มหัศจรรย์ การกำเนิดชีวิตมหัศจรรย์ การกำเนิดชีวิต (modernmom)
โดย นท.นพ.วิวัฒน์ ชินพิลาศ

กระบวนการตั้งครรภ์...เรื่องต้องรู้ของคนอยากมีลูก

กระบวนการตั้งครรภ์

          ความมหัศจรรย์ของการกำเนิดชีวิต เริ่มต้นที่ตัวอสุจิของฝ่ายชายเข้าปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิง ทำให้เกิดเซลล์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

          โดยไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิเพียงหนึ่งเซลล์นี้จะแบ่งตัวไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คู่สมรสส่วนใหญ่จะสามารถมีบุตรได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากอยู่ร่วมกันโดยมิได้คุมกำเนิด ไข่ที่อยู่ในรังไข่ของฝ่ายหญิงก็จะอยู่กับเธอมาตั้งแต่เกิด ตั้งแต่เธอเป็นทารกในครรภ์ที่มีอายุเพียงห้าเดือนด้วยซ้ำ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีไข่อยู่ในรังไข่ราวเจ็ดล้านฟอง แต่เมื่อเธอลืมตาดูโลกภายนอก จำนวนไข่ที่มีอยู่จะลดจำนวนลงเหลือประมาณสองล้านฟอง แล้วก็จะค่อยๆสลายตัว และลดจำนวนลงจนกระทั่งถึงเวลาที่จะต้องใช้ คือ ช่วงเข้าสู่วัยสาว จำนวนไข่ก็จะลดลงเหลือประมาณ สองถึงห้าแสนใบ จากจำนวนไข่ดังกล่าว แต่ตลอดช่วงระยะวัยเจริญพันธุ์ จะมีไข่เพียงสี่ถึงห้าร้อยใบเท่านั้นที่เจริญเติบโตจนกระทั่งสุกและตกออกมาจากรังไข่

ผู้หญิง : รอบการทำงานของรังไข่

          เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ไข่ที่อยู่ในรังไข่จะมีวงรอบของการเจริญเติบโต จากไข่ใบเล็กจนกระทั่งสุกและตกออกมาจากผิวของรังไข่ เพื่อรอให้ตัวอสุจิเข้าปฏิสนธิในท่อนำไข่ส่วนปลาย

          ทั้งนี้การเจริญดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระตุ้นของฮอร์โมน FSH(Follicular Stimulating Hormone) จากต่อมใต้สมอง ในช่วงระยะเริ่มต้นของการเติบโตของไข่ในรังไข่ จะมีไข่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบใบที่เติบโตขึ้นพร้อม ๆ กัน แต่จะมีเพียงหนึ่งใบเท่านั้น หรืออาจจะสองใบในบางรอบเดือนที่สามารถเติบโตจนถึงระยะไข่สุก ส่วนไข่ใบที่เหลือก็จะฝ่อไป เมื่อไข่ตกออกจากถุงไข่แล้ว ถุงไข่จะกลายสภาพเป็น คอปัส ลูเทียม ที่มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการสนับสนุนเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อการเจริญเติบโตและฝังตัวของตัวอ่อน

          หากไม่มีการปฏิสนธิระหว่างไข่และตัวอสุจิ คอปัส ลูเทียมก็จะหยุดทำงาน และมีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาเป็นเลือดประจำเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่รอบการเจริญเติบโตของไข่ชุดใหม่จะเริ่มขึ้น

ผู้ชาย : การผลิตเชื้ออสุจิ

          ตัวอสุจิถูกสร้างที่ลูกอัณฑะ การสร้างตัวอสุจินั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เริ่มต้นจากตัวอสุจิอ่อนจนเป็นตัวอสุจิที่เจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมที่จะหลั่งออกมานอกร่างกาย กินเวลาทั้งสิ้นประมาณ 7 สัปดาห์

          ลูกอัณฑะเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยท่อขนาดเล็กที่ภายในบรรจุสเปอมาโตโกเนีย(ตัวอสุจิอ่อน)ที่จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นสเปอมาติด สเปอมาติดจะเจริญเติบโตต่อไปในขณะที่มีการเคลื่อนตัวมาตามท่อซึ่งในที่สุดจะมารวมกันที่ท่อที่เรียกว่า เอปิดิไดมิส ที่ตัวอสุจิจะเจริญเต็มที่และมีหางที่สมบูรณ์

          นอกจากนี้ ลูกอัณฑะยังสร้างฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า เทสโทสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญที่สุดและมีพลังอำนาจมากที่สุด และจำเป็นต่อการพัฒนาลักษณะของความเป็นชายให้สมบูรณ์

กระบวนการผลิตตัวอสุจิเริ่มเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น โดยเกิดขึ้นที่ลูกอัณฑะภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเทสเตอโรนจากลูกอัณฑะ และฮอร์โมน FSH & LH จากต่อมใต้สมอง แบบเดียวกับที่กระตุ้นรังไข่ในฝ่ายหญิง การสร้างตัวอสุจิจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดอายุของฝ่ายชาย โดยพบว่าปริมาณและความเข้มข้นอาจลดลงหลังจากอายุ 40 ปีล่วงไปแล้ว

          การสร้างอสุจิจะเพิ่มเมื่อมีกิจกรรมทางเพศ แต่ถ้าความถี่ของกิจกรรมดังกล่าวมีมากเกินไปก็จะทำให้ปริมาณและความเข้มข้นลดลง และเป็นสาเหตุของการมีบุตรยากได้เช่นกัน ตัวอสุจิที่โตเต็มวัย จะมีขนาดเพียงหนึ่งในยี่สิบมิลลิลิตรเท่านั้น จึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ประกอบไปด้วยส่วนหัว ซึ่งเป็นที่บรรจุสารพันธุกรรม ส่วนลำตัวเป็นส่วนที่มีไมโตคอนเดรียที่ให้พลังงาน และส่วนหางที่ช่วยให้ตัวอสุจิสามารถเคลื่อนไหวได้ ตัวอสุจิจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วประมาณ 2-3 มิลลิเมตรต่อนาที ซึ่งในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดมากจะทำให้ตัวอสุจิเคลื่อนไหวได้ช้าลง

          ดังนั้นการที่ภายในช่องคลอดมีสภาพความเป็นกรดสูงกว่าภายในโพรงมดลูก จึงทำให้การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิภายในมดลูกเป็นไปได้ดีกว่า โดยพบว่าจำนวนตัวอสุจิที่หลั่งออกมาต่อครั้งประมาณ 300 ล้านตัวจะมีเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นที่ไปถึงไข่ เมื่อตัวอสุจิพบกับไข่และสามารถเจาะผ่านเปลือกไข่เข้าไปได้ เกิดการปฏิสนธิกันกลายเป็นไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนต่อไป

          ตัวอ่อนดังกล่าวจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับ 46 เท่ากับพวกเรา เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนแล้ว ตัวอ่อนจะแบ่งตัวและเดินทางมาตามท่อนำไข่เพื่อกลับมาฝังตัวที่มดลูก ตัวอ่อนในระยะนี้เรียกว่า ระยะพลาสโตซิสต์ ซึ่งนับได้ประมาณ 5-7 วันหลังไข่ตก สำหรับตำแหน่งของการฝังตัวที่พบบ่อยมักอยู่ที่ด้านบนของโพรงมดลูก เมื่อการฝังตัวเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเรียกได้ว่าการตั้งครรภ์ และตัวอ่อนก็จะเจริญเป็นทารกและรกต่อไป


 แม่และเด็ก การตั้งครรภ์ อาหารเด็ก นิทาน ตั้งชื่อลูก เรื่องน่ารู้คุณแม่ คลิกเลย          
            
       คลิกอ่านความคิดเห็นของ เพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ 
ขอขอบคุณข้อมูลจากแอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว มหัศจรรย์ การกำเนิดชีวิต
ดอนเมืองเนอร์สซิ่งโฮม บริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย
เฝ้าไข้ และ ร.ป.ภ.พร้อมทั้งพักประจำและไปกลับ บริการรับจัดส่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หจก.ดอนเมืองเนอร์สซิ่งโฮม @ แฟร์มิลี่เซฟตี้การ์ด เปิดทำการมานานกว่า 10 ปี จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฏหมาย มีการตรวจสอบประวัติพนักงานทุกคนอย่างละเอียด มีการฝึกอบรม การทำงานของพนักงานทุกคน จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีการอบรม กิริยา มารยาท การพูดจาให้มีความสุภาพนอบน้อมถ่อมตน ดูแลท่านด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรง สุจริตจริงใจ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไว้เป็นอย่างสูง
หจก.ดอนเมืองเนอร์สซิ่งโฮม เปิดบริการทุกวัน สนใจติดต่อคุณอนันต์ที่ www.nursing.co.th
โทร.02-533-4163-4, 02-998-1219, 083-750-7827
จากคุณ Nursing2 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-25 15:55:29 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว มหัศจรรย์ การกำเนิดชีวิต
ตื่นเต้นๆ เน๊อะ คุณแม่คุณพ่อหลายๆคน พอรู้ว่าเจ้าตัวน้อยจะเกิดก็เตรียมของใช้ให้เค้ากันแล้ว อย่างเสื้อผ้า ขวดนม ที่นอน และผ้าอ้อม ที่สำคัญต้องมีผ้าอ้อมแบบเด็กแรกเกิดด้วยนะคะ เพราะเค้าจะผลิตออกมาดูแลโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดค่ะ
จากคุณ nanamint เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-20 23:17:18 ]