลูกรู้สึกไม่กังวลกับการพูด ให้กำลังใจลูกว่าอย่ากลัวถ้าจะต้องพูดผิด

          ให้ความสนใจรับฟังว่าลูกพูดอะไร หมายความว่าอย่างไร ไม่ตื่นเต้นหรือกังวลกับการพูดติดอ่างของลูกมากจนเกินไป

          เมื่อเด็กรู้สึกผ่อนคลาย ได้รับความรักความเข้าใจจากทุกคนในครอบครัว อาการติดอ่างจะค่อย ๆ หายไปได้เอง โดยใช้เวลาช้าเร็วต่างกันไปในเด็กแต่ละคน

3. ช่างจ้อ แต่...เป็นภาษาต่างดาว

          พัฒนาการลูกสมกับวัยช่างจ้อ พูดเป็นเรื่องเป็นราว แต่พูดรู้เรื่องเป็นบางคำ ที่เหลือภาษาต่างดาวที่ใคร ๆ ก็เดาไม่ออกว่าเขาพูดถึงอะไร ถามคำถามที่แม่ตอบไม่ได้ เพราะฟังไม่รู้เรื่อง

คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้

          ฝึกการฟัง ฝึกสื่อสารให้ตรงกันก่อน โดยเริ่มจากของใกล้ตัว นก ประตู หนังสือ จาน แก้ว อาจใช้สิ่งของหรือรูปภาพมาเป็นอุปกรณ์ประกอบการพูด

          คุณพ่อคุณแม่อาจพูดให้ช้าลง และออกเสียงให้ชัดขึ้น ขยับปากให้ลูกเห็นชัดๆ เพื่อลูกจะได้จดจำการใช้ภาษาของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างง่ายมากขึ้น

          พยายามสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยการเรียกชื่อเฉพาะของสิ่งนั้นไปเลย เช่น สมุด หนังสือ ตุ๊กตา จานข้าว ไม่เรียก อันโน้น อันนั้น ลูกจะได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ มากขึ้น

          ช่วงที่ลูกหัดพูด มีภาษาต่างดาว หรือภาษาของเขาเอง ก็พยายามคาดคะเนดูว่าลูกหมายความว่าอย่างไร แล้วพูดให้ลูกพูดคำที่ถูกต้องตาม แต่เป็นไปอย่างสบายๆ ไม่เครียด ลูกจะได้เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการสื่อความที่ถูกต้องได้

4. พูดได้...แต่ไม่ชัด

          มีทั้งแบบพูดไม่ชัดเป็นคำๆ พูดไม่ชัดเป็นตัวอักษร และพูดไม่ชัดทุกคำ ซึ่งไม่ได้มีความผิดปกติทางร่างกาย การได้ยินปกติดี และไม่มีปัญหาเรื่องสมอง แต่พูดไม่ชัด เช่น สะกดหรือออกเสียงบางคำไม่ได้

คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้

          เลิกขวดนมตามวัย

          พ่อแม่และบุคคลรอบตัวพยายามเป็นตัวอย่างที่ดี ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ถ้าไม่ชัดเพราะคนใกล้ตัวพูดไม่ชัด ก็พยายามแก้ไขให้คนแวดล้อมพูดกับเด็กอย่างชัดถ้อยชัดคำ ฝึกไปพร้อม ๆ กันด้วยก็ได้ ลูกจะได้มีเพื่อน รู้สึกสนุกกับการฝึกมากขึ้น

          หาเกมส์เล่น ฝึกการเคลื่อนไหวของปากและลิ้น เช่น เป่าลูกโป่ง เป่าเทียน เป่านกหวีด เป่าฟองสบู่แสนสนุก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพูด

          อย่าเข้มงวดปรับพฤติกรรมตรงนี้มากนัก จะทำให้ลูกเกิดความเครียด จากที่พูดไม่ชัด จะกลายเป็นไม่อยากพูดไปเลย ควรสร้างบรรยากาศสบาย ๆ

5. พูดม๊าก...มาก เกินไปแล้วนะลูก

          อาการช่างจ้อของลูกคงไม่เป็นปัญหาที่คุณแม่จะต้องกลุ้มใจ ถือเป็นข้อดีที่ลูกอยากพูดคุย อยากรู้อยากเห็น ซึ่งหากพ่อแม่ให้ความสนใจ ตอบสิ่งที่เขาอยากรู้ และสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากรู้มากขึ้นได้ สมองลูกก็จะมีการพัฒนาอย่างสมวัยเต็มที่

คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้

          พยายามตอบคำถาม หรือตั้งคำถามกลับ ชวนลูกคิดต่อยอด

          สอนมารยาท บอกลูกว่าเราจะไม่พูดแทรกในขณะที่คนอื่นกำลังพูดคุยกันอยู่ ยกเว้นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกเดี๋ยวนั้น เช่น ปวดฉี่ ปวดอึ

          ให้ความสนใจเวลาลูกอยากเล่าเรื่องหรือพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ แต่ถ้าไม่สะดวกจริง ๆ ก็อาจให้เขารอสักครู่ สัญญาว่าจะกลับมาฟังลูกเล่า เวลาในการรอก็ตามความสามารถในความอดทนของแต่ละวัย เริ่มต้นอาจให้รอสัก 2 นาที แล้วค่อยเพิ่มขึ้นเป็น 3 – 5 นาที และต้องทำตามสัญญาทุกครั้ง

อาการแบบนี้ควรระวัง

          อายุ 1 ขวบ ยังพูดคำที่มีความหมายไม่ได้ สื่อสารกับคนอื่น ๆ ไม่ได้ ไม่สามารถเข้าใจหรือทำตามคำสั่งได้ ไม่เข้าใจว่าพ่อแม่พูดว่าอะไร ไม่มีความสนใจในการสื่อสาร เรียกชื่อไม่หัน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาความผิดปกติว่ามีการบกพร่องในการได้ยิน อยู่ในกลุ่มอาการออทิสติก สติปัญญาช้า หรือมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าหรือไม่ เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป


 แม่และเด็ก การตั้งครรภ์ อาหารเด็ก นิทาน ตั้งชื่อลูก เรื่องน่ารู้คุณแม่ คลิกเลย          
            ขอบคุณข้อมูลจาก


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว 5 ปัญหายอดฮิต เรื่องพูดของลูก
จากคุณ chidapha เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-06 20:56:49 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว 5 ปัญหายอดฮิต เรื่องพูดของลูก
ตอนนี้น้องอายุ 1ขวบครึ่งแต่สามารถพูดได้เป็นประโยคแล้ว อย่างเช่น ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ร้องเพลง Happy Birthday ได้ เพลงชาติก็ร้องได้เป็นบางช่วงแล้วแต่นึกได้ท่อนไหน จำสัญญลักษ์ Makro Big C Lotus และสายการบินได้ ที่น้อง Sonny พูดได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าแม่และป้าพูดให้เขาฟังและบอกในสิ่งต่างๆ ตลอด พูดกับเค้าเยอะ ๆ พูดซ้ำ ๆ พอถึงเวลาเค้าก็นำคำเหล่านั้นมาพูด และที่สำคัญที่สุดคือ ให้เวลากับลูกรักให้มากที่สุดในช่วงก่อนวัยเรียนค่ะ
จากคุณ แม่น้องSonny เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-18 16:08:40 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว 5 ปัญหายอดฮิต เรื่องพูดของลูก
สองขวบยังไม่พูดค่ะ กลุ้ม
จากคุณ แม่ยูอินะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-16 15:44:22 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว 5 ปัญหายอดฮิต เรื่องพูดของลูก
ลูกชายอายุ 1ปี 7เดือน ยังพูดเป็นคำไม่ได้เลย แต่จะพูดภาษามนุษย์ต่างดาว ตลอดทั้งวัน แต่เข้าใจคำสั่งที่พ่อ แม่ สั่ง เช่น ให้เอาสมุดมาให้แม่ ก็ทำได้ เอาผ้าออมมาให้แม่ก็ทำได้ แต่ยังไม่เรียกพ่อ แม่ได้ ได้แค่ ปา มา โต ตูน ประมาณนี้ ถือว่าน้องผิดปกติ ไหม่ค่ะ ดิฉันคิดไว้ว่าถ้าสองขวบน้องยังพูดเป็นคำไม่ได้ จะพาไปหาหมอ แต่คนรอบข้างก็บอกว่าเด็กแล้วแต่คน แต่เด็กที่เกิดปีเดียวกันเค้าก็เริ่มพูดเป็นคำได้แล้ว (แม่ก็กลุ้มใจปานกลางแต่พ่อบอกว่าแม่วิตกกังวลไปเอง)
จากคุณ น้องจีโน่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-10 15:07:38 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว 5 ปัญหายอดฮิต เรื่องพูดของลูก
ลูกชาย 2 ขวบกับ 2 เดือน แต่ไม่ค่อยพูด แต่เข้าใจ ภาษาไทย และ ภาษาสวิดิช พูดคำว่า nej แปลว่าไม่ แค่คำเดียว แต่หมอบอกว่าน้องไม่ได้ผิดปกิอะไร เป็นเพราะเขาต้องเรียนรู้สองภาษาพร้อมกันค่ะ
จากคุณ คนดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 23:38:35 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว 5 ปัญหายอดฮิต เรื่องพูดของลูก
ลูกดิฉันคนพี่ 3ขวบครึ่งพุดได้ 3ภาษาแล้วค่ะ ไทย ฟินแลนด์ อังกฤษ ถ้านับจริงก็4ภาษา เพราะเค้าพูดภาษใต้ได้ด้วย เพราะภาษากลางกับภาษาใต้ก็ต่างกันมากออกเสียงก็ไม่เหมือนกัน คนน้อง เกือบสองขวบ ก็พูดได้เหมือนพี่ แต่ยังไม่เก่งเท่าพี่ :) ที่บ้านจะเน้นภาษาพ่อแม่เป็นหลัก และก็เสริมภาษาที่จำเป็นให้เค้าวันละนิด แล้วลูกจะซึมซับได้เองค่ะ
จากคุณ เด็กดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 14:46:10 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว 5 ปัญหายอดฮิต เรื่องพูดของลูก
ลูกกำลังจะหัดพูด..พูดชัดด้วย..เช่นจร้า..ธุจร้า..แม่..หมา..ปลา..ปู..เตา..ไป.กลับ..มา..โทรสับ..ไปเลย
น้องอายุได้ 14 เดือนแร้ว..แต่เพิ่งกำลังเดินได้แค่สองสามเก้าเองอ่ะ..เหมือนเค้าเข้เกียจเดินมาก
จากคุณ รักลูกที่สุด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 08:33:45 ]