เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้องเป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
(modernmom)
เรื่อง : รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

         การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตครับ ไม่ว่าคุณแม่จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากน้อยเพียงใดก็ตาม เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ทั้งนั้น อันตรายบางอย่างมีผลแค่ที่ตัวคุณแม่ บางอย่างก็เป็นอันตรายเฉพาะลูก ในขณะที่อันตรายบางอย่างเกิดขึ้นได้ ทั้งต่อตัวคุณแม่และลูกพร้อม ๆ กัน

         ขนาดคุณแม่ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดียังมีอันตรายจากการตั้งครรภ์และการคลอดได้แล้ว ถ้าหากยิ่งคุณแม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวด้วยแล้วจะเป็นอย่างไร คำตอบเหรอครับ บอกได้เลยว่าส่วนมากมีปัญหาและอันตรายมากขึ้นเกือบทั้งนั้น

         ดังนั้นถ้าคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่หรือไม่ ถ้าคิดจะตั้งครรภ์ ผมว่าลองตรวจเช็กสุขภาพและปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนดีไหมครับ ว่าสมควรจะตั้งครรภ์ได้หรือยัง และถ้าตั้งครรภ์ได้ต้องเตรียมตัวหรือระมัดระวังอะไรบ้าง

         ผมจะกล่าวถึงโรคที่สำคัญและพบได้บ่อย ๆ ที่ก่อปัญหาได้ในขณะตั้งครรภ์ เพื่อเป็นแนวคิดกว้าง ๆ สำหรับคุณแม่ที่เป็นโรคเหล่านี้แล้ว คิดจะตั้งครรภ์ ส่วนรายละเอียดกรุณาสอบถามคุณหมอที่ดูแลคุณแม่ เพราะปัญหาของคุณแม่แต่ละคน ถึงจะเป็นโรคเดียวกันก็มีมากน้อยไม่เท่ากัน

โรคหัวใจ

         คุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดหรือเป็นโรคหัวใจที่มาเกิดขึ้นภายหลังล้วนแล้วแต่เสี่ยงอันตรายทั้งนั้น เพียงแต่ว่าความเสี่ยงอาจจะไม่เท่ากัน คุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจที่มีลิ้นหัวใจรั่ว ต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือด หรือคุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจที่มีความดันโลหิตในหลอดเลือดของปอดสูงด้วย กรณีเหล่านี้ถ้าปล่อยให้มีการตั้งครรภ์ต่อไป คุณแม่อาจจะเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวได้ เมื่อมีการตั้งครรภ์ปริมาณเลือดในร่างกายของคุณแม่จะเพิ่มขึ้น หัวใจต้องทำงานบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายมากขึ้น แต่สภาพของหัวใจที่ไม่ดีพอจะทำงานไม่ได้ เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจนเสียชีวิตได้

         คุณแม่ที่ต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือด เช่น คุณแม่ที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ปัญหาที่ต้องระวังเพิ่มเติมก็คือยาที่รับประทาน อาจผ่านรกไปทำให้ทารกในครรภ์พิการได้

         ถ้าคุณหมอตรวจพบคุณแม่ที่มีโรคหัวใจที่รุนแรงตั้งแต่ตั้งครรภ์ใหม่ๆ จะแนะนำให้คุณแม่ทำแท้ง เพราะเกรงว่าถ้าปล่อยให้ตั้งครรภ์ไปเรื่อยๆ หัวใจของคุณแม่จะทำงานไม่ไหวจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

         สำหรับคุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจที่ไม่ค่อยรุนแรง เช่น มีผนังกั้นระหว่างห้องหัวใจรั่วถึงกัน ถ้ารูรั่วไม่กว้างมาก คุณแม่ไม่มีอาการเหนื่อยมาก คุณหมอก็อาจจะยอมให้ตั้งครรภ์ต่อไป แต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดครับ

         อ่านมาแค่นี้คุณแม่บางคนก็อยากจะหัวใจวายแล้วใช่ไหมครับ เพราะดูมันน่ากลัวจังเลย แต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนคุณแม่ว่ามันน่ากลัวจริงอย่างที่รู้สึกนั่นแหละครับ

โรคเบาหวาน

         คุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานมาก่อนที่จะตั้งครรภ์ ควรจะได้รับการตรวจระดับน้ำตาลและให้การควบคุมระดับน้ำตาลโดยคุณหมอจนดีเสียก่อนจึงตั้งครรภ์ มิฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์ทั้งๆ ที่ยังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ดี ลูกในท้องของคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาได้มากมาย ตั้งแต่มีความพิการของอวัยวะต่างๆ คลอดก่อนกำหนดทารกมีขนาดใหญ่กว่าปกติในกรณีที่คุณแม่เป็นโรคเบาหวานในระดับที่ไม่รุนแรงมาก หรือทารกมีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าปกติ ในกรณีที่คุณแม่เป็นโรคเบาหวานที่รุนแรงหรือเป็นมานาน ทารกบางคนคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตภายหลังคลอดไม่นานเพราะปอดไม่ยอมทำงาน

         ส่วนตัวคุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานเองก็อาจจะมีปัญหาจากโรคเบาหวานได้หลายประการ เช่น มีการแท้งบุตร มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เกิดการช็อกจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อถึงเวลาคลอดก็เสี่ยงที่จะคลอดยากเพราะลูกตัวใหญ่ ตกเลือดหลังหลอด เป็นต้น

โรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง

         คุณแม่ที่มีโรคความดันโลหิตสูงอยู่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ ควรที่จะได้รับการประเมินความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อน ที่อาจจะเกิดจากความดันโลหิตที่สูงและให้การดูแลรักษาโดยแพทย์ให้ดีเสียก่อนที่จะตั้งครรภ์ คุณแม่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้องรังมาก่อนที่จะตั้งครรภ์อาจมีปัญหาอื่นร่วมด้วย เช่น ไตวาย หัวใจล้มเหลว ถ้าคุณหมอตรวจ พบว่าปัญหาที่มีความรุนแรงมากอาจจะแนะนำไม่ให้ตั้งครรภ์เลยก็ได้ เพราะถ้าปล่อยให้ตั้งครรภ์มีโอกาสเสียชีวิตได้ บางรายคุมกำเนิดไม่ดีมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ถ้าคุณหมอตรวจพบตั้งแต่ตั้งครรภ์อ่อน ๆ ก็มักจะแนะนำให้ทำแท้ง

         ในกรณีที่คุณแม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง แต่คุณหมอสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี ก็อาจจะยอมให้คุณแม่ตั้งครรภ์ก็ได้

         อย่างไรก็ตาม การตั้งครรภ์ของคุณแม่กลุ่มนี้ก็ต้องได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการเมื่อการตั้งครรภ์ดำเนินต่อไป เช่น คุณแม่อาจเกิดการแท้ง เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษซ้ำเติมทำให้ความดันโลหิตมากยิ่งขึ้นและอาจจะรุนแรงจนเกิดการชักเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ส่วนตัวลูกในครรภ์ก็มีปัญหาได้ไม่น้อย เช่น มีการเจริญเติบโตช้าหรือตายในครรภ์ เป็นต้น

โรคไทรอยด์เป็นพิษ

         คุณแม่ที่เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษมาตั้งแต่ก่อนจะตั้งครรภ์ เมื่อคิดจะตั้งครรภ์ต้องให้คุณหมอรักษาโรคให้อยู่ในระยะสงบเสียก่อน ซึ่งการรักษามีให้หลายวิธี เช่น การรักษาโดยการใช้ยาควบคุมการผ่าตัด หรือการกลืนแร่รังสี การจะรักษาด้วยวิธีใดคุณหมอจะพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียและเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่

         ถ้าคุณปล่อยให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นในขณะที่การควบคุมโรคก็ยังทำไม่ได้ดี อาจก่อปัญหาต่อการตั้งครรภ์ของคุณแม่หลายประการ เช่น กระแท้ง การคลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ และทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ เป็นต้น

โรคเลือกจางธาลัสซีเมีย

         โรคเลือดจางธาลัสซีเมียเป็นโรคที่ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์คนที่เป็นโรคนี้จะมีเม็ดเลือดแดงที่มีคุณภาพไม่ดี กล่าวคือมีขนาดเล็ก แตกง่าย และอายุการทำงานสั้น อย่างไรก็ตาม โรคนี้มีแบ่งย่อยออกได้เป็นอีกนับร้อยชนิด แต่ละชนิดมีความรุนแรงของโรคไม่เท่ากัน บางคนเป็นโรคแต่แทบไม่มีอาการของโรคให้เห็นเลย ในขณะที่บางคนมีอาการรุนแรงมากจนตายตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่เป็นเด็กเลย คุณแม่จำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่มีอาการแสดงอะไร แต่เมื่อเจาะเลือดแล้วพบว่า เป็นโรคนี้ ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นโรคชนิดที่ไม่ร้ายแรงหรือไม่เป็นโรคชัดเจนแต่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติของโรคนี้อยู่ ซึ่งทางการแพทย์จะเรียกคุณแม่กลุ่มนี้ว่าเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย เพราะไม่มีอาการของโรคแต่สามารถส่งผ่านลักษณะที่ผิดปกตินี้ไปให้ลูกในครรภ์ได้ ถ้าสามีของคุณแม่ได้รับการตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นพาหะของโรคเหมือนกัน

         ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์และโชคไม่ดี ลูกในครรภ์อาจได้รับลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่ดีมาทั้งจากคุณแม่และคุณพ่อ ลูกก็อาจจะเป็นโรคธาลัสซีเมียที่รุนแรงได้ บางคนรุนแรงมากเสียชีวิตในครรภ์ บางคนก็รุนแรงน้อยกว่าสามารถคลอดออกมา และเสียชีวิตเพียงแค่วัยเด็ก

         ดังนั้นก่อนการตั้งครรภ์คู่สมรสควรตรวจเลือดเพื่อดูว่าเป็นโรคนี้หรือไม่ ถ้าเป็นก็จะได้ประเมินความเสี่ยงของลูกในครรภ์ ว่าจะเสี่ยงเป็นโรคมากน้อยเพียงใด จะได้วางแผนการดูแลรักษาที่ถูกต้องต่อไป


เรื่องราวผู้หญิง ความสวยงาม แฟชั่น ความรัก มากมาย คลิกเลย    
    
     
  คลิกอ่านความคิดเห็นของ เพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ         ขอขอบคุณข้อมูลจาก

Vol.16 No.192 ตุลาคม 2554

แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
แจกคูปองตรวจสุขภาพฟรี ที่เว็บ morseng1.com
จากคุณ นินิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-16 15:44:30 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
น่ากลัวจัง
จากคุณ ออน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-07 22:26:19 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
ใช่เลย เราผิดมีท้องแล้วหมอตรวจเลือดพบว่าเป็นพาหะทั้งพ่อและแม่ ตอนนี้ท้องได้ 3 เดือนแล้ว จะรักษายังไงให้ลูกคลอดออกมาเป็นปกติ
จากคุณ ททท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-16 13:40:51 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
ถ้ามีลูดคนแรกปกติ..ผ่านมา 4 ปีแล้ว ..จะมีลูกคนที่ 2 จำเป็นต้องไปตรวจร่างกายหรือตรวจเลือดเตรียมความพร้อมอีกหรือไม่
จากคุณ ศิริพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-19 13:00:47 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
ตอนนี้ กำลังไม่แน่ใจว่า้ท้องหรือเปล่า อยู่กับแฟนที่ประเทศญี่ปุ่น แฟนเป็นคนญี่ปุ่น เราเป็นคนไทยแต่เพิ่งมาภาษายังไม่ได้เท่าไหร่
ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายตอน เดือนธันวา วันที่ 29
หมดวันที่ 2เดือนมกรา
แต่ช่วงนี้เริ่มมีอาการแปลกๆ เช่นมึนๆ หัว เวียนหัว
อยากอาเจียน แต่ไม่อาเจียน ไม่ค่อยมีแรง เหนื่อยง่าย แล้วอยากนอนทั้งวันเลย มาสักอาทิตย์กว่าๆ แล้ว ไม่รู้ว่าจะท้องหรือเปล่าเนี้ย
จากคุณ คนไกลบ้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-16 01:27:12 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
มีลูกคนที่ 1 มีภาวะครรภ์เป็นพิษ คือความดันโลหิตสูง ตอนนี้กินยาที่รักษาตลอด กินยาทุกวันวันละ 1 เม็ด อยากมีลูกอีกคน จะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายหรือเปล่าคะ ตอนนี้อายุ 36 ความดัน ข้างบน 130-150 ตัวล่างประมาณ 95-100 คะ
จากคุณ อยากมีลูกอีกคน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-20 10:18:18 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
เป็นความดันโลหิตสูง อยากมีลูกมากเลยค่ะ มานั่งร้องไห้ หมอบอกว่า ไม่อยากให้ตั้งครรภ์ เพราะมีโอกาสเสี่ยงสูงมาก ทำไงดีค่ะ ครอบครัวมีพร้อมทุกอย่าง เหลือเพียงอยากมีลูก เศร้าใจมากมาย จะเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยง ยังไงก็ไม่ใช่สายเลือดตัวเองแท้ๆ ทำใจไม่ได้ค่ะ
จากคุณ หวาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 21:11:12 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
ความเห็นที่ 6 คุรนิค ยาที่ทานใช่ เม็ด สีเหลืองๆๆมั้ยค่ะ ( โฟลิค รึป่าวจำชื่อไม่ได้ ) ทางที่ดีปรึกษาคุณหมอเลยค่ะ แพทยืสมัยนี้เก่งมากค่ะ แล้วอีกอย่างหญิงตั้งครรภ์ คุณหมอให้ทานโฟลิคด้วยค่ะ ต้องทานค่ะ ถ้าเป็นยาตัวเดียวกันก็น่าจะไม่ใช่ปัญหา
จากคุณ ปรึกาคุณหมอเลยค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 17:10:18 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
นพ.โก่อย ค่ะ ถ้ามีลูกแล้วลูกจะเป็นอันตรายไหมค่ะแล้วยาที่กินอยู่จะมีผลต่อลูกรือป่าวค่ะ (อยากมีลูกมากเลยค่ะ)
จากคุณ นิก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 17:06:48 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
สามีเป็นธาลัสซีเมีย ( ไม่มีอาการแสดงออกว่าเป็นธาลัส ) ส่วนเราปกติ มีลูกคนแรก ไม่ได้เป็นธาลัสซีเมียแต่เป็น G6PD ( เลือดจางเหมือนกัน )
จากคุณ G6PD ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 17:04:24 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
อยากมีอีกคน แต่กลัวเป็นธาลัสซีเมียเหมือนลูกคนแรก สงสารลูก เวลาเจ็บไข้ ไปหาหมออย่างเดียว ซื้อยากินเองก็ไม่ได้
จากคุณ แม่ ลูก 1 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 15:55:23 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
เร้าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั้วดีว่าเป็นไม่มาและไม่ต้องกินยาอะไรเลยดีได้โชคดีจังเลยแต่ช่วงท้องยังคงต้งออยู่ในความดูแลของหมอคะ หมอเค้าจะตรวจเยอะมากในช่วงแรกๆ และก็คิดว่าคงจะไม่มีท้อง2คะ สู้ๆ
จากคุณ สู้ๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 15:11:47 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
ได้คับ ธาลัสซีเมียใช่ว่าจะน่ากลัวซะทีเดียว แนะนำฝากครรภ์กับแพทย์คนเดียวจนคลอดนะคับ ห้ามรับประทานของหมักดองทุกชนิดห้ามเด็ดขาดคือทุเรียนนะครับ จะทำให้แท้งได้ หรือทำให้เด็กเสียชีวิตในครรภ์ได้
จากคุณ นพ.โก่อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 14:51:58 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
ถ้าแม่เป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียแล้วพ่อไม่เป็นจะสามารถมีลูกได้ไหมค่ะ
จากคุณ นิก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-01 10:19:54 ]