ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก

ตั้งชื่อเล่นลูก


ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
(thainickname.com)

ตำรามหาทักษาคืออะไร?

           ตำรามหาทักษานี้ เดิมทีเป็นของพราหมณ์ คือพระฤาษีในศาสนาพราหมณ์ผู้ได้ฌาณสมาบัติ(ชั้นสูง) ท่านตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นไว้ตามหลักวิชาของท่าน อันสามัญชนคนธรรมดาคาดคิดไม่ถึง เป็นอจินไตย คือ คิดไม่ถึงว่าท่านเอาอะไรมาวางหลักเกณฑ์อันนี้ขึ้นไว้

           คำว่า มหาทักษานี้ แปลว่าอะไร ตามรูปศัพท์ก็น่าจะแปลว่า "ขวา" เพราะนับวนขวา แต่ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้น อาจแปลว่า ชำนาญก็ได้ อาจแปลว่า สาระหรือแก่นของโลกก็ได้ คำว่า ทักษา มาจากอักษร "ท" ผสมกับ "อักษะ" ท คำนี้แปลว่า ตั้งอยู่ ดำรงอยู่ ทรงตัวอยู่ อักษะ แปลว่า แกน แก่นสาร รวมกันก็คือ "แก่นสารของโลก" ตำรานี้ถือว่าเป็นแก่นสารของโลกทีเดียว เพราะว่ารวมเอาสรรพสิ่งมาประมวลไว้ในทักษานี้หมดแล้ว จึงเรียกว่า "มหาทักษา" เพราะว่าไม่ว่าอะไรในโลกธาตุนี้ สิ่งนั้นจะมีชื่อมีนามว่าอะไรก็ตาม ก็เอามาใส่ไว้ใน "นามธาตุ" นี้หมดสิ้นแล้ว

ตั้งชื่อเล่นลูก

แบ่งโลกพิภพเป็น 8 ภาค

           พระฤาษีผู้ได้ฌาณสมาบัติชั้นสูงนั้นมีญาณพิเศษ ล่วงสามัญชน เห็นนรก เห็นสวรรค์ มีฤทธิ์เดช ล่องหนหายตัวได้ เดินน้ำได้ ถอดจิตได้ ถอดจิตไปปรากฏในที่ห่างไกลได้ เพราะเหตุนี้พระฤาษีในศาสนาพราหมณ ์จึงมองเห็นโลกพิภพนี้ด้วยญาณพิเศษ ว่าอยู่ท่ามกลางดาว นพเคราะห์9 ดวง ดาวทั้ง9ดวง นี้มีอิทธิพลต่อโลกพิภพนี้ มีอิทธิพลต่อโลกมนุษย์สัตว์บนพื้นพิภพนี้ ตัวอย่างเช่น ดวงจันทร์ มีอิทธิพลทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง พระอาทิตย์มีอิทธิพลต่อชีวิต ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ สรรพชีวิตจะไม่เกิดขึ้นมา ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาลร้อนหนาว ดังนี้เป็นต้นพระฤาษีล่วงรู้อย่างน ี้มาก่อนพุทธกาลแล้วหลายพันปี พระฤาษีจึงแบ่งโลกพิภพนี้ออกเป็น 8 ภาค หรือแบ่งจักรวาลนี้ออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้

ตั้งชื่อเล่นลูกใ

แบ่งอิทธิพลของดาวนพเคราะห์

           พระฤาษีผู้ได้ญาณพิเศษล่วงสามัญชนนี้ ท่านไม่ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรทั้งสิ้น แต่ท่านใช้ “ญาณพิเศษ” ของท่าน ตรวจดูดวงดาวในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ แล้วก็แลเห็นด้วยทิพยเนตรของท่าน ว่ามีดวงดาวสำคัญอยู่ ๙ ดวง คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ราหู และดาวเกตุ เมื่อท่านแลเห็นดวงดาวทั้ง ๙ ดวงนี้แล้ว ท่านก็ใช้ญาณพิเศษของท่าน ตรวจดูอีกว่าดวงดาวเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อโลกและชีวิตอย่างไร ครั้นแล้วท่านก็จัดให้ดวงดาวทั้ง9 ดวงนี้มาสถิตอยู่บนพื้นพิภพดังต่อไปนี้

ตั้งชื่อเล่นลูกใ

แบ่งสรรพสัตว์บนพื้นพิภพ

           พระฤาษีท่านทราบอย่างถ่องแท้แล้วว่า ดวงดาวทั้ง 9 ดวง นี้มีอิทธิพลต่อโลก และเมื่อโลกนี้มีสรรพสัตว์อาศัยอยู่ สรรพสัตว์ที่อาศัยโลกก็เหมือนปลาอาศัยน้ำอยู่ น้ำย่อมมีอิทธิพลเหนือปลา น้ำจะเย็นร้อนอย่างไร ย่อมมีอิทธิพลต่อชีวิตปลา สรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพิภพนี้ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกนี้ และโลกนี้ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาว เพราะฉะนั้น ดวงดาวจึงมีอิทธิพลเหนือชีวิตสรรพสัตว์อยู่ตลอดเวลา ทุกนาที ใครจะหลีกหนีอย่างไรก็ไม่พ้นเลย เพราะฉะนั้น พระฤาษีท่านจึงแบ่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย บนพื้นพิภพนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวนั้น ๆ การแบ่งนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อ เพราะสรรพสัตว์ในโลกนี้มีอยู่นับล้าน แต่พระฤาษีท่านแบ่งได้ตามหลักที่จิตวิญญาณท่านแลเห็น คือ ท่านแบ่งออกตามดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อพิภพนี้นั่นเอง ท่านทราบดีว่า สรรพสัตว์ที่เกิดมานั้นต้องมีชื่อสมมุติเรียกแทนชื่อสัตว์นั้น ท่านจึงจับเอาชื่อมาใส่ไว้แทน แต่ชื่อนั้นก็มีนับไม่ถ้วน จะเอามาใส่ไว้อย่างไร ท่านก็เล็งญาณทราบโดยแจ่มแจ้งว่า ให้คิดอักษรเขียนชื่อสัตว์ขึ้นแทนคำพูดที่ใช้พูดกันอยู่ อักษรนั้น ใช้แทนคำพูดสารพัดของมนุษย์ ท่านจึงเอาอักษรนั้นมาใส่ไว้ในช่องอิทธิพลของดวงดาวทั้ง 8 ดวง เว้นไว้ดวงหนึ่งที่เป็นกลาง ไม่มีอิทธิพลต่อสัตว์โลกโดยตรง คือดาวพระเกตุ ท่านจึงเอาอักษรทั้งหมดมาใส่ในช่องอิทธิพลของดวงดาวนี้

ตั้งชื่อเล่นลูกใ

แบ่งนามออกเป็น 8 พวก

           เมื่อท่านแบ่งเอาอักขระและพยัญชนะทุกตัวอักษร ลงในช่องของพิภพทั้ง 8 ช่องเช่นนี้แล้ว ก็หมายความว่า ท่านสามารถจับเอาสรรพสิ่งในโลกนี้ทั้งสิ้น ตั้งแต่สัตว์ใหญ่ที่สุด เช่น ช้างและไดโนเสาร์ จนถึงริ้นไร และตัวเชื้อโรคที่มองไม่เห็นตัวเลย ได้หมดสิ้นแล้ว เพราะสรรพสิ่งในโลกนี้จะต้องมีชื่อเรียก น่าประหลาดใจไหมเล่า ที่พระฤาษีสามารถจับเอาสรรพสิ่งในโลกธาตุนี้ มาใส่ไว้ในกระดานชนวนแผ่นน้อยได้หมดสิ้น

การพิจารณาการตั้งชื่อ

           การตั้งชื่อนั้นให้พิจารณาว่า อักษรใดอยู่ช่องใด ก็เท่ากับตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวนั้นโดยตรงเต็มที่ ท่านแบ่งดาวออกเป็น 8 ช่อง เรียกชื่อตามคุณภาพของดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อดวงดาวอื่น ใครเกิดวันไหนก็กลายเป็นบริวารของดาวดวงนั้น เรียกว่าดาวนพเคราะห์ประจำวันเกิด มีดาวดวงนั้นเป็นดาวประจำชีพ และเมื่อเรามีดาวดวงใดเป็นดาวประจำชีพแล้ว หากดาวประจำชีพเรามีดาวอื่นที่ส่งผลกระทบให้ดาวของเรา ต้องมัวหมอง อับแสงหรือมืดมนลง เรียกว่าเป็นดาวกาลกิณีของดาวประจำชีพเรา เราจึงต้องหลีกเลี่ยงอักษรที่เป็นบริวารของดาวกาลกิณีของเรา ไม่ให้มีปรากฏอยู่ในชื่อ หรือเกี่ยวพันกับชีวิตของเรานั่นเอง
          คลิกอ่านความคิดเห็นของ เพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ         ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ไทยนิคเนมดอทคอม 


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
Intsghis like this liven things up around here.
จากคุณ Hertin เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-25 08:15:08 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
การตั้งชื่อลูกให้คลายกับพ่อแม่และเป็นสิริมงคลต้องตั้งแบบใหนค่ะ...
จากคุณ fon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-21 11:27:39 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
อยากตั้งชื่อลูก แต่ยังหาไม่ได้เลย แน่ะนำหน่อยครับ..
จากคุณ learm pol เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-18 23:11:29 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ลูกชายเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ตั้งชื่อว่าไรดี พ่อชื่อเด่น แม่ชื่อไก่ อยากได้ชื่อคล้ายพ่อแม่ค่ะ
จากคุณ den เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-20 13:54:39 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ชื่อเล่นลูกมีตัวกาลกินี เป็นไรมั้ยคะ ชื่อเล่นสำคัญเหมือนชื่อจริงรึเปล่า
จากคุณ kai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-20 13:49:53 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ แกน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-28 19:02:22 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
Keep these arlcetis coming as they've opened many new doors for me.
จากคุณ Ravishek เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-25 15:32:49 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
The accident of fiidnng this post has brightened my day
จากคุณ Preeti เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-29 13:30:23 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
Brilliance for free; your panrets must be a sweetheart and a certified genius.
จากคุณ Coco เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-28 05:02:24 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
อยากทราบว่าชื่อนาวา ดีมั้ย กำหนดคลอดวันเสาร์ 16 มีนาคม 2556
จากคุณ นาวา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-12 09:32:10 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
Hey, that post leaves me feelnig foolish. Kudos to you!
จากคุณ Honey เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-04 15:48:01 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ชื่อ น้องอิ๊กคิวค่ะ เพราะ พ่อแม่ตัวออ
ค่ะ
จากคุณ run เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-12 18:48:51 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ run เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-12 18:43:27 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ลูกสาวเราชื่อ น้องเอิงเอย จร้า
จากคุณ แม่ตุ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-29 12:37:10 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ตั้งชื่อเด็กเกิด วันศุกร์ ที่16 มีนาคม 2555
จากคุณ JINNAPAT เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-04 09:40:29 ]
ppongccc
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ตั้งชือ เล่นลูก ว่า น้อง มะยม ครับ
จากคุณ น้องมะยม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-11 22:25:47 ]
noyge
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ตั้งชื่อเล่นให้ลุกคะจะเกิดประมาณปลายเดือนสิงหาคม หรือประมาณต้นเดือนกันยายน 55 นี ยังไม่รู้เพศคะ ขอตั้งชื่อเล่นทั้งหญิงและชาย
จากคุณ พัชรินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-09 13:03:33 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
มีลูกคนที่2 คนแรกชื่อแพร อยากให้ตื้งชื่อลูกคนที่2ที่่เป็น พ. อยากได้ชื่อไทยไทย
จากคุณ มลฤดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-11 12:17:28 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
My baby now still inside my wife ,Mrs Jonepai Chittavong ,Dongdok University of Laos , we will call my baby Mr Happy der
จากคุณ jone and joy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-22 20:15:44 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ลูกชื่อหมูแดงค่ะ เกิดวันที่6กุมภา2555วันจันทร์ ตอน10.15:
จากคุณ เบญจวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-19 02:20:27 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ baby เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-11 09:58:03 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ลูกชายเราชื่อ " ฮิวโก้ "
จากคุณ ภคิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-08 12:56:23 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ กวางทอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-01 09:55:07 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ มะขามป้อม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-23 14:38:38 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ก็ดีนะ
จากคุณ นัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-08 14:29:10 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ jghltujhofgkgujgjilsthrldthjj;jhjhjiyhjihjhjjjjjjj เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-05 20:18:36 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ ทาเร้รี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-05 20:16:05 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ลูกยังไม่เกิดแต่อยากตั้งชื่อให้เขาช่วยตั้งหน่อยสิค่ะ
คุงพ่อชื่อโอ็ดคุงแม่นิวนิวแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะชื่ออะไรดีค่ะ
แล้วลูกผู้ชายละชื่อน้องอะไรดี
จากคุณ สุพรรษา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-24 09:58:23 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-11 12:44:18 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ น้ำเพชร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-29 13:33:32 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
In the complicated world we live in, it's good to find simple soultinos.
จากคุณ Elly เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-24 14:07:03 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
อ่านแล้วอยากมีลูกจัง
จากคุณ voraporn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-02 13:11:42 ]
iamna
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ iamna เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-19 14:24:19 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ลองดูในเว็บ ดูแม็กซ์ก็ได้ค่ะ เค้ามีโปรแกรมตั้งชื่อลูกเหมือนกัน

แบ่งตามความต้องการว่าจะตั้งชื่อลูกจากอะไร
จากคุณ น้ำหวาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 12:16:46 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
That's more than sesnilbe! That's a great post!
จากคุณ Norm เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-29 01:15:05 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
เยอะเนอะ อ่านแล้วก้อ งง
จากคุณ ชิมิ ชิมิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-10 12:40:54 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
จากคุณ ตาใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-06 13:46:19 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
mLkfOP pwozrqeqtjzr
จากคุณ teokqo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-17 21:00:04 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
Hey, that's the geratest! So with ll this brain power AWHFY?
จากคุณ Emma เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-16 08:57:14 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลก
ชื่อเล่น
จากคุณ ต้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-02 20:03:08 ]